Kako i na koji način će se održati glasanje za Gradsko vijeće Grada Mostara

U nedjelju, 20. prosinca 2020. godine, održat će se lokalni izbori za Gradsko vijeće Grada Mostara. Gradsko vijeće Mostara čini 35 vijećnika. Niti jedan konstitutivni narod ne može imati više od 15 niti manje od 4 vijećnika, a jedan vijećnik mora biti iz reda Ostalih. Iz šest gradskih područja bira se 22 vijećnika (GP Sjever 2; GP Stari grad 5; GP Jugoistok 2; GP Jug 2; GP Jugozapad 7 i GP Zapad 4 vijećnika) a sa Gradske liste se bira 13 vijećnika. Tako će se konstituirati Gradsko vijeće koje bi na prvoj sjednici trebalo jednog od vijećnika izabrati za gradonačelnika Mostara.

Svaki birač će dobiti dvije liste. Jednu Gradskog područja kojemu teritorijalno pripada i drugu, zajedničku, Gradsku listu (koja je ista za sva gradska područja). Birač će na obje liste trebati izabrati samo po jednu od ponuđenih stranaka, lista neovisnih kandidata ili koalicija.

Birač može glasovati na dva načina. Prvi način je da zaokruži broj ispred liste za koju želi glasovati. Drugo, kako se kod nas radi o poluotvorenim listama, birač može preferencijalno glasovati. To znači da unutar željene liste može zaokružiti broj ispred jednog ili više kandidata kojem želi dati preferencijalni glas. Time daje glas toj listi ali istovremeno daje preferencijalni glas kandidatu kojeg je „zaokružio“ te time taj kandidat dobiva mogućnost da u konačnici zauzme višu poziciju na toj listi, a time veću vjerojatnost ulaska u Gradsko vijeće. Tako se može dogoditi da ne prođu kandidati koje je stranka istaknula na prva mjesta nego kandidati kojima birači vjeruju. Tako kandidati postaju odgovorni i prema biračkom tijelu, a ne samo prema stranci. Glas će biti valjan ako je „zaokružena“ samo jedna lista, odnosno kandidati unutar samo jedne, odabrane liste u slučaju preferencijalnog glasovanja.

Želimo naglasiti da izlazak na izbor nije samo pravo nego i obveza svakoga odgovornog građanina a još više svakog vjernika katolika. Socijalni nauk Katoličke Crkve nas uči i poziva na javnu – političku, socijalnu i kulturnu – zauzetost a posebno na političko djelovanje s ciljem stvaranja bolje budućnosti za sve ljude. Zbog stalnog majoriziranja i nametnute neravnopravnosti našeg naroda, a posebno u svijetlu fašističkih ideja za potpuno obespravljivanje hrvatskoga naroda na način da pripadnici drugoga naroda zauzmu većinu mjesta u hrvatskom klubu Doma naroda Parlamenta FBiH (koje se pojavljuju u zadnje vrijeme), građani Hrvati imaju još veću obvezu pristupiti izborima, jer naša veća izlaznost znači i veću brojnost naših vijećnika u Gradskome vijeću, a to nadalje znači i veću mogućnost utjecaja na izbor gradonačelnika, osiguranje ravnopravnosti i donošenje bitnih odluka.

Smisao politike bi trebao biti u služenju društvu, narodu i općem dobru a ne stranci ili interesnoj skupini. Stoga, ako se već aktivno ne bavimo politikom, najmanje što možemo učiniti za opće dobro je izlazak na izbore i odgovorno glasovanje. Izaberimo najbolje vijećnike koji su svjesni postojećih problema i znaju kako ih riješiti, kojima ćemo se moći obratiti i reći im o problemima a ne one koje ćemo vidjeti samo jednom u četiri godine kada su izbori, koji će beskompromisno predlagati i donositi odluke koje će pozitivno utjecati na život svih nas. Onaj tko ne glasuje nema nikakvo moralno pravo prigovarati i kritizirati izabranu vlast po kavanama.

Još jednom moramo naglasiti potrebu savjesnog i odgovornog glasovanja. Dobro razmotrimo koje to političke stranke i ponuđeni kandidati zaslužuju naš glas! Glasujmo za osvjedočene, praktične, vrijedne i čestite katolike koji posjeduju potrebna znanja, informacije i kompetencije. Trebamo moralne, vjerodostojne i sposobne vijećnike koji će htjeti, znati i moći izboriti se za odluke i rješenja problema koji godinama muče građane Mostara, te za gospodarski i socijalni oporavak i boljitak cijeloga Grada, a koji neće skrbiti samo o osobnim, prijateljskim, rođačkim i uskostranačkim interesima.

Dobro razmislimo tko ima takve ljudske kvalitete da mu/joj možemo vjerovati, tko je činio i činit će dobro za naš narod i opće dobro a tko priča lijepe priče, a zapravo traži samo svoj osobni interes (i interese uskog kruga povezanih ljudi).

Iskoristite svoje pravo i izvršite svoju obvezu. Izađite na izbore i glasujte SAVJESNO i ODGOVORNO!

HKZ Troplet