77-godišnjakinja iz Širokog Brijega nije oslobođena optužbe za otuđivanja stroja iz poduzeće MI „Farmer“

Žalba Županijskog tužiteljstva ŽZH uvažena. Ukinuta je presuda Općinskog suda u Širokom Brijegu kojom je 77-godišnja Venka Ivanković oslobođena od optužbe zbog prijevare vjerovnika, kazao je za portal SirokiBrijeg.info Josip Aničić, Viši stručni suradnik i službenik za odnose sa javnosti Županijskog tužiteljstva ŽZH

Venka Ivanković optužena je zbog onemogućavanja vjerovnika „S-L…“ Sarajevo da ostvari založno pravo na stroju za vakumsko pakiranje proizvoda.

Optužena je bila direktor i odgovorna osoba poduzeća MI „Farmer“ Široki Brijeg. Između poduzeća MI „Farmer“ i „S-L…“ zaključen je ugovor o financijskom lizingu. Stroj za vakumsko pakiranje je bio instrument osiguranja kredita u iznosu od 130.000,00 Eura. „S-L…“ je bio isključivi vlasnik stroja do otplate svih obveza po osnovu ugovora.

S obzirom da poduzeće MI „Farmer“ nije izmirivalo svoje obveze, Venka Ivanković svjesna da će doći do ovrhe predmetni stroj je utuđila. Na adresi poduzeća MI „Farmer“ nije bilo prostorija istog poduzeća niti stroja.

Kasnije je društvo „S-L…“ došlo do saznanja da je optužena stroj predala poduzeću Lijanovići Široki Brijeg. Dolaskom na adresu poduzeća Lijanovići Široki Brijeg utvrđeno je da ne postoje prostorije predmetnog poduzeća, jer je u tim prostorijama smješteno drugo poduzeće.

Na ovaj način Venka Ivanković onemogućila je „S-L…“ da namiri svoja potraživanja, te ga na taj način oštetila.

Županijski sud u Širokom Brijegu vratio je predmet na ponovno suđenje pred Općinski sud, kazao nam je Josip Aničić, Viši stručni suradnik i službenik za odnose sa javnosti Županijskog tužiteljstva ŽZH.

SirokiBrijeg.info