Prvo vlasništvo pa onda smjernice za buduće funkcioniranje Doma ‘Marija naša nada’

ŠIROKI BRIJEG – „Budućnost rada i funkcioniranja Doma za djecu s poteškoćama u tjelesnom i/ili psihičkom razvoju ‘Marija naša nada’ je neupitna. Dom ne smije prestati s radom, te je neupitno financiranje od strane općina/grada i županije“, zaključak je sastanka gradonačelnika Mire Kraljevića i predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenka Ćosića održanog s predstavnicima Doma ‘Marija naša nada’ predvođenih ravnateljem Slobodanom Karačićem.

Na sastanku je dogovoreno da odvjetnik Doma ‘Marija naša nada’ izradi prijedlog nove vlasničke strukture, nakon čega bi se ponovno održao sastanak u istom sastavu, te definiralo vlasništvo i smjernice za buduće funkcioniranje Doma ‘Marija naša nada’. Sadašnja struktura vlasništva Doma za djecu s poteškoćama u tjelesnom i/ili psihičkom razvoju ‘Marija naša nada’ je Grad Široki Brijeg, Klub roditelja ‘Nada’, Udruga ‘Mir i dobro’ iz Italije i Međunarodno kumstvo djetetu Herceg-Bosne po 25 %.

Dom za djecu s poteškoćama u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija naša nada“ otvoren je 2004. godine kao plod suradnje Udruge „Mir i dobro“ iz Italije, Udruge „Međunarodno kumstvo djetetu Herceg Bosne“ iz Širokog Brijega, Fondacije don Carlo Gnocchi iz Italije, Udruge roditelja „Nada“ i Grada (Općine) Široki Brijeg.

Od osnutka do danas jedina je specijalizirana ustanova na području Županije Zapadnohercegovačke koja se bavi savjetovanjem, prevencijom, dijagnostikom, tretmanom, terapijom i rehabilitacijom. Trenutno 40 djece koristi usluge boravka i 43 djece ambulantne usluge, te 60 beba s neurorazvojnim rizikom koriste ambulantne usluge. Na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Širokog Brijega održanoj 12. kolovoza 2014. Domu „Marija naša nada“ dodijeljeno je Javno priznanje zlatna plaketa ‘Grb Grada Širokog Brijeg’, najviše priznanje Grada Širokog Brijega.

Grad Široki Brijeg