Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP), po nalogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), počela je sa kontrolom ustanova socijalne zaštite.

Među ustenove u kojima je počela kontrola ubrajaju se Drin, Bakovići, Hum i Starački dom Ljubuški, potvrdili su za Faktor.ba iz kabineta direktora FUZIP-a. Rečeno je da bi do polovine veljače trebali završiti sa kontrolama.

-Mi postupamo po zaključku Vlade FBiH koji je donijela 22. studenog. Imamo rok od 90 dana da uradimo svoj dio posla. Naše zdravstvene i sanitarne inspekcije su sačinile plan kontrola, a neke od njih su i provedene. Uglavnom, cjelokupan posao bi trebalo da bude završen do polovine veljače – rečeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Dodaju kako će izvještaj po završenim kontrolama predati Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Podsjećamo, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Financijska policija FBiH i Porezna uprava FBiH zadužene su da, u okviru svojih nadležnosti, istraže financijsko poslovanje Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavoda za odgoj muške djece i omladine Sarajevo i Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški – Starački dom.

Federalna vlada je donijela ovaj zaključak nakon otkrivenih malverzacija u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Faktor.ba