ŽUPNE OBAVIJESTI: Crkva Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 27.12.2015. do 3.1.2016.

ŠIROKI BRIJEG – U četvrtak je Stara godina. Sveta misa zahvalnica je na Širokom Brijegu u 18 sati, nakon toga klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu. Dođite, zahvalimo Bogu za darove kojima nas je obdario kroz ovu godinu koja se bliži svom kraju.

U petak je Nova Godina, svetkovina Bogorodice Djevice Marije. Svete mise na Širokom Brijegu bit će kao i nedjeljom. Svete mise na filijalama su: u Gradu u 7, na Čerigaju i u Turčinovićima u 10, a u Knešpolju, Dobrkovićima na Privalju i Uzarićima u 11 sati. Na Novu ćemo godinu, prema dobrom običaju, prikupljati prilog za odgoj mladih fratara.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

– Stanko Penavić + Pere Mokro 100 Eura
– Bože Ivanković Grad 100 KM
– Obitelj + Blage Solde Grad 100 KM
– Veselko Mišić + Stanka Grad 100 CHF
– Obitelj Stipe Lončara Grad 50 Eura
– Frano Jelić Zagreb 500 Kuna

Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

– Ivan Crnjac, sin Veselka i Jelenke r. Karačić iz Oklaja i
Ivana Šantić, kći Željka i Anke r. Galić s Širokog Brijega.

– Jozo Musa, sin Ivice i Radice r. Kožul s Trna i
Antonela Čulina, kći Ante i Zlate-Ljilje r. Tomas iz Drinovaca.

U uredu možete nabaviti godišnjak Kršni zavičaj. Također možete obnoviti i pretplatu za tisak za iduću godinu.

U proteklom je tjednu umro:

– Tomislav Naletilić + Marka iz Grada, opremljen.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na nebo na Širokom Brijegu od 27.12.2015. do 3.1.2016.:

DAN MISNE NAKANE
 

Nedjelja,

27.12.2015.

 

 

6.30 –  Za ++ Jozu, Ivicu i Anicu Kolobarić i ostale ++

8.00 –  Za ++ Božu i Stanu Šušak

9.30Za + Ljupka Marušića

11.00 – MISA ZA NAROD

18.00 – Za + Šimu Martinović

 

 

 

Ponedjeljak,

28.12.2015.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + fra Jozu Pejića

Za + Ivicu Pinjuh i ostale ++

Za + Mladena Zovku

Za ++ Anicu i Matu Galića

Za + Zdenka Naletilića

Za ++ Anzelma, Anicu i Ivana Soldu

Za + Stanka Ćužića i ostale ++

Za ++ Ivana i Lucu Marušić i ostale ++

Za ++ Janju i Petra Grbešića
 

 

Utorak,

29 .12.2015.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Janju Marušić i ostale ++

Za ++ Mariju i Ivana Musu

Za + Peru Bilaća

Za ++ Ivu i Slavku Zeljko i ostale ++

Za + Milana Forku

Za ++ Nikolu i Milicu Ćužić i ostale ++

Za ++ Stipu, Milu i Branku Galić

 

Za ++ Anku i Jagu Ivankovića i ostale ++
 

 

 

Srijeda,

30.12.2015.

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Tomislava Lončara

Za ++ Domagoja Sliškovića i ostale ++

Za + Veru Hrkać i ostale ++

Za ++ Blagu Soldu i Miška Đuguma

Za ++ Vladu i Albinu Šušak

Za ++ Ivana i Maru Šakota i ostale ++

Za + Božu Marušića

Za ++ Radicu i Radoslava Zeleniku
DAN MISNE NAKANE
 

 

 

 

Četvrtak,

31.12.2015.

 

 

 

 

 18 sati

 

Za ++ Božu, Dragicu i Filomenu Naletilić

Za + fra Jerku Karačića

Za + Dragu Marušića i ostale ++

Za ++ Blagu, Danicu, Miljenka, Jagu Crnjca i ostale ++

Za ++ Zoru i Vinka Musu

Za + Dragicu Kraljević

Za + Ivana Ćužića, Dragu Majića i ostale ++

 

 Sveta misa zahvalnica i klanjanje

 

Petak,

01.11.2016.

 

NOVA GODINA

 

 

6.30 – Bože i Radica Udovičić za svoje ++

8.00 – Za + Anku Galić

9.30 – Za ++ Jozu i Maru Bošnjak

 

11.00 misa za narod

 

18.00 – Za + Milijana Zeljku

 

Subota,

02. 01. 2016.

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Božu Grbešića i ostale ++

Za ++ Branka, Tomu, Ivu i Maricu Ivanković

Za ++ Božu i Ivicu Crnjca i ostale ++

Za ++ Cvitana, Jakova, Ivu, Anđu, Ivu, Anđu Soldo

Za ++ Željka i Marinka Marušića

Gospin-brig.info