Zašto Pejić brani Centar za edukaciju iz Širokog Brijega?

Igor Pejić, tajnik Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine nedavno je uputio demant na navode iz teksta kojeg je novinska agencija Patria objavili pod naslovom „Centar za edukaciju vrši licenciranja vozača i nakon isteka ugovora, lažirali datume obuke˝, i u demantiju je bila ključna obrana Centra za obrazovanje iz Širokog Brijega, a nikako samog Ministarstva čiji je uposlenik Pejić, piše novinska agencija Patria.

Urednički kolegij novinske agencije Patria objavio je ključne dijelove demantija, ali je i dalje ostalo nejasno zašto se oglasio Pejić, a ne Ministarstvo prometa i komunikacija na čijem je čelu Ismir Jusko (SBB). Da je tako, svjedoči i demantij koji je na redakciju Patrije došao sa mail adrese Igora Pejića, na memorandumu Ministarstva, ali s potpisom Pejića na kraju dokumenta!?

Nikada se još Ministarstvo nije jasno očitovalo o nezakonitim radnjama u vezi pravilnika, javnih ovlaštenja i uplate novca za licence vozača. Ovo se moglo čuti i na jednoj od sjednica Parlamenta BiH kada je poslanik Amir Fazlić postavio poslaničko pitanje zamjeniku ministra prometa i komunikacija Saši Dalipagiću (HDZ) u vezi s ovom problematikom, a ovaj ustvrdio da nije dobro čuo!?

Izvori Patrije tvrde da je organizirana grupa Ministarstva odgovorna za pripremu i donošenje (2011. godine) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza.

– Sve je urađeno smišljeno i planski, a odgovorni su državni službenici Zoran Andrić, pomoćnik ministra, Igor Pejić, v.d. sekretara jer su pripremili, a ministar Rudo Vidović je, krajem 2011. suprotno članu 5. i članu 47. Zakona o cestovnom prevozu donio Pravilnik.

– Pravilnikom su regulirane oblasti za koje ministar nije ovlašten Zakonom, niti su te oblasti uopće regulirane Zakonom, a što se odnosi na kvalifikacijske kartice vozača, objavljivanje javnog poziva za izbor tijela koja će provoditi stručno osposobljavanje upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, izdavanje odobrenja za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača, povjeravanje (dodjela) javnih ovlaštenja, donošenje cjenovnika stručnog osposobljavanja i ispita upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu i određivanju uplatnih računa – upozorava naš izvor.

Dalje, odgovornost se ogleda u nezakonitom objavljivanju Javnog poziva za izbor tijela koja će provoditi stručno osposobljavanje upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, jer Ministarstvo nije nadležno za oblast obrazovanja, niti se u objavljenom javnom pozivu, Ministarstvo poziva na bilo koju zakonom predviđenu mogućnost za izbor tijela za povjeravanje javnih ovlaštenja.

Odgovornost se sastoji i u izdavanju Odobrenja za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača od 23.11.2011. godine, jer je ovo odobrenje izdano (Rudo Vidović, ministar) suprotno Zakonu o upravi, te izvan nadležnosti Ministarstva propisanih članom 10. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH.

Zatim, u povjeravanju javnog ovlaštenja, jer je Srednjoj strukovnoj školi s pravom javnosti “Centar za obrazovanje” Široki Brijeg povjereno javno ovlaštenje na osnovu člana 17. Pravilnika i Odobrenja, potpisivanjem Ugovora o obavljanju poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu broj od 05.01.2012. godine, suprotno članu 5. i članu 47. Zakona, zatim članu 9. i 22. Zakona o upravi, te izvan nadležnosti Ministarstva propisanih članom 10. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH.

Sve ovo navodi se u mišljenju ministra Bariše Čolaka a dokument je u posjedu Patrije.

Odgovornost je vezana i za donošenje Cjenovnika stručnog osposobljavanja i ispita upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu od 31.01.2012. godine, a prijedlog su uradili Zoran Andrić, pomoćnik ministra i Igor Pejić, v.d. tajnika, a donio ministar Rudo Vidović.

Posebno je pitanje o raspodjeli sredstava, jer je njihovo postupanje suprotno Zakonu o upravi, te Zakonu o administrativnim taksama i Zakonu o financiranju institucija BiH. Ovakvo mišljenje dao je nekadašnji ministar Nikola Špirić, a na zahtjev ministra Damira Hadžića.

Morat će se razotkriti i način prikupljanja prihoda, jer su ukupna financijska sredstva (procjena 3,5 do 4 milijuna KM) prikupljena na račun institucije sa javnim ovlaštenjem (Srednja strukovna škola s pravom javnosti “Centar za obrazovanje” Široki Brijeg), a prema Zakonu o upravi prihodi institucija sa javnim ovlaštenjem čine sredstva Budžeta.

Pejić je među uposlenicima Ministarstva dobro upamćen i kao osoba koja se svojski trudila (nakon ostavke Slavaka Matanovića, a prije imenovanja Juske) da zajedno sa zamjenikom Sašom Dalipagićem (HDZ) progura Nacrt zakona kojim bi se uveo i treći kanal.

Prijašnji tekstovi na:

– Centar za edukaciju vrši licenciranja vozača i nakon isteka ugovora, lažirali datume obuke

NAP.ba