Donesena zapovijed o izuzimanju vozača teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu Zapovijedi o zabrani kretanja građana na području Županije zapadnohercegovačke u vremenu od 18 do 05 sati.

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 9. izvanrednoj sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine, donosi

ZAPOVIJED

1.Iz točke 1. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite broj: 14-05-44-44-1/20 od 21. ožujka 2020. godine, od zabrane kretanja građana na području Županije Zapadnohercegovačke u vremenu od 18 do 05 sati izuzimaju se i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

2.Izuzetak iz točke 1. Ove Zapovijedi odnosi se na domaće i strane državljane vozače teretnih vozila koji su dužni posjedovati Potvrdu o angažiranju vozača, s navedenim datumom i vremenom početka angažiranja, kojom dokazuje poštivanje mjere izolacije.

3.Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Zdenko Ćosić