Dana 05.rujna 2019. godine prema prethodno dogovorenom sastanku u sjedištu Ministarstva Branitelja RH u Zagrebu,Trg Nevenke Topalušić.br.1 je održan sastanak predstavnika URB HVO-a ŽZH s predstavnicima ministarstva Branitelja RH.

Tema sastanka su bila prava razvojačenih Branitelja HVO-a ŽZH u RH sukladno zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(NN,br.121/17), te Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH koji je usvojen u oba Doma Parlamenta FBiH dana 16.i 18.srpnja 2019. godine.

URB HVO-a ŽZH na sastanku su predstavljali:

-Vlado Marušić, predsjednik URB HVO-a ŽZH,

-Borislav Brzica, tajnik URB HVO-a ŽZH,

-Marinko Mikulić, član UO URB HVO-a ŽZH,

-Tomislav Lovrić, član URB HVO-a ŽZH.

Ministarstvo Branitelja RH predstavljali su pak:

-Ivica Akmadža, glavni tajnik Ministarstva Branitelja RH;

-Vladimir Bergman, načelnik Sektora za upravne poslove Ministarstva Branitelja RH,

-Miroslav Lončar, pomoćnik ministra Branitelja RH.

Sastanak je otvorio Vladimir Bergman, načelnik Sektora za upravne poslove ministarstva Branitelja RH, koji se predstavnicima URB HVO-a ŽZH zahvalio na dolasku u ministarstvo Branitelja čija su vrata uvijek otvorena za pripadnike HVO-a, što je prepoznao i novi Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji u glavi IX (od čl.138-144.) tretira prava pripadnika HVO-a u RH,a sve temeljem međudržavnog ugovora između RH i BiH br2/2006. godine koji je ovim Zakonom znatno nadopunjen.

Nakon Bergmana riječ je zatražio Vlado Marušić, predsjednik URB HVO-a ŽZH koji je između ostalog rekao:

„Hvala Vam na pozivu na sastanak predstavnika URB HVO-a ŽZH koji su bili u nekoliko navrata na sastancima u sjedištu ovog ministarstva što potvrđuje kako Ministarstvo Branitelja RH vodi računa o pravima pripadnika HVO-a u RH. Nedavno usvojeni Zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u oba Doma Parlamenta FBiH je u potpunosti protuustavan, diskriminirajući, nerealan, neprovediv i neobranjiv na svakom sudu u BiH i van nje jer diskriminira odnosno ostavlja bez ikakvih trajnih mjesečnih primanja ogroman odnosno najveći broj razvojačenih Branitelja u FBiH iz obje vojne komponente(Armija BiH i HVO-a), jer su kriteriji postavljeni u tom zakonu u potpunoj suprotnosti s odredbama Ustava BiH te svim međunarodnim konvencijama o ljudski pravima,a oni se ogledaju u godinama života, imovnom stanju,pripadnosti borbenim/neborbenim postrojbama, evidenciji na zavodu za zapošljavanje, te prema mjestu prebivališta između ostalog.

Taj zakon između ostalog predviđa tzv. “egzistencijalnu novčanu naknadu“ za određene kategorije razvojačenih Branitelja a sam taj naziv je uvredljiv odnosno ponižavajući za razvojačene Branitelje jer je to socijalna kategorija koja spada u nadležnost ministarstva rada i socijalne politike FBiH a ne u nadležnost federalnog ministarstva Branitelja, i ta egzistencijalna naknada se može smanjiti odnosno potpuno ukinuti ukoliko ne bude potrebitih novčanih sredstava za razvojačene Branitelje.

Isto tako taj zakon predviđa i javnu objavu jedinstvenog registra Branitelja u FBiH preko službene WEB stranice federalnog ministarstva Branitelja što je samo loša kopija jedinstvenog registra ministarstva Branitelja RH u kojemu je našlo mjesta preko 550 000 pripadnika HV-e izkojeg nitko nije ispao, dok će u ovom federalnom naći mjesto preko 600 000 pripadnika tzv. “branitelja“ u FBiH iz kojeg također neće nitko ispasti.

Marušić nije zaboravio napomenuti poradi javnosti kako RH raspolaže podacima da je u BiH za vrijeme Domovinskog rata bilo preko 196 000 pripdnika HVO-a a prema službenim vojnim podacima označenim kao STROGO-VOJNA TAJNA bilo ih je cca 37 000 na dan zaključenja Daytonskog mirovnog sporazuma (23.12.1995. godine), što baca ljagu na sve istinske pripadnike HVO-a iz BiH a samim time i na cijeli hrvatski narod u BiH.

Upravo zbog svih tih razloga nemogućnosti ostvarivanja prava članova URB HVO-a ŽZH u FBiH, po tom zakonu i svakom prethodnom, zbog opstrukcije stranaka vladajuće koalicije u FBiH, SDA, HDZ BiH, te svih drugih stranaka u FBiH koje su činile vlast u FBiH od završetka Domovinskog rata u BiH, a sve zbog zaštite članova tih stranaka koji su ostvarili niz prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u kojem nisu sudjelovali u borbenim postrojbama ili nikako, URB HVO-a ŽZH je krenula drugom stazom u rješavanju prava svojih članova a samim time i prava svih članova HVO-a u cijeloj ŽZH, pa i u BiH.

URB HVO-a ŽZH je kao prva udruga proistekla iz Domovinskog rata u BiH javno sačinila i objavila registar svojih članova iz borbenih postrojbi temeljem službene vojne evidencije i prikupljenih izjava naših članova o sudjelovanju u borbenim postrojbama i njihovoj suglasnosti za javnu objavu njihovih podataka.

Temeljem tih podataka URB HVO-a ŽZH je javno objavila spisak naših 112 članova za koje smo izvršili izračun potraživanja na braniteljski dodatak te smo takve spiskove s našim zahtjevima dostavili zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u ŽZH,od kojih smo zatražili izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima Branitelja u ŽZH u koji se trebaju ugraditi odredbe o braniteljskom dodatku i Izradi Zakona o jedinstvenom registru branitelja HVO-a ŽZH, njegovoj javnoj objavi te javnoj objavi svih korisnika prava iz BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite), a sve sukladno čl.20.Zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u FBIH.

Ministar Branitelja ŽZH Mladen Begić je javno izjavio kako će to ministarstvo do nove godine 2020. izraditi potpuno novi zakon o dopunskim pravima Branitelja u ŽZH u kojemu će naći mjesto i oni razvojačeni Branitelji HVO-a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o pravima razvojačenih Branitelja u FBiH.

Upravo zbog tih razloga URB HVO-a ŽZH opravdano očekuje kako će Vlada RH preko ministarstva Branitelja HR poduprijeti ove zahtjeve URB HVO-a ŽZH te se aktivno uključiti u izradu tog novog zakona o dopunskim pravima Branitelja u ŽZH u kojemu će aktivno sudjelovati i predstavnici URB HVO-a ŽZH jer ih se taj zakon direktno tiče.

Glavni tajnik ministarstva Branitelja RH Ivica Akmadža je rekao kako će to ministarstvo poduprijeti zahtjeve URB HVO-a ŽZH koje s u dostavili njegovom ministarstvu,te će se aktivno uključiti u izradu novog zakona o dopunskim pravima branitelja u ŽZH jer je to njihova ustavna obveza, odnosno to ministarstvo i onako plaća pripadnike HVO-a pa stoga i ima svekoliki interes u kontroli utroška sredstava koja šalju u BiH za pripadnike HVO-a.

Akmadža je potom postavio pitanje tko je predstavljao razvojačene Branitelje u izradi tog federalnog zakona na što mu je Marušić odgovorio kako razvojačene Branitelje iz obje vojne komponente nisu predstavljali legalni i legitimno izabrani predstavnici razvojačenih Branitelja iz obje vojne komponente već predstavnici tzv. “krovnih ili temeljnih udruga“ iz rata čiji su predstavnici i članovi davno riješili svoj status tako da ni po kom osnovu nisu mogli predstavljati razvojačene branitelje bez ikakvih prava,te ih nisu mogli predstavljati ni predstavnici tzv. “kampa heroja“ iz Sarajeva koji su izdali sve razvojačene Branitelje u FBiH donošenjem ovog zakona koji će ionako pasti na Ustavnom sudu FBiH jer je već pokrenut postupak obaranja odredbi tog zakona pred tim sudom od strane URB HVO-a ŽZH.

Nakon Akmadže u razgovor su se uključili i drugi predstavnici URB HVO-a ŽZH gdje je član URB HVO-a ŽZH Tomislav Lovrić rekao kako je URB HVO-a ŽZH upravo zbog vjerodostojnosti spiskova članova URB HVO-a sačinila registar svojih članova i dostavila ga u Vladu i Skupštinu ŽZH te ga javno objavila i stoji iza svakog objavljenog imena,a svatko može reagirati na način kojim će provjeriti svakog člana udruge i njegovo sudjelovanje u ratu.

Član UO URB HVO-a ŽZH Marinko Mikulić je napomenuo kako ministarstvo Branitelja RH treba ljestvicu kriterija za ostvarivanje prava pripadnika HVO-a u RH podići na još višu razinu kako bi se iz ostvarivanja prava eliminirali svi oni koji ta prava ne zaslužuju.

Upravo zbog tih razloga reagirao je ponovo Ivica Akmadža koji je rekao kako je ministarstvo Branitelja RH uvjetovano odredbama njihovog zakona o pravima branitelja po kojemu prava ostvaruju branitelji po nekolik kriterija ali i uz imovinsko stanje (primaju li mirovinu ili ne, rade li ili ne itd). Oni Branitelji koji imaju mirovinu istu dobivaju uvećanu ovisno u vremenu provedenom u ratu,dok oni koji nemaju mirovinu imaju koeficijent za vrijeme nezaposlenosti tako da razlike u primanjima onih koji imaju mirovinu ili rade u odnosu na one druge nisu prevelike u novčanim primanjima. Isto tako je rekao kako status branitelja u RH mogu steći oni branitelji koji dokažu sudjelovanje u ratu najmanje 100 dana, dok URB HVO-a ŽZH ta prava predviđa i za one Branitelje koji su bili najmanje 1 mjesec, dok najnoviji Zakon o pravima razvojačenih Branitelja u FBiH predviđa najmanje sudjelovanje od 1 godine.

U tom smislu predstavnici URB HVO-a ŽZH su se složili kako bi prava branitelja pripadnici HVO-a u RH trebali ostvariti ukoliko dokažu najmanje sudjelovanje u Domovinskom ratu u BiH u trajanju od 100 dana kako se ne bi remetile odredbe Zakona o braniteljima RH, dok zahtjev URB HVO-a ŽZH od najmanje od 1 mjesec i dalje ostaju za branitelje HVO-a iz borbenih postrojbi u ŽZH i FBiH.

Nakon tog se otvorila rasprava o diskriminirajućim odredbama Zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH gdje je glavna diskriminirajuća odredba broj godina Branitelja,potom prijava na Zavodu za zapošljavanje, naziv tzv. “egzistencijalne naknade“ umjesto braniteljskog dodatka,prijava prebivališta,dok je imovno stanje Branitelja ostala odredba o kojoj se treba postići dogovor između ministarstva Branitelja i podnositelja zahtjeva URB HVO-a ŽZH jer i zakon o braniteljima RH predviđa određeni imovinski cenzus Branitelja s čim se URB HVO-a ŽZH nije mogla složiti iz razloga što sva druga primanja koja nisu iz rata nemaju nikakve sveze s primanjima iz rata, te su o tom pitanju ostavili otvorena vrata kada se bude radio nacrt novog zakona o dopunskim pravima Branitelja ŽZH u kojemu će sudjelovati predstavnici URB HVO-a ŽZH ali i predstavnici ministarstva Branitelja RH sa svojim sugestijama, primjedbama i prijedlozima.

Nakon rasprave o odredbama diskriminirajućeg zakona o pravima razvojačenih Branitelja u FBiH pomoćnik ministra Medveda Miroslav Lončar je prisutne izvijestio o broju pristiglih zahtjeva za tzv. “egzistencijalnu novčanu naknadu“ kojih je do sada cca 14 000 a predviđen je broj od njih cca 20 000 za koja je federalno ministarstvo Branitelja predvidjelo novčana sredstva od kojih 55 milijuna KM. No, napomenuo je kako će taj broj zasigurno premašiti broj od 20 000 te će se visina iznosa od 5,00 KM po mjesecu sudjelovanja umanjivati kako budu pristizali zahtjevi koji budu pozitivno rješavani.

Vlado Marušić se osvrnuo na taj dio i rekao kako će broj podnositelja zahtjeva vrlo brzo preći 30 000 čime će se visina od 5,00 KM znatno smanjiti do potpunog ukidanja zbog nedostatka novčanih sredstava za tu namjenu. Isto tak je rekao kako je omjer davanja pripadnicima Armije BiH u odnosu na pripadnike HVO-a po toj tzv. “egzistencijalnoj novčanoj naknadi“ u omjeru 23:1 u korist pripadnika Armije BiH što je lako dokazivo i što dokazuje diskriminaciju pripadnika HVO-a na sredstva koja im pripadaju sukladno Daytonskom mirovnom sporazumu(1:2,3).

Tajnik URB HVO-a ŽZH Borislav Brzica je postavio pitanje ostvarivanja prava pripadnika HVO-a na starosnu mirovinu u RH ukoliko navrše 65 godina života a nemaju uvjete za mirovinu sukladno propisima koji važe za pripadnike HV-e. Na to pitanje mu je odgovorio Ivica Akmadža koji je rekao kako zakon o braniteljima RH ta prava na starosnu mirovinu predviđa samo za branitelje RH dok se takva prava za pripadnike HVO-a još uvijek ne predviđaju, ali se ne isključuju kao mogućnost u narednom periodu sukladno mogućnostima RH.

Nakon izlaganja predstavnika ministarstva Branitelja RH i predstavnika URB HVO-a ŽZH upriličene su zajedničke fotografije gdje je dogovorena daljnja suradnja na izradi zakona o dopunskim pravima Branitelja HVO-a ŽZH te podrška tog ministarstva u ostvarivanju prava razvojačenih Branitelja HVO-a ŽZH na braniteljski dodatak iz borbenih postrojbi te izrada zakona o jedinstvenom registru Branitelja i njegovoj javnoj objavi kao i javnoj objavi korisnika prava iz oblasti BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite).

REZIME SASTANKA:

Predstavnici URB HVO-a ŽZH su u potpunosti zadovoljni sa sastankom jer su dobili jamstvo kako će ministarstvo Branitelja RH aktivno sudjelovati u izradi Zakona o dopunski pravima branitelja u ŽZH kao i predstavnici URB HVO-a ŽZH kako bi razvojačeni Branitelji HVO-a ŽZH bez ikakvih trajnih mjesečnih novčanih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu konačno dobili svoja zaslužena prava na braniteljski dodatak i Zakon o jedinstvenom registru Branitelja uz odvajanje borbenih od neborbenih postrojbi te njegovu javnu objavu kao i javnu objavu svih korisnika prava iz oblasti BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite) u ŽZH, za što se udruga bori od svog osnutka a sve sukladno zahtjevima razvojačenih Branitelja sadržanih u Rezoluciji Branitelja, navodi se u priopćenju URB HVO ŽZH.

SirokiBrijeg.info