Više od 1000 bh. biologa nudilo svoje znanje i pripomoći u vrijeme COVID-19, ali je problem što su bili školovani!

Kako je moguće da u vrijeme aktuelne globalne pandemije, ali i ranije kroz izazove angažmana u oblastima kao što su zaštita okoliša, laboratorijska dijagnostika, istraživanja i izrade studija i dalje niko nije bio zainteresiran za profesionalni doprinos ljudi koji su obrazovani u oblastima koje se široko primjenjuju kroz istraživački, zdravstveni i sistem očuvanja javnog zdravlja i ekologije?

Širenjem pandemije javila se bojazan za kolaps Zdravstvenog sistema i unatoč otvorenim i medijskim ponudama – niti jedan član naše grupe nije angažiran kako bi dao doprinos društvu svojim znanjem, odnosno vrlo rijetki su kratkoročno angažirani u ovom trenutku, navodi u u otvorenom pismu neformalna grupa akademskih građana iz oblasti bioloških nauka, okupljena u Facebook grupi “Udruženje biologa u Bosni i Hercegovini”, koja broji više od 1.000 članova iz svih dijelova naše zemlje.

Pismo je poslano Vladi FBiH, ministarstvima, Univerzitetima i Kriznom stožeru vezano za problematiku zapošljavanja biologa uopćeno, kao i u situaciji pandemije, a u njemu se dalje navodi:

„Na primjer, služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo uputila je Dopis u kojem stoji da mogu u roku od 48h formirati Program sufinanciranja kojim bi omogućili zapošljavanje potrebnog kadra. No, unatoč tome, kadrovi iz oblasti bioloških nauka nisu angažirani.

Molimo vas da se angažirate u vašim zakonskim okvirima kako bi spriječili da nas tržište rada ne prepoznaje i da su time posljedično ugrožena i naša profesionalna i ljudska prava, kao što je pravo na rad.

Kako je moguće da u vrijeme aktualne globalne pandemije, ali i ranije kroz izazove angažmana u oblastima kao što su zaštita okoliša, laboratorijska dijagnostika, istraživanja i izrade studija i dalje niko nije bio zainteresiran za profesionalni doprinos ljudi koji su obrazovani u oblastima koje se široko primjenjuju kroz istraživački, zdravstveni i sistem očuvanja javnog zdravlja i ekologije.

Kao primjer navodimo slučaj iz susjedne Hrvatske, gdje u oblasti Javnog zdravstva radi u Osijeku, manjoj sredini od Sarajeva, dvanaest biolog, a dok u našim gradovima ne postoji niti jedan takav slučaj.

Ujedinjeni istim problemom koji se primarno odnosi na zapostavljanje našeg profesionalnog doprinosa poboljšanju trenutne situacije u uvjetima pandemije, obratili smo se na više adresa kako bismo skrenuli pažnju na problematiku s kojom se nosimo već godinama.

Ista je eskalirala u vrijeme pandemije Covid-19, kada bi trebalo da je naše znanje i zanimanje upravo od velikog značaja.

Podsjećamo da naša grupa okuplja biologe iz oblasti mikrobiologije, genetike, bioinžinjeringa, biohemije i fiziologije, ekologije, kao i nastavnički i opći smjer te da se naša zanimanja i educiranost ne prepoznaju, kako u trenutnim uvjetima kompromititiranog javnog zdravlja, tako i ranije. Zdravstvene ustanove, ali i mnoge druge oblasti mogućeg djelovanja biologa – u Bosni i Hercegovini ne angažiraju kadrove koje već desetljećima proizvode fakulteti na nivou države.

Postoji cijeli dijapazon problema sa kojima se biolozi suočavaju na nivou BiH, a ovo su samo neki od njih:

-Želimo ukazati na problematičan status profesije i diskriminaciju u smislu neproporcionalne zastupljenosti ili nepostojanja naših usmjerenja iz oblasti bioloških nauka kao neophodnog kadra u sistematizaciji ustanova na državnom, županijskom i nivou distrikta, zatim zdravstevnih ustanova, obrazovnih, komunalnih, u oblasti šumarstva i drugih privrednih oblasti.

-Nemogućnost posjedovanja licence za samostalni rad jer ne postoji zakonsko tijelo koje bi istu izdalo.

-Pripravnički staž je apsolutno nedefiniran budući da poslodavci zahtijevaju isti, dok zakonom nismo obavezni stažirati, s obzirom da ne postoji stručni ispit za naša zanimanja.

-U dodatku diplomi kao i kroz diplomu koju dobijaju biolozi, naznačen je niz ustanova za koje se garantuje osposobljenost za rad, no, iskustvo pokazuje da se u svim takvim organizacijama preferabilno zapošljavaju osobe s posve drugim kvalifikacijama. Stoga je dijapazon naših mogućih radnih mjesta uveliko smanjen, unatoč širokoj mogućnosti primjene znanja iz oblasti biologije.

U tom smislu predlažemo sljedeće konkretne poteze Države BiH, Federalnog i Entitetskog Ministarstva, Županijskih Ministarstava, Univerziteta i Fakulteta:

-Izmjena i Dopuna Pravilnika o bližim uvjetima prostorija, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama (,,Službene novine Federacije BiH’’ br. 26/12, 23/13, 90/14, 15/14, 82/14, 83/15, 58/18, 89/18) prema kojima bi usmjerenja mikrobiologije, genetike i biohemije i fiziologije, te diploma biologije stečena na Prirodno-matematičkom fakultetu bila uvrštena kao neophodan kadar laboratorija zdravstvenih ustanova.

-Izmjena i Dopuna Zakona o Zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH” br. 46/ 2010 i 75/2013), a tiču se Člana 141, 142, 143, 145, 148a, 150, 154, 236. prema kojim bi trebalo jasno definirati zdravstvene suradnike sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom odgovarajućeg usmjerenja.

Formiranje Komore biologa koja bi bila u mogućnosti izdavati biolozima licence za rad ili omogućiti izdavanje licence sticanjem 2 godine radnog staža.

-Omogućiti studentima sticanje iskustva u zdravstvenim ustanovama u toku studijskog programa.

-Donošenje regulative koja definira status diplomanata i magistranata biologije po starom sistemu čime bi se regulirao njihov status na tržištu rada – stoji u otvorenom pismu neformalne grupe akademskih građana iz oblasti bioloških nauka, okupljena u Facebook grupi “Udruženje biologa u Bosni i Hercegovini”.

Depo.ba