VIDEO: Potresno iskapanja na masovnom stratištu u Dubravi i Knešpolju u Širokom Brijegu

ŠIROKI BRIJEG – Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta Drugog svjetskog rata i poraća općine Široki Brijeg predvođeno predsjednikom Perom Kožulom i fra Miljenkom Stojićem Vicepostulature postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće” na lokalitetu Dubrava-Knešpolje obilježilo je grobišta žrtava partizanskih zločina na području općine Široki Brijeg.

Obilježena su tri grobišta iz kojih su, u lipnju 2010 godine, iskopani ostaci 28 žrtava partizanskih zločina počinjenih u veljači 1945 godine i to dva grobišta na lokalitetu Dubrava-Stipetina ograda i jedno grobište na lokalitetu Dubrava-Kruške, piše portal Komunistickizlocini.net.

Iskapanje i izmještanje masovnih grobišta u Knešpolju je početkom lipnja 2010 godine, provelo Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata i poraća općine Široki Brijeg, uz pomoć Vicepostulature postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće” i JU Coming. Iskapanje su predvodili Marija Definis-Gojanović, specijalistica za sudsku medicinu splitskog KBC Firule i mr. arheolog Tihomir Glavaš. U prvom masovnom grobištu pronađeni su ostatci osam žrtava partizanskog zločina, u drugom 12, a u trećem masovnom grobištu pronađeni su ostaci osam žrtava, kao i brojne čahure, novčići, cipele i drugi predmeti na temelju kojih će se vršiti identifikacija žrtava.

Na području općine Široki Brijeg prema pouzdanim saznanjima nalazi se 65 masovnih grobišta, a za još 40 masovnih grobišta se zna ali još nema pouzdanih dokaza.

https://youtu.be/b9_9k1v8F-A

Komunistickizlocini.net