Ovo su imena izdajica i kukavica koji su zastupnici zastupničkog Doma Parlamenta FBiH iz stranke HDZ BiH, koji žive s nama, u našim sredinama, sjede u istim crkvama, idu na iste sahrane, vjenčanja, kao i mi, sjede u istim kafićima kao i mi a oni su:

1.Jozo Bagarić,

2. Marin Barbarić,

3. Boris Barun,

4. Mladen Bošković,

5. Slavica Josipović,

6. Darijana Katić,

7. Dario Knezović,

8. Radoslav Luburić,

9. Boris Marjanović,

10. Ivan Musa,

11. Oliver Radoš,

12. Blaž Župarić.

SirokiBrijeg.info