Unatoč tome što su glavni akteri 11. sjednice Vlade ŽZH ovog petka bili ministar MUP-a ŽZH Zdravko Boras, dr. Zvonko Jurišić i Dobroslav Bukmir, jedna zastupnica se potrudila kako bi sudjelovala u skoro svakoj točki Dnevnog reda, što je definitivno za pohvalu i primjer mnogim zastupnicima koji nisu znali što će raditi od “dosadnog” sjedenja i slušati spomenute osobe kako daju primjedbe, prijedloge i pohvale, a ako je potrebno i porječkaju se malo!

Marija Lovrić zastupnica ispred redova HSP-a AS BiH, sudjelovala je skoro na svakoj točki Dnevnog reda, osim one gdje je dodijeljen mandat novom zastupniku.

Pa krenimo redom:

Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno prihvaćen. Pod 2. točkom bila su Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi gdje je postavila pitanje što se događa sa inicijativama:

1.Inicijativa za izmjenu poreza na promet nekretninama koja je predata na 6. sjednici Skupštine – 30.04.2019.,

2.Inicijativa za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja,

3.Inicijativa za dodjelu naknade za majke s 4 i više djece koje su predate na 8. sjednici Skupštine ŽZH koja je održana 29.05.2019. – dobila sam odgovor da su iste u proceduri, naravno ta procedura po meni je preduga, jer je prošlo više od 5 mjeseci, što uistinu nije pohvalno.

Te je njeno drugo pitanje odnosno prijedlog bio: da se vrati Pravilnik o uklanjanju arhitektonskih barijera, koji je donesen u sklopu Zakona o graditeljstvu (Narodne novine 07/14), a greškom je ukinut (Narodne novine 1/16). Tražila je da se ponovno pokrene inicijativa da na snagu stupi Pravilnik o uklanjanju arhitektonskih barijera, jer su dobili informacije OSCE-a i Udruga Osoba s invaliditetom, onemogućena je pristupačnost osobama s ograničenom pokretljivošću da stignu do odredišta, a s time se krši drugi zakon i naravno to spada pod diskriminaciju.

Za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi ŽZH bila je suzdržana zato što smatra da je potrebno bolje obrazloženje, jer povećanja nekih čak i do 100% nisu dovoljno dobro obrazložena, te je zatražila detaljniju analizu utjecanja na proračun, kao i obrazloženje zašto ide po skraćenom postupku, te da bi bilo bolje da idu redovnom procedurom.

Nacrt zakona o poticanju malog gospodarstva je podržala zato što smatra da je potrebno donijeti zakonski okvir, te poticati malo gospodarstvo iako će kako je kazala predložiti neke korekcije istog, kroz amandman, jer se radio o Nacrtu.

Što se tiče prijedloga odluke o pristupanju procesu strateškog planiranja i izradi Strategije razvoja obrazovanja i znanosti ŽZH za razdoblje 2020. – 2035. godine, podržala smo istu, jer kako je kazala sudjelovala na okruglom stolu Tržište rada i mladi, na kojem je zaključeno da je ključna stvar u obrazovanju.

SirokiBrijeg.info