Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada Širokog Brijega prikazano je izvješće o radu gradonačelnika Mire Kraljevića u formi video projekcije.

Prikazani su projekti koji su u tijeku, projekti koji su završeni, ali i oni projekti koji se planiraju raditi u budućnosti.

Grad Široki Brijeg