U tekućem sazivu Skupštine Zapadnohercegovačke županije (ZHŽ) daleko najaktivniji, ali i najkonkretniji je zastupnik HSP-a BiH dr. Zvonko Jurišić, koji sve više pridobija simpatije običnoga puka.

Na sjednici održanoj protekloga petka imao je zanimljiv istup vezano za prava ovdašnjih branitelja, pa su mu se i predstavnici pojedinih udruga javno zahvalili putem medija, a ovom prilikom donosimo još jedan njegov zanimljiv istup koji je vezan za zdravstveni sektor, odnosno kriminal u Domu zdravlja Posušje.

“U Domu zdravlja Posušje naplaćuju se participacije osiguranicima od 10, odnosno 20 KM kada dolaze na preglede kod vanjskih suradnika, iako, prema mojim informacijama, te suradnike plaća ZZO. U drugim općinama ove županije to se ne plaća pa to držim čistom diskriminacijom prema građanima Posušja, samovoljom Uprave i direktora tog Doma zdravlja, pa vas molim da čim prije poduzmete konkretne korake da se to ukine”, zatražio je zastupnik Jurišić od ministra zdravstva ZHŽ-a Tomislava Pejića.

Ovaj je onako baš hadezeovski odgovorio kako je sve to na dobrobit pacijenata, jer tako bržim putem dolaze do pregleda kod specijalista!

No, Pejić, nije odgovorio na postavljeno pitanje i obrazložio zašto je to tako samo u Posušju, a ne i u drugim općinama ove županije.

Jurišić je dalje u svome istupu obrazložio kako Dom zdravlja Posušje na taj način prikupi 12-15 tisuća maraka na mjesečnoj, odnosno cca 140 tisuća maraka na godišnjoj razini.

“Nisam siguran kako se taj novac transparentno troši. Stoga razmišljam da uputim jedan dopis prema financijskoj policiji da se utvrdi način korištenja tih sredstava”, upozorio je dr. Zvonko Jurišić.

On je ovom prilikom podsjetio kako je proračun Zdravstvenog zavoda ZHŽ-a iznosio 31 milijun KM, a danas je 50 milijuna KM, potpisan je Kolektivni ugovor s djelatnicima zdravstvenog osiguranja, povećani su koeficijenti, pa je od ministra Pejića zatražio da on bude ministar, dakle ono zašto ga građani plaćaju, te da se ove naknade u Posušju ukinu ili izjednače s drugim općinama u ZHŽ-u.

Dnevno.ba