ŠIROKI BEIJEG – Za vrijeme prezentacije Izvješća o radu JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., na 14. sjednici Gradskog vijeća Širokog Veijega, direktor Ivan Rotim se dotaknuo informacija i analize o kvaliteti i kakvoći vode koji su nedavno iznijeti u medijima i javnosti.

Nakon upita vijećnika, jasno je dogovorio:

“Voda je ispravna za piće! Također, između ostalog iznio je parametre i analize, s posebnim naglaskom na posljednju analizu koja je izvršena 19. ožujka i koja jasno pokazuje kako su vrijednosti aluminija u vodi daleko ispod maximalno dopuštene vrijednosti prema federalnom Pravilniku o kakvoći vode za piće. Dodatna analiza izvršena je u dva ovlaštena laboratorija, i prema dostupnima informacijama, obje analize pokazuju koncentraciju aluminija u vodi za piće u dopuštenim vrijednostima prema Pravilniku. Uskoro ćemo dobiti i pismeni dokaz drugog laboratorija, čime ćemo potvrditi kako je voda u potpunosti ispravna za piće”.

U priloženoj fotografiji možete vidjeti analizu vode na količinu posjedovanja aluminija

SirokiBrijeg.info