ŠIROKI BRIJEG – Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 12. sjednica Gradskog vijeća.

Na sjednici su bili nazočna 23 vijećnika, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Većinom glasova usvojen je proračun Grada Širokog Brijega za 2018. godinu i iznosi 11.245.900,00 KM. Proračun za 2018. godinu temelji se na rebalansu ovogodišnjeg proračuna na osnovu kojeg je se pripremio nacrt. Ko što smo već pisali nakon prošle sjednice Gradskog vijeća, a i prema nacrtu proračuna, vrijedi istaknuti financiranje kapitalnih projekata koji se već započeti ili koji će se pokrenuti. Između ostalog nacrtom je planirana, a ta rashodovna stavka našla se i u proračunu za 2018. godinu, novčana potpora za novorođeno dijete. Ukupno predviđena sredstva za 2018. godinu iznose 150.000,00 KM.

Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cijenu vode. Ovom odlukom postojeće cijene vode ostaju nepromijenjene, ali se donosi zbog korekcije postojećeg tarifnog sustava. Voda potrebna vatrogasnoj i drugim službama za potrebe gašenja požara i pranja ulica od 1. 1. 2018. godine neće se naplaćivati. U kategoriju kućanstava i školskih ustanova dodaju se i ustanove za skrb o starijim osobama, te voda utrošena za održavanje javnih površina i gradskog zelenila.

Etički kodeks i Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg usvojeni su jednoglasno.

Također, jednoglasno je usvojena Odluka o određivanju građevinskih zemljišta u državnom vlasništvu na području katastarskih općina Lištica i Turčinovići.

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju magistralne ceste M6.1 u mjestu Dobrič usvojena je jednoglasno. Ovom odlukom se stvaraju uvjeti za pristup izvlaštenju nekretnina koje su potrebne kako bi se izgradila prometna infrastruktura koja je od javnog interese. Riječ je o rekonstrukciji crne točke na magistralnoj cesti M 6.1 Široki Brijeg – Mostar, dionica 010 u mjestu Dobrič (pored poduzeća EZ- Engineering), a investitor je JP Ceste Federacije BiH.

Jednoglasno je usvojena Odluka o zamjeni nekretnina između Mate Kožula iz Turčinovića i Grada Širokog Brijega, a u svrhu izgradnje stambenog objekta.

Odluka o prodaji nekretnine, odnosno neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č 3238/114 k.o. Lištica po novoj izmjeri, usvojena je jednoglasno.

Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Blagi Kvesiću sinu Marka iz Širokog Brijega i Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Ivana Brekala sina Bože iz Ljubotića jednoglasno su usvojene.

Nakon provedene natječajne procedure, na današnjoj sjednici Gradskog vijeća za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Trnoružica“ imenovana je Zdenka Zovko.

Na samom kraju gradonačelnik Miro Kraljević zahvalio se svima na suradnji i poručio kako se svi zajedno trebamo uključiti i odnositi odluke na dobrobit svih Širokobriježana. Čelni ljudi Grada Širokog Brijega, gradonačelnik Miro Kraljević i predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić poželjeli su svima čestit Božić i sretnu Novu godinu.

SirokiBrijeg.info