Svi ugostiteljski objekti u BiH od 21. siječnja 2017. godine dužni su plaćati naknadu za puštanje glazbe

Ugostiteljski objekti u BiH, uključujući hotele prenoćišta, banjska lječilišta, kafe barove, slastičarnice, aščinice, ćevabdžinice.., morat će plaćati naknade za puštanje glazbe, izvještava Indikator.ba.

Ovo proizilazi iz Kolektivnog ugovora o utvrđivanju tarife za plaćanje naknade za javno priopćavanje izvedbi glazbenih dijela korisnika u oblasti ugostiteljstva, koji su 29. prosinca zaključili kolektivna organizacija”AIS” i Udruženje hotelijera i restoratera u Bosni i Hercegovini.

Kolektivni ugovor je zaključen za period od tri godine, a počinje da važi 21. siječnja. Kolektivni ugovor obuhvaća cjelokupan repertoar izvedbe domaćih i stranih izvođača glazbenih djela snimljene na nosače zvuka bez obzira na žanr kojem pripadaju.

Svaki ugostiteljski objekat u Bosni i Hercegovini je obavezan zaključiti ugovor sa AIS-om na temelju Kolektivnog ugovora, u kojem će biti određena kategorija objekta, kapacitet objekta i broj mjeseci rada sa pravilno obračunatom pripadajućom naknadom.

Naknada se računa mjesečno za svaki mjesec rada ugostiteljskog objekta, a osnov visine naknade, koja se plaća paušalno bez obzira na popunjenost objekta, određuje se prema vrsti objekta.

Prvu kategoriju čine hoteli, aparthoteli, moteli, pansioni, prenoćišta, rehabiliticijski centri i banjska liječilišta, B&B, hotelska naselja, apartmani, omladinski hoteli i ostale objekti za smještaj. Mjesečna naknada u ovim ugostiteljskim objektima od 15 KM za objekte sa kapacitetom do 25 soba u A zoni do 52 KM za objekte sa više od 100 soba.

U B zoni naknada je od 8 do 35 KM, u C zoni od 7 KM do 30 KM, a u D zoni od 5 KM do 18 KM.

Drugu kategoriju čine ostali ugostiteljski objekti /kafići, barovi, bašte, caffe barovi, buffet, slastičarnice, lokali i objekti zatvorenog tipa bez točenja alkoholnog pića, restorani brze hrane, picerije, ćevabdžinice, aščinice, buregdžinice, restorani, konobe, pubovi, pivnice, klubovi, diskoteke, folkoteke, noćni klubovi i slično.

Mjesečne naknade za ove objekte iznose od 10 KM o 30 K u A zoni, 7,50 KM do 20 KM u B zoni, 6 KM do 17,5 KM u C zoni i 5 KM do 15 KM u D zoni.

Kako bi se izbjegla nelojlana konkurencija i onemogućila diskriminacija utvrđene su četiri zone od kojih zona A obuhvaća najuže gradske jezgre Sarajeva, Mostara i Banjaluke, zona B obuhvatća gradske zone Sarajeva, Mostrara, Banja Luke, Neuma (u sezonbi) i ski centre (u sezoni).

Zona C zahvaća objekte u centrima Čapljine, Čitluka, Širokog Brijega, Bihaća, Tuzle, Zenice, Bijeljine, Trebinja, Brčkog, Međugorja, Istočnog Sarajeva, Doboja, Sarajeva/Mostara/Banje Luke (izvan gradske zone), Gradačca, Gračanice, Goražda, Lukavca, Travnika, Viteza, Konjic, Jablanica, Počitelj, Prijedor, Maglaj, Zavidovići, Cazina, Tešnja, Bugojna, Jajca, Gruda, te etno sela.

ZONA D zahvaća objekte koji se nalaze na području Neuma, ski centri (oboje van sezone), Čapljina , Tuzla, Neum, Zenica, Ljubuški, Međugorje, Bihać , Široki Brijeg, Bijeljina, Brčko, te ostala mjesta u Bosni i Hercegovini koja nisu nabrojana.

Samo plaćanjem odgovarajuće određene visine naknade smatrat će se da je ugostiteljski objekat pribavio prava javnog priopćavanja izvedbi glazbenih djela sa snimka, odnosno da prava zakonito koristi.

Indikator.ba