Stjepan Nakić i tvrtka “Lukas TP Nakić” sporazumno sa Tužiteljstvom BiH priznali krivnju za poreznu utaju 363.979 KM

U okviru predmeta Tužiteljstva BiH, optuženi za poreznu utaju u iznosu od 363.979,12 KM, za koji iznos su oštetili proračun BiH, odlučili su se na sporazumno priznanje krivnje. Sporazumnim priznanjem krivnje optuženih postiže se svrha kažnjavanja, oduzima se nezakonita imovinska korist i obeštećuje država.

Sporazumno su priznali krivnju optuženi:

– STJEPAN NAKIĆ, rođen 1985. godine u Mostaru, državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Predložena je kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine, kao i sporedna novčana kazna u iznosu od 5.000 KM, koju će optuženi uplatiti u roku od mjesec dana od dana zaključenja sporazuma.

– PRAVNA OSOBA LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem u Širokom Brijegu, čija je ovlaštena osoba za zastupanje društva i ravnatelj Stjepan Nakić.

Predloženu novčanu kaznu u iznosu od 45.000 KM pravna osoba će uplatiti u roku od trideset (30) dana od donošenja sudske presude po ovom sporazumu. Od optužene pravne osobe se također oduzima iznos od 363.979,12 KM na ime protupravno stečene imovinske koristi što je bio i uvjet za sklapanje sporazuma. Nezakonita korist će biti oduzeta na način da je optuženi prethodno položio protupravnu imovinsku korist u spomenutom iznosu na bankovni račun te Sud BiH naložio trajno oduzimanje. Na taj način je u cijelosti osigurano namirenje štete po proračun BiH.

Optužnica tereti Stjepana Nakića da je kao ravnatelj i odgovorna osoba u pravnoj osobi LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg, u razdoblju od 01.01.2007. godine do 31.08.2009. godine, pribavio dokumentaciju lažnog sadržaja, i to fakture sa pratećom dokumentacijom, dajući lažne podatke o prodaji različitih vrsta roba od navodnog dobavljača iz Posušja, a koji promet se nije stvarno desio.

Optuženi se tereti da je prosljeđivanjem, nezakonitim i neutemeljenim evidentiranjem navedene poslovne dokumentacije u poslovnim knjigama, putem lažnog sadržaja za spomenuto porezno razdoblje, omogućio poduzeću da ostvari neutemeljen i nezakonit odbitak ulaznog poreza u ukupnom iznosu od 363.979,12 KM, za koji iznos su oštetili proračun BiH.

Pravna osoba LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg se tereti da je raspolagala protupravno ostvarenom imovinskom koristi, koju je u ime, za račun i u korist pravne osobe ostvario optuženi Stjepan Nakić, u svojstvu ravnatelja i odgovorne osobe.

Optuženi su priznali krivnju, optuženi Nakić za kazneno djelo porezne utaje ili prijevare iz članka 210. stavka 3. u svezi sa stavkom 1. i člankom 54. KZ-a BiH, a pravna osoba LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg za kazneno djelo porezne utaje ili prijevare iz članka 210. stavka 3. u svezi sa stavkom 1. i člancima 54. i 124. istoga Zakona.

Optuženi su priznali krivnju dragovoljno i sa razumijevanjem te se odriču prava na suđenje, kao i prava žalbe na presudu koju im, na temelju sporazuma, izrekne Sud BiH. Optužena pravna osoba LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg se obvezuje da će nadoknaditi troškove kaznenog postupka u ukupnom iznosu od 921,87 KM, koji se sastoje od troškova vještačenja, kao i drugih troškova koje će u ovisnosti od složenosti postupka, odrediti Sud BiH.

Sporazumna priznanja krivnje su proslijeđena Sudu BiH.

Tužiteljstvo BiH