Ovo se neće svidjeti pripadnicima “München bojne”: Uskoro kreće objava Registra branitelja!

Dana 25.01.2017 godine u velikoj dvorani Vlade FBiH u Sarajevu s početkom u 11,00 sati održan je odgođeni radni sastanak koji je organizirao federalni ministar za pitanja Branitelja i Invalida Domovinskog rata Salko Bukvarević, s predstavnicima županijskih ministara za branitelje, te s predstavnicima Braniteljskih udruga s područja FBiH, a koji je trebao biti održan dana 18.01.2017 godine, ali se zbog vremenskih nepogoda premjestio za novi termin.

Za dnevni red radnog sastanka predviđene su dvije točke i to:

1.Informacije o realizaciji programskih zadataka Ministarstva Branitelja u 2016 godini koje će iznijeti resorni federalni ministar,

2.Razmatranje i utvrđivanje programskih prioriteta za 2017 godinu,gdje će uvodničar biti resorni federalni ministar,a potom županijski ministar Branitelja a potom predstavnici braniteljskih udruga.

Na radni sastanak uredno su se predstavnici Zastupničkog Doma Parlamenta FBiH gosp.Esad Bašagić, Predsjednik odbora za Branitelje tog Doma kao i Meša Ramiz ispred kluba zastupnika SDA tog doma,a ujedno i član 13 člane međuresorne radne skupine za provedbu/implementaciju rezolucije Branitelja, županijski ministri Branitelja iz cijela FBiH, kao i direktori uprava za Branitelje (HBŽ i SBK), dok se ministar Branitelja ŽZH Mladen Begić na sastanku nije pojavio, a pojavili su se i predstavnici braniteljskih udruga s područja cijele FBiH od kojih je većina zatražila i dobila riječ.

Uvodno izlaganje o obje točke dnevnog reda imao je resorni ministar Branitelja Salko Bukvarević koji je koliko mu je to raspoloživo vrijeme dozvoljavalo izvijestio prisutne o aktivnostima koje je njegovo ministarstvo poduzelo u 2016 godini kao i o listama prioriteta koje će to ministarstvo poduzeti u 2017 godini.

U prvoj točki dnevnog reda ministar Branitelja FBiH Salko Bukvarević je prisutne izvijestio kako njegovo ministarstvo u 2017 godini neće umanjivati braniteljska prava već će ista zadržati na postojećoj razini dok će se eventualne uštede koje to ministarstvo odredi usmjeriti za pomoć demobiliziranim braniteljima,djeci poginulih branitelja pri zapošljavanju te prioritetne programe braniteljske populacije.

Naglasio je također kako njegovo ministarstvo vodi brigu oko 95 000 korisnika braniteljskih prava (48 385 RVI,41 294 porodica obitelji poginulih Branitelja kao i 4987 dobitnika najviših ratnih odlikovanja u FBiH), i svima su u 2016 godini uredno izmirena potraživanja po njihovim pravima, te kako to ministarstvo učestvuje i djelom u financiranju i pripadnika oružanih snaga FBiH koji su dobili povoljnije umirovljenje preko federalnog zavoda MiO.

Njegovo ministarstvo je u 2016 godini održalo niz radnih sastanka sa resornim županijskim ministrima, kao što je moralo postupati po presudama Ustavnog suda FBiH, koje su bile protiv odluka i zakona Federalnog ministarstva Branitelja.

Federalno ministarstvo Branitelja je također aktivno učestvovalo u reviziji Braniteljskih prava i tu je resorni ministar ponudio podatke o braniteljima koji su obuhvaćeni Revizijom (25 636 predmeta) od kojih je još neriješenih ostalo 19 872 predmeta,te kako njegovo ministarstvo poduzima niz aktivnosti za ubrzanje procesa završetka revizije, čije se okončanje očekuje najkasnije do 30.06.2017 godine.

To ministarstvo je poduzelo i aktivnosti oko dobivanja nadležnosti iz oblasti vojne evidencije što do sada nije slučaj.

Na kraju svog izvješća Ministar Branitelja je iznio podatke koliko je njegovo ministarstvo u 2016 godini isplatilo braniteljima u svrhu liječenja,stambenog zbrinjavanja,dodjele osobnih automobila 100%RVI,pomoć udruženjima u njihovu funkcioniranju te financijska potpora Braniteljskim zadrugama kojim je u 2016 godini izdvojeno 1 miliju KM a taj iznos se predviđa za Braniteljske zadruge i u 2017 godini s mogućnošću povećanja na 1 miliju i 300 000 KM, za koje će odlukom tog ministarstva kao i do sada FBiH biti objavljen javni poziv.

Za 2017 godinu kao listu prioriteta resorni Ministar je utvrdio slijedeće:

-Provoditi zakonske nadležnosti Ministarstva Branitelja i zadržati postojeću razinu Braniteljskih primanja,

-Pristupiti izradi Zakona o registru pripadnika oružanih snaga te svih korisnika Braniteljskih prava,

-Izjednačavanje dopunskih prava Branitelja po županijama jer davanja Braniteljima po županijama nisu ujednačena,

-Pomoć u rješavanju statusa demobiliziranih Branitelja,

-Pomoć u zapošljavanju djece poginulih i nestalih Branitelja Domovinskog rata,te liječenje,i profesionalna rehabilitacija,kao i stambeno zbrinjavanje najugroženije braniteljske populacije,

-Utvrđivanje nadležnosti s Federalnim ministarstvom pravde oko dobivanja nadležnosti vođenja evidencije iz oblasti vojne obveze.

Nakon izlaganja resornog ministra otvorena je rasprava gdje je najprije riječ dobio Esad Bašagić predsjednik Odbora za Branitelje zastupničkog Doma Parlamenta FBiH koji je podržao izvješće resornog ministra Salke Bukvarevića uz napomenu kako ima puno pitanja koja tretiraju problematiku Branitelja koja treba riješiti,odnosno treba intenzivirati napore u donošenju zakona o demobiliziranim Braniteljima u FBiH u 2017 godini jer dosta Branitelja čekaju na rješavanje tog zakona koji je od krucijalnog značenja za njihovu egzistenciju.

Riječ je dobio i Meša Ramiz ispred kluba zastupnika SDA u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH koji je također podržao izvješće resornog ministra,koji je napomenuo kako s današnjeg sastanka treba odaslati snažnu poruku Braniteljima i javnosti kako je današnji sastanak početak rješavanja najvažnijih braniteljskih pitanja, te kako treba voditi računa i o Braniteljima koji imaju RVI ispod 60% jer su njihova primanja po osnovu stradavanja u Domovinskom ratu nedostatna za podmirivanje bilo kakvih egzistencijalnih potreba a nemaju nikakvih drugih primanja.

Poslije Meše Ramiza redom su riječ dobivali županijski ministri Branitelja od kojih valja izdvojiti ministra Branitelja HNŽ Olivera Soldu koji je u kratkim crtama izvijestio prisutne i federalnog ministra o aktivnostima koje je poduzelo njegovo ministarstvo te o problemima s kojima se to ministarstvo susreće od čega valja izdvojiti nezadovoljstvo dosadašnjom revizijom instituta za medicinsko vještačenje u Mostaru i sarajevu jer se dosta istinskih Branitelja nezakonito izvodi iz prava a po svim relevantnim dokazima koje prilažu ta im prava nesumnjivo pripadaju.

Iza ministra Branitelja HNŽ riječ je dobio direktor uprave za Branitelje SBK Esad Crnica i on je u kratkim crtama podržao izvješće resornog ministra uz napomenu kako se treba voditi računa o zapošljavanju Branitelja i članova njihovih obitelji u SBK i FBiH.

Riječ je dobila i Ljilja Kovačević direktorica Uprave za Branitelje HBŽ i ona je izrazila zadovoljstvo s izvješćem resornog ministra kojeg je pohvalila jer je upravi za Branitelje HBŽ uvijek bio na dispoziciji za sve projekte koje je ta uprava zatražila od njega. Postavila je također i jedno pitanje resornom ministru da joj se objasni što je to prva i druga crta bojišnice jer su to od nje tražili Branitelji HBŽ, i oko kojeg pitanja se vode mnogi prijepori među braniteljskom populacijom,a na koje pitanje joj je odgovorio resorni ministar rekavši joj kako će ona dobiti na to pitanje pismeni odgovor od njegove stručne službe.

Predstavnica Ministarstva Branitelja Sarajevske županije Belma Adilović je postavila pitanje resornom ministru oko izjednačavanja prava civilnih invalida i RVI jer je to EU zatražilo od Vlade FBiH i gdje joj je ministar Salko Bukvarević odgovorio kako njegovo ministarstvo nikada ne može pristati u postojećim konstelacijama odnosa u BiH i FBiH kako se mogu izjednačavati prava RVI i civilnih invalida jer su RVI davali svoje živote i dijelove tijela za obranu suvereniteta BiH dok se to ne može odnositi za civilne invalide,te kako se o civilnim invalidima vodi briga na druge načine kroz Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Predstavnik ministarstva Branitelja Distrikta Brčko Senad Bešić je također podržao izvješće ministra Salke Bukvarevića uz jednu opasku kako bi se na današnjem sastanku trebao podržati stav od svih sudionika kako treba izraditi Zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga uz obvezatnu kategorizaciju braniteljske populacije što će dovesti do jednostavnog rješavanja braniteljskih prava.

Ministar Branitelja TK je također podržao izvješće resornog ministra smatrajući kako je isto korektno, te specifičnosti oko ostvarivanja braniteljskih prava u toj županiji.

Nakon što su se izredali ministri Branitelja po županijama riječ je dobio Šerif Patković predsjednik koordinacije boračkih udruženja u FBiH i on je prisutne izvijestio o mjerama koje je Ministarstvo Branitelja poduzelo u 2016 godini uz napomenu kako je to ministarstvo stava kako se postojeća prava Branitelja neće umanjivati, ali uz kvalitetnu raspodjelu po kategorijama Branitelja.

Poslije predstavnika županijskih ministarstava riječ su dobili i predstavnici udruga Domovinskog rata u FBiH od kojih je prvi riječ dobio Nikica Tomić predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ispred komponente HVO-a koji je također podržao izvješće te naglasio kako njegova udruga podržava dva ponuđena prijedloga zakona resornog ministarstva Branitelja (Zakon o demobiliziranim Braniteljima i Zakon o udrugama od posebnog društvenog značaja) ali kako je očekivao da će se ta dva zakona prije realizirati jer Branitelja bez ikakvih primanja ima mnogo i njihova su očekivanja velika.

Nakon njega riječ je dobio Vlado Marušić, predstavnik Savjeta/Vijeća Branitelja u FBiH, i član 13 člane međuresorne radne skupine za provedbu/implementaciju Rezolucije Branitelja.

Prisutne je izvijestio o naporima koje Savjet/Vijeće Branitelja ulaže u provedbi Rezolucije Branitelja u kojima su sadržani svi zahtjevi demobiliziranih Branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu, te kako su to najčasniji sinovi države BiH koji su bešćutnom politikom vladajućih političkih garnitura u BiH i FBiH bačeni na marginu društva što je podlo i nedostojno bilo koje države koja vodi računa o svojim Braniteljima na kojima počiva svaka država pa tako i BiH.

Prisutne je također izvijestio kako je 13 člana međuresorna radna skupina počela svoj rad 19.01.2017 godine u Parlamentu FBiH,te kako ona nastavlja svoj rad odmah u idućem tjednu,te kako je Savjet/vijeće Branitelja donijelo zaključak kojim će se Savjet/Vijeće Branitelja aktivno uključiti u izradu zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja na način kojim će Parlamentu FBiH gdje je taj prijedlog zakona završio dostaviti svoje amandmane i prijedloge na ponuđeni zakon jer ima dosta neriješenih pitanja u svezi provedbe tog zakona koji je nedorečen,i o kom zakonu se nisu pozitivno izjasnile mnoge udruge od kojih je izdvojio zelene beretke ispred komponente Armije BiH.

S tim u svezi traži da se postigne koncenzus svih udruga s područja FBiH koje će na zajedničkom sastanku u koordinaciji odrediti koje to udruge ili udruga može biti udruga od posebnog društvenog značaja,uz napomenu kako se identitet i subjektivitet tzv “krovnih ili temeljnih“ udruga čiju definiciju ni jedan zakon ne poznaje neće ugroziti i one će i dalje egzistirati po županijama i općinama ali da bi se zvala udruga od posebnog društvenog značaja u FBiH mora zadovoljavati ponuđene kriterije i oko tog pitanja valja postići suglasje svih braniteljskih udruga.

Vlado Marušić je nadalje napomenuo kako je pitanje svih pitanja izrada Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH jer se konačno trebaju odvojiti „kruške od jabuka“ odnosno Braniteljska kuća jer u registru pripadnika oružanih snaga FBiH danas ima 585 000 pripadnika a kraj rata(potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma dočekalo je 229 000 pripadnika Armije BiH i 37 000 pripadnika HVO-a), a postoje mnogi konzumenti Braniteljskih prava koji crpe proračune kako federalnog ministarstva Branitelja, županijske proračune pa i općinske što je nedopustivo imajući u vidu demobilizirane Branitelje bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu,čime je već nanijeta nesaglediva šteta tim Braniteljima a ujedno i njihovim obiteljima. Savjet/Vijeće Branitelja ima do u tančine razrađen koncept izrade registra pripadnika oružanih snaga uz obvezatno odvajanje borbenog od neborbenog sektora čime je direktno odgovorio gđi Ljilji Kovačević na njeno pitanje upućeno resornom ministru Branitelja u svezi prve i druge crte bojišnice.

Na koncu Vlado Marušić je postavio pitanje resornom ministru Branitelja Salki Bukvareviću po kojim kriterijima je na ovaj sastanak pozvao samo jednog predstavnika Savjeta/Vijeća Branitelja a nije pozvao predstavnika Udruge Zaboravljeni Branitelji/Borci BiH koja ima preko 30 000 uredno registriranih članova u cijeloj FBiH, gdje mu je ministar Salko Bukvarević odgovorio kako je on pozvao po jednog predstavnika svakog udruženja odnosno saveza udruženja pa tako i Savjet/Vijeće Branitelja. Vlado Marušić mu je potom replicirao kako je Savjet/Vijeće Branitelja specifična organizacija koja predstavlja preko 70 udruga proisteklih iz Domovinskog rata u svih 10 županija FBiH iz obje vojne komponente te bi ubuduće trebalo voditi računa da se ispred Savjeta/Vijeća Branitelja na sastanke pozivaju po jedan predstavnik Armije BiH i HVO-a s čime se resorni ministar složio.

Vlado Marušić je također postavio pitanje ministru Branitelja USK da se izjasni explicite podržava li Rezoluciju Branitelja jer su to od njega tražili predstavnici savjeta/Vijeća Branitelja ispred USK i na to pitanje mu je ministar Branitelja te županije odgovorio po održanom sastanku rekavši mu kako je u toj županiji bilo svakakvih dešavanja oko predstavnika Savjeta/Vijeća Branitelja ali kako podržava sadašnje predstavnike Savjeta/Vijeća Branitelja USK a samim time i Rezoluciju Branitelja koja mora biti provediva u okvirima zakonskih mogućnosti.

Mujo Aganović ispred Saveza paraplegičara komponente Armije BiH je sa svog aspekta obrazlagao problematiku Branitelja te je također podržao izvješće resornog ministra Branitelja,naglasivši kako je njegova udruga do sada imala korektnu suradnju s Federalnim ministarstvom Branitelja.

Riječ je dobio i Lazar Martinović predsjednik udruge nositelja ratnih odličja komponente HVO-a koji je također podržao izvješće resornog ministra i zatražio od svih prisutnih članova koncenzus oko zaštite digniteta Domovinskog rata i Branitelja HVO-a i Armije BiH protiv kojih se podižu selektivne optužnice pred Tužiteljstvom BiH zbog ratnih zločina,te da resorno ministarstvo pomogne rad zaklade za pravnu pomoć optuženim pripadnicima obje vojne komponente od selektivnih optužnica,te je zatražio pomoć i županijskih ministarstva Branitelja u financiranju te zaklade za pravnu pomoć Braniteljima.

Nakon njega riječ je dobio i Muris Bukva ispred udruženja veterana odreda policije „Bosna“ koji je rekao kako će njegovo udruženje podržati sva pozitivna nastojanja u svezi rješavanja Braniteljskih pitanja te kako njegovo udruženje neće biti kamen spoticanja u rješavanju prava Branitelja.

Suad Kulosman ispred JOB Unija veterana se pobunio protiv uvođenja u braniteljska prava tzv “autonomaša“ vojske Fikreta Abdića jer smatra kako su pripadnici tih postrojbi na svoj način vršili agresiju na BiH te im stoga ne trebaju pripadati nikakva prava iz Domovinskog rata, uz napomenu kao i on podržava izvješće ministra Salke Bukvarevića.

Jasna Zlomislić ispred obitelji poginulih pripadnika HVO-a je napomenula kako postojeća zakonska rješenja o pravima branitelja nisu usuglašena s zakonskim rješenjima sa federalnim ministarstvom Branitelja,te izraditi zakonske okvire konzumenata braniteljskih prava te ubrzati dinamiku ostvarivanja tih prava.

Prof dr-Salih Kulenović ispred patriotske lige također podržava izvješće resornog ministra,kao i konstruktivne prijedloge i sugestije govornika,uz napomenu kako se treba rješavati i pitanje organizatora otpora čije je definiranje počelo ali se naglo zaustavilo.

Dragan Radić predstavnik HVIDRE se slaže s izvješćem resornog ministra Branitelja te napominje kako se vrši segregacija pripadnika HVO-a u odnosu na pripadnike Armije BiH, napomenuvši kako sve političke grupacije od rata naovamo imaju svoje udruge kojima manipuliraju u političke svrhe,te kako nije zadovoljan s primanjima koja ostvaruju pripadnici HVO-a RVI-jer su im primanja nedostatna i za podmirenje najosnovnijih životnih potreba.

General Ramiz Dreković je u kratkim crtama obrazlagao napore Ministarstva Branitelja FBiH čiji je savjetnik u ostvarivanju pravednih rješenja za Branitelje, uz napomenu kako se to ministarstvo i on osobno zalažu za objavu jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga i svih korisnika prava u FBiH, po županijama i općinama,te kako to ne smije biti tajna, te je prisutne također izvijestio kako je to ministarstvo poduzelo niz aktivnosti o izmjenama zakona o osobnim podacima sadržanim u postojećim zakonskim rješenjima.

Nakon trosatne konstruktivne rasprave resorni ministar je pročitao slijedeće zaključke s tog sastanka:

1.Sva pitanja koja tretiraju problematiku Branitelja treba rješavati putem dijaloga i konstruktivnih rasprava, te takve radne sastanke na tu temu treba održavati češće kako bi se što prije došlo do pravednih rješenja,

2.Daje se potpuna podrška oko ulaska BiH u EU i NATO savez jer je to obveza svih relevantnih političkih subjekata u BiH,

3.Postojeća davanja Braniteljskoj populaciji u 2017 se neće umanjivati već će biti zadržana na postojećoj razini dok će se eventualne uštede sredstava preusmjeravati u krucijalne potrebe braniteljske populacije čije prioritete će ministarstvo utvrditi u svojim programskim načelima,

4.Pririteti normativnih akata koji će biti razmatrani i podržavani u 2017 godini su:

-Izrada Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga u FBiH i korisnika prava iz oblasti braniteljske populacije,

-Nacrt zakona o demobiliziranim Braniteljima.

-Nacrt zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja kojeg treba uputiti u javnu raspravu svih zainteresiranih strana,

-Izmjena zakona o osobnim podacima i Zakona o Slobodi pristupa informacijama u BiH,

-Prijedlog izmjena i dopuna zakona o povoljnijem umirovljenju pripadnika oružanih snaga,

-Usklađivanje zakona o pravima Branitelja s presudama Ustavnog suda FBiH,

5.Zajedničko djelovanje u zapošljavanju djece obitelji poginulih pripadnika oružanih snaga FBiH,RVI-a, demobiliziranih Branitelja, te podrška fondaciji za pravnu pomoć optuženim pripadnicima Armije BiH i HVO-a za ratne zločine za koje se osnovano sumnja kako su te optužnice selektivno urađene.

Vlado Marušić, kontakt osoba Savjeta/Vijeća Branitelja u FBiH