Od 01.12. do 31.12. 2019. godine svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M.6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Dana 04. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

08:30 – 09:30 h na M-6, u mjestu Gorica,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

16:30 – 17:40 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

09:00 – 10:30 h na M-6.1 u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

08:30 – 10:00 h na M-6.1, u mjestu Trn.

Dana 06. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

16:00 – 17:30 h na R-420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

15:40 – 17:00 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

09:00 – 10:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

17:00 – 18:30 h na R-425, u mjestu Mokro.

Dana 10. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

09:00 – 11:00 h na M-6, u mjestu Pocrte,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

16:00 – 17:00 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

08:00 – 10:00 h na M-6.1, u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

21:00 – 22:30 h na M-6.1, u mjestu Kočerin.

Dana 11. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

08:30 – 10:00 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

12:00 – 13:30 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

18:30 – 20:00 h na M-6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

07:50 – 09:30 h na M-6.1, u mjestu Trn.

Dana 14. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

10:30 – 12:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

16:00 – 17:00 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

19:30 – 20:50 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

22:30 – 00:00 h na M-6.1, na obilaznici.

Dana 16. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

16:00 – 17:30 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

10:00 – 11:40 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

08:00 – 09:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

16:30 – 18:10 h na M-6.1, u mjestu Provo.

Dana 18.prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

07:30 – 08:30 h na R-420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

16:00 – 17:30 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

09:00 – 10:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

17:00 – 18:30 h na R-425, u mjestu Mokro.

Dana 21.prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

19:00 – 20:40h na R-420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

18:00 – 19:30 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

10:30 – 11:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

20:00 – 21:40 h na R-425, u mjestu Mokro.

Dana 21. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

23:00 – 00:45 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

18:00 – 19:00 h na M-17.4, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

21:00 – 22:30 h na M-6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

00:10 – 01:50 na M-6.1, na obilaznici.

Dana 22. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

12:30 – 14:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

16:00 – 18:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

19:30 – 21:00 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

08:00 – 10:00 h na M-6.1, u mjestu Knešpolje.

Dana 28.prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

21:30 – 22:50 h na M-6, u mjestu Pocrte,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

21:00 – 23:00 h na M-6 – u Vitinskoj ulici,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

23:00 – 01:00 h na R-420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

23:30 – 01:20 na M-6.1, u mjestu Trn.

Dana 29. prosinca na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:

20:10 – 22:00 h na R-421, u mjestu Tihaljina,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:

22:00 – 00:00 h na M-6 – u Vitinskoj ulici,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:

21:30 – 23:00 h na R-420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:

23:30 – 01:30 h na M-6.1, u mjestu Knešpolje.

Uprava policije ŽZH