Dvadesetčetvrta (24.) redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke održana je u Širokom Brijegu u ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine. Sazvana je na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03).

Dnevni red je naknadno izmijenjen čime je dobio sljedeći oblik:

1.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

2.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke,

3.Odluka o očitovanju na Nacrt Zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine,

4.Odluka o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,

5.Odluka o očitovanju na Nacrt Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu Federacije BiH,

6.Izvješće o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,

7.Izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,

8.Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,

9.Izvješće o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,

10.Izvješće o radu Javno žalbenog ureda za 2016. godinu,

11.Program rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu

12.Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godine.

Zastupnik Viktor Kvesić se osvrnuo na elementarnu nepogodu koja je pogodila poljoprivredne proizvođače na području ŽZH što je rezultiralo golemim štetama na poljoprivrednim prinosima. Postavio je pitanje predsjedniku Vlade ŽZH Zdenku Ćosiću o visini sredstava pomoći poljoprivrednicima i raspodjeli novca, te što to točno znači za Vladu i izdvajanje sredstava, kao i da nas izvjesti o razini kominikacije s Federacijom po tom pitanju. Predsjednik Ćosić ističe kako je uvriježeno ukoliko najmanje dvije općine proglase stanje elementarne nepogode, a u ovom slučaju su je proglasile sve četiri općine na području ŽZH, kreće se s utvrđivanjem visine štete i donose mjere o financiranju. Županija ima pravo tražiti pomoć s viših instanci, te će sukladno visinama štete aplicirati Feredalnim institucijama po pitanju isplate istih.

Zastupnica Marija Ćeškić uputila je pitanje ministru branitelja Mladenu Begiću za rješavanje statusa poginulog branitelja Blage Bošnjaka na inicijativu njegovih suboraca o izgradnji adekvatnog smještaja njegove obitelji na području Donjeg Crnča.

Zastupnik Deni Ćorić ispred Odbora za prostorno uređenje predlaže da se osiguraju sredstva poljoprivrednim proizvođačima koji su pogođeni elementarnom nepogodom kasnog mraza najdalje do 1. srpnja 2017. godine, kako bi im se omogućila pravovremena jesenska sjetva, a zastupnik Slobodan Tomić se afirmativno osvrće na djelovanje predsjednika Vlade i predsjednika Centra civilne zaštite po pitanju doniranja novog vatrogasnog vozila VD Široki Brijeg.

Pomoćnik ministrice pravosuđa i uprave, Denis Primorac obrazložio je drugu točku Dnevnog reda – Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke. Odbor za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo ju je usvojio jednoglasno kao i Odbor za Pravdu, upravu, ljudska prava i jednakopravnost spolova. Zastupnik Ivan Landeka je imao primjedbu da resorno Ministarstvo pravosuđa i uprave koje je predlagatelj Zakona poštuje mišljenja i primjedbe tijela uprave koja su sukladno zakonskim propisima za to nadležna. Nakon glasovanja konstatirano je kako je ova točka Dnevnog reda usvojena jednoglasno.

Savjetnik ministra gospodarstva Milan Markić obrazlaže treću točku Dnevnog reda 24. redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke; Odluku o očitovanju na Nacrt Zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine i ističe kako ispred Ministarstva gospodarstva predlažu Odluku o neprihvaćanju Federalnog Zakona o turizmu koji u više stavki zakida ŽZH. Prema riječima g. Markića, sve je u nadležnosti Federacije a prvenstveno financiranje. Ovaj Zakon smatra potpuno centraliziranim i doslovno kopiranim od Zakona Republike Srpske koji ne ide na ruku ŽZH. Odluka je jednoglasno usvojena od strane zastupnika u Skupštini ŽZH.

Četvrtu točku Dnevnog reda; Odluku o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, obrazložio je ministar zdravstva Stjepan Bogut. Između ostalog je istaknuo kako je došlo do određenih izmjena koje treba prihvatiti a tiču se invaliditeta 2. kategorije pri čemu se poslodavac može žaliti Institutu za medicinsko vještačenje.. Odbor za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je usvojio Odluku o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještaćenje zdravstvenog stanja. Odluka je jednoglasno usvojena od strane zastupnika u Skupštini ŽZH.

Odluka o očitovanju na Nacrt Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu Federacije BiH – peta točka Dnevnog reda 24. redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Ministar zdravstva Stjepan Bogut ističe kako taj Zakon ne postoji u Federaciji BiH. U uporabi je Zakon iz 1990. godine koji je zadovoljavajući u određenim segmentima. Ministar Bogut je obrazložio i Amandmane koji su uloženi na pojedine stavke iz Zakona , a sve je razvidno iz materijala koji su zastupnicima pravovremeno uručeni. Odbor za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Odluku o očitovanju na Nacrt Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu Federacije BiH.

Odbor za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatio Izvješće o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu koje je ujedno i šesta točka Dnevnog reda. Prilikom glasovanja konstatirano je kako je četvoro zastupnika suzdržano: Čuvalo, Topić, Bušić i Ćeškić koji su također bili suzdržani i po pitanju sedme točke Dnevnog reda – Izvješću o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu.

Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu usvojeno je uz tri glasa suzdržana (Bušić, Čuvalo i Topić). Ivan Landeka je imao pitanje za županijskog pravobranitelja u pogledu rješavanja statusa Duhanske stanice Ljubuški i Vinarije Ljubuški. Zastupnica Čuvalo je imala pitanje u vezi rješavanja prava iz radnog odnosa za djelatinike MUP-a i prosvjete te njihovih tužbi i ovrha. Zastupnik Bešlić se referirao na Inicijtivu koju je uputio na jednoj od proteklih sjednica Skupštine a odnosi se na pokretanje tužbe od strane ŽZH prema Federaciji BiH, u pogledu konačnog popisa stanovništva i velikog iznosa sredstava za koji je ŽZH godinama bila zakidana.

Program rada Skušpštine i Program rada Vlade ŽZH za 2017. godinu su usvojeni uz tri glasa suzdržana (Bušić, Topić i Čuvalo).

Stručna služba Skupštine Županije Zapadnohercegovačke