Potvrđena optužnica protiv Predraga Kovačića zbog pokušaja “sređivanja” ratne invalidnine

Napomena:

„Prema načelu pretpostavke nevinosti iz čl. 3. st. 1. ZKP-a F BiH, svatko se smatra nevinim za kazneno djelo dok se pravomoćnom presudom suda ne utvrdi njegova krivnja, radi čega potvrđivanjem optužnice protiv određene osobe za konkretno kazneno djelo, ne predstavlja njenu kaznenu odgovornost za počinjenje kaznenog djela, jer se krivnja počinitelja utvrđuje pravomoćnom presudom.“

Županijsko tužiteljstvo u Širokom Brijegu je dana 27.3.2017. godine pod brojem T08 0 KT 0005136 16 podiglo optužnicu protiv Predraga Kovačića, rođenog 12.12.1968. godine u Mostaru, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Krivotvorenje isprave iz čl. 373. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ F BiH, na način da je nakon što je prethodno na njemu poznat način pribavio lažnu medicinsku dokumentaciju o liječenju u KB Mostar 1995. godine, 1997. godine, 1998. godine, 1999. godine, 2000. godine, 2001. godine, 2002. godine, 2003. godine i 2006. godine, kao i lažnu medicinsku dokumentaciju KBC Split o liječenju u toj ustanovi 2005. godine, iako je bio svjestan da istu medicinsku dokumentaciju nije dobio od navedenih medicinskih ustanova, jer se u tim Ustanovama nije liječio, s ciljem da istu lažnu medicinsku dokumentaciju priloži u postupku priznavanja svojstva ratnog vojnog invalida i prava na osobnu invalidninu kod Službe za branitelje iz Domovinskog rata općine Široki Brijeg, dana 24.05.2007. godine je istu lažnu medicinsku dokumentaciju o liječenju, uz Zahtjev za priznavanje svojstva vojnog invalida HVO-a, predao Službi za branitelje iz Domovinskog rata općine Široki Brijeg, temeljem koje lažne medicinske dokumentacije mu je Rješenjem za Službe za branitelje iz Domovinskog rata Općine Široki Brijeg, broj: 10-41-394/07 od 15.10.20107.godine priznato svojstvo ratnog vojnog invalida i pravo na isplatu mjesečnog novčanog iznosa od 234,88 KM, po osnovu prava na osobnu invalidninu, počevši od 01.06.2007.godine pa dok postoje uvjeti za korištenje tih prava, na koji način je oštetio Proračun F BiH, pa je tako lažnu javnu ispravu upotrijebio kao pravu.

Općinski sud u Širokom Brijegu je dana 7.4.2017. godine potvrdio predmetnu optužnicu ovog tužiteljstva.

Tužiteljstvo ŽZH