Osobe s dvojnim državljanstvom moraju pokazati bh. putovnicu prilikom ulaska u BiH iz EU

Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu iz zemalja Europske unije, osobe s dvojnim državljanstvom, ukoliko žele ući kao državljani BiH moraju pokazati bh. putovnicu kao jedini validni dokument za prelazak granice, u suprotnom, snose novčane kazne.

Naime, portal Klix.ba piše da im se javio čitatelj iz Švedske koji ima državljanstvo BiH i te zemlje i kojem je rečeno da će platiti prekršajnu kaznu od 200 KM ukoliko ne posjeduje bh. putovnicu prilikom prelaska granice.

“To mi je rečeno u Veleposlanstvu BiH u Švedskoj što znači da ja s putovnicom Švedske i osobnom kartom izdatom u BiH ne mogu prijeći granicu iako je ona dovoljan dokaz da sam njen državljanin, a uz to imam i adresu prebivališta u Sarajevu”, kazao nam je čitatelj.

BiH nema potpisan bilateralni sporazum s Europskom unijom

Shodno navedenom, odlučili smo kontaktirati Graničnu policiju BiH, gdje nam je glasnogovornica Franka Vican pojasnila da je Zakonom o putnim ispravama propisano da se njima za državljane BiH smatra putovnica, diplomatska, službena, zajednička putovnica, putni list, pomorska, odnosno, brodarska knjižica i druga dokumenta kojima se u skladu s međunarodnim ugovorima omogućava putovanje državljana BiH u inozemstvo.

“Isto tako, Zakon o osobnoj iskaznici državljana BiH u članu 2. propisuje da državljani BiH mogu koristiti osobnu kartu za prelazak državne granice u određenim okolnostima i pod uvjetima utvrđenim bilateralnim sporazumima između BiH i druge države”, dodala je Vican.

Također, Zakon o graničnoj kontroli propisuje da je putna isprava važeća ako je putovnicu ili drugi identifikacijski dokument izdalo nadležno tijelo u BiH ili strano nadležno tijelo vlasti, a koje je priznato u našoj državi.

“U obzir dolazi i važeća osobna karta i drugi identifikacijski dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdata strancu u BiH u skladu sa Zakonom o strancima”, navela je Vican.

Shodno navedenom, uzimajući u obzir ove zakonske odredbe, Vican je kazala da BiH nema potpisan bilateralni sporazum sa Švedskom, ali ni s Europskom unijom (EU) uslijed čega bi građani mogli koristiti osobnu kartu kao važeću putnu ispravu za prelazak državne granice u određenim okolnostima i pod uvjetima utvrđenim sporazumima.

“Ta odluka je oduvijek na snazi te tako u našu državu mogu ući državljani BiH iz Srbije, Crne Gore, Albanije s osobnom kartom jer je s njima potpisan bilateralni sporazum. To se više ne odnosi na Hrvatsku otkako je postala članica EU”, istaknula je Vican.

Za nepoštivanje Zakona predviđene su i sankcije

Kada je u pitanju prekršajno procesuiranje osoba s dvojnim državljanstvom koji u BiH žele ući kao bh. državljani i ne posjeduju propisanu putnu ispravu i na uvid pokažu neki drugi dokument koji nije obuhvaćen međunarodnim sporazumom i ne omogućava putovanje državljana BiH u inozemstvo, onda snose sankcije.

Vican je naglasila da je Zakonom o graničnoj kontroli propisano da je osoba dužna prelaziti granicu samo na graničnim prijelazima i s važećim putnim ispravama, kao i to da se svatko tko namjerava ući u BiH dužan zaustaviti i dati na uvid važeću putnu ispravu.

“Zakonom o putnim ispravama propisana je novčana kazna od 100 do 400 KM za prekršaj osobe koja pokuša ili prijeđe preko granice BiH s nevažećom putnom ispravom kao i bh. državljanin koji prijeđe preko granice naše države s putnim ispravama koje nisu uređene ovim Zakonom. Također, Zakonom o graničnoj kontroli propisana je novčana kazna u iznosu od 300 KM do 1.500 KM ako osoba pokuša prijeći državnu granicu izvan graničnog prijelaza i radnog vremena graničnog prijelaza, bez važećih putnih isprava ili suprotno namjeni graničnog prijelaza. Plaćaju i novčanu kaznu u iznosu od 200 KM do 1.500 KM ako osoba pri graničnoj kontroli ne preda na uvid isprave propisane za prelazak državne granice”, zaključila je Vican.

Klix.ba