Održan prvi službeni sastanak međuresorne radne skupine za provedbu Rezolucije Branitelja

U Parlamentu FBiH u Sarajevu održan prvi službeni sastanak međuresorne radne skupine za provedbu/implementaciju Rezolucije Branitelja.

Sastanku su se odazvali slijedeći članovi:

-Vlado Marušić, član radne skupine ispred Savjeta/Vijeća Branitelja,
-Esudin Džafić, član radne skupine ispred Savjeta/Vijeća/Branitelja,
-Džejlana Šaćirbegović-Alibašić ispred Savjeta/Vijeća Branitelja,

Kao i Savjetnici i stručni suradnici Savjeta /Vijeća Branitelja:

-Drago Grbavac, član Savjeta/Vijeća Branitelja,
-Armin Plivčić, član Savjeta/Vijeća Branitelja,
-Abazi Afan umjesto redovnog Savjetnika Savjeta/Vijeća Branitelja Safeta Delalića, ispred USK.

Ispred federalnih ministarstava pojavili su se svi pozvani članovi radne skupine i to:

-General Ramiz Dreković ispred federalnog ministarstva za pitanja Branitelja i invalida Domovinskog rata ,
-Stjepan Buconjić ispred federalnog ministarstva rada i socijalne politike,
-Alen Taletović ispred federalnog ministarstva pravde,
-Edvin Granić ispred federalnog ministarstva financija,
Ispred zastupničkog doma Parlamenta FBiH pojavio se slijedeći član:
-Jozo Bagarić, predstavnik HDZ-a BiH, dok se pozvani član Šemsudin Kavazović ispred SBB-a ispričao zbog bolesti, a Ramiz Meša ispred SDA nije opravdao svoj izostanak.

Ispred Doma Naroda FBiH nije se pojavio niti jedan od pozvanih članova u sastavu:

-Ivo Tadić ispred HDZ BiH,
-Murat Kurtović ispred SBB,
-Sejo Bukva ispred SDA,

Nakon čitanja dnevnog reda otvorena je konstruktivna rasprava o ponuđenim točkama dnevnog reda gdje je član radne skupine ispred Savjeta/Vijeća Branitelja Vlado Marušić zatražio od svih prisutnih članova izjašnjavanje o dnevnom redu i njegovu usvajanju jer je radna skupina imala kvorum za odlučivanje.

Prvi se za riječ javio general Ramiz Dreković koji je odmah zatražio da se kao prethodno pitanje riješi pitanje verifikacije svih članova radne skupine na jednom zajedničkom obrascu,i koje članove bi trebao svojom odlukom verificirati Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta FBiH gosp.Edin Mušić,jer je inicijativa za formiranje međuresorne radne skupine potekla upravo od Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. njegovo traženje replicirao mu je Vlado Marušić koji je prisutnim članovima objasnio kako je gosp.Edin Mušić donio i verificirao odluku kojom se u radnu skupinu ispred Zastupničkog Doma Parlamenta određuju gore navedeni članovi,Jozo Bagarić,Meša Ramiz i Šemsudin Kavazović i što je objavljeno u Sl.novinama FBiH broj 100/16 dok su svi drugi članovi međuresorne radne skupine verificirani i njihova su imena objavljena u Sl novinama FBiH br.103/16.

O tom pitanju se otvorila rasprava gdje se za riječ javio i gosp.Jozo Bagarić i predložio da se uputi jedan zahtjev sa cjelokupnim aktima i prijedlozima za imenovanje članova radne skupine u Parlament FBiH u oba doma i da se zatraži verifikacija svih članova radne skupine na jednom jedinstvenom obrascu koji treba svojom odlukom potpisati i ovjeriti Predsjedatelj Zastupničkog Doma gosp.Edin Mušić i koordinaciji s predsjedateljicom Doma Naroda gđom Lidijom Bradarom,a taj zahtjev na znanje uputiti i Vladi FBiH što su prisutni članovi prihvatili kao prihvatljiv prijedlog,uz uvjet da međuresorna radne skupina nastavi nesmetano svoj rad kako ne bi gubila tempo.

Kada se počelo raspravljati o ponuđenim točkama dnevnog reda opet se za riječ javio General Ramiz Dreković koji je predložio kako bi se na današnjem sastanku trebalo raspravljati jedino i isključivo o ponuđenoj Rezoluciji Branitelja što je također prihvaćeno jer se o drugim točkama koje se tiču tehničkih detalja rada ove skupine ne može raspravljati dok se ne riješi njihova verifikacija.

Kao prva točka Rezolucije Branitelja o kojoj bi se trebalo početi raspravljati Vlado Marušić je pročitao formiranje jedne jedinstvene Udruge Branitelja na području cijele FBiH i prvi je riječ dobio gosp.Esudin Džafić član radne skupine ispred Savjeta/Vijeća Branitelja. ON je ponudio rješenje o formiranju jedne Braniteljske udruge s područja FBiH i zatražio moratorij,ukidanje financiranja svih braniteljskih udruga iz Federalnog proračuna do formiranja jedne braniteljske udruge,jer se za njihov rad kako je naveo izdvaja iz federalnog proračuna 18 miliona KM a ima ih ukupno 1.600 što je nepodnošljivo imajući u vidu kako tim udrugama u principu rukovode i upravljaju po 2-3 čovjeka,dok je pitanje ostalog članstva tih udruga upitno.

Njemu je replicirao General Ramiz Dreković koji je pojasnio ovo pitanje na način kojim je rekao kako se iz općinskih i županijskih proračuna za sve Braniteljske udruge izdaja od 12-18 KM dok se iz federalnog proračuna za braniteljske udruge izdvajaju znatna novčana sredstva u smislu projekata,tako da se u tom smislu ne stvara zabuna tko koga financira.

Za riječ po ovoj točki su se javljali i drugi članovi od kojih valja izdvojiti gosp.Alene Taletovića ispred federalnog ministarstva pravde koji je rekao kako federalno ministarstvo pravde nema ovlasti ukidati udruge registrirane u županijskim ministarstvima pravosuđa i uprave ali kako bi ta ministarstva sukladno čl.48 Zakona o udrugama i fondacijama trebali i morali gasiti udruge koje ne održavaju svoje skupštine sukladno svojim statutima,odnosno koje ne podnose financijsko izvješće o svom radu što su neke županije u FBiH i učinile te ugasile određeni broj udruga.

Riječ je također dobio i predstavnik USK Abazi Ifan koji je također nezadovoljan postojećim rješenjima koja tretiraju problematiku braniteljskih udruga u USK s čime su se složili i ostali članovi radne skupine.

Riječ su zatražili i dobili i ostali članovi radne skupine koji su svi na svoj način obrazlagali ovu točku Rezolucije i gdje je konačno zauzet stav sukladno zaključku točka 4. Sa sastanka Savjeta/Vijeća Branitelja i članova parlamenta FBiH od 01.08.2016 godine u Parlamentu FBiH u Sarajevu kako će se Savjet/Vijeće Branitelja aktivno uključiti u izradu Zakona o udrugama od posebnog značaja koje je ponudilo Federalno ministarstvo Branitelja u Sarajevu,gdje će se na taj prijedlog zakona dostaviti amandmani,prijedlozi i sugestije od strane Savjeta/Vijeća Branitelja,i kako takvi će biti razmatrani u oba doma Parlamenta FBiH.

Predstavnik Federalnog ministarstva financija gosp.Edin Granić je podržao prijedloge za izradu ovog zakona kao i legitimne i opravdane zahtjeve Savjeta/Vijeća Branitelja u FBiH sadržane u Rezoluciji Branitelja uz napomenu kako treba voditi računa o svim financijskim aspektima provedbe tih zakona i Rezolucije Branitelja jer je svima poznato financijsko stanje proračuna FBiH i„pismo namjere“MMF kojim se traži od Vlade FBiH transparentno trošenje financija i rješavanje socijalnih i svih drugih pitanja u FBiH,od kojih valja izdvojiti pitanja uvođenja u prava novih Braniteljskih i socijalnih kategorija gdje mu je Vlado Marušić odgovorio kako Savjet/Vijeća Branitelja upravo radi na ogromnim uštedama u proračunu FBiH i relaksiranju proračuna od nepotrebnih davanja pojedinim braniteljskim kategorijama,jer Braniteljsku kuću valja „temeljito očistiti“od „nezakonito ubačenih“kategorija.

Riječ je zatražio i dobio i gosp.Drago Grbavac koji je sa svog gledišta obrazlagao Rezoluciju Branitelja jer nije zadovoljan sa dosadašnjim radom federalnih institucija koje nisu u dovoljnoj mjeri vodile računa o demobiliziranim braniteljima bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu,te kako je stvarna brojka učesnika Domovinskog rata u BiH prenapuhana na cifru 585 000 a kraj rata je po službenoj vojnoj evidenciji označenoj pod službena tajna „STROGO POVJERLJIVO“dočekalo 229 000 pripadnika Armije BiH i 37.000 pripadnika HVO-a.

Nakon trosatne konstruktivne rasprave gdje je dotaknuta točka o izradi Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga FBiH doneseni su slijedeći zaključci:

1.Odmah po održanom sastanku međuresorna radna skupina će podnijeti zahtjev Parlamentu FBiH(oba doma) i na znanje Vladi FBiH o verifikaciji i objavi u Sl.novinama FBiH imena svih 13 članova međuresorne radne skupine na jednom jedinstvenom obrascu.

2.Savjet/Vijeće Branitelja će se odmah aktivno uključiti u izradu Nacrta Prijedloga Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja na način kojim će Parlamentu FBiH(oba doma)dostaviti svoje amandmane,prijedloge na ponuđeni Nacrt Prijedloga tog zakona.

3.Međuresorna radna skupina predlaže održavanje idućeg sastanka te skupine nekoliko dana iza 25.01.2017(dan održavanja sastanka predstavnika županijskih ministarstava,i predstavnika udruga iz Domovinskog rata te Savjeta/Vijeća Branitelja sa federalnim ministrom Branitelja Salkom Bukvarevićem)o čemu će svi članovi te radne skupine biti pravodobno obaviješteni.

4.Od svih imenovanih članova radne skupine se traži maksimalna ozbiljnost u dolaženju na sastanke radne skupine jer Rezolucija Branitelja je istina od koje demobilizirani Branitelji bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu BiH očekuju mnogo i od koje istine neće odustati nikada bez obzira na opstrukcije pojedinih federalnih institucija zakonodavne i izvršne vlasti.

Zajedno do pobjede Branitelji, najčasniji sinovi države BIH!

Vlado Marušić, kontakt osoba Vijeća branitelja