ŠIROKI BRIJEG – Dana 5. 10. 2016. godine, u Gradskoj vijećnici, održan je okrugli stol u procesu uključivanja javnosti u sklopu izrade Detaljnog plana uređenja gradskog područja “Duhanska stanica”.

Ovaj proces uključivanja javnosti nužan je u procesu prikupljanja ulaznih podataka za prvu fazu izrade Plana – Urbanističke osnove. Na okruglom stolu su bili nazočni izrađivač detaljnog plana ECOPLAN d.o.o. Mostar, gradonačelnik Miro Kraljević sa svojim suradnicima, predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, navodi se u priopćenju Službene stranice grada Širokog Brijega, te nadodaju kako su nazočili i zainteresirani građani iako nikakva javna objava nije bila preko medija kao ni službene stranice grada Širokog Brijega. Tako da je sve izgleda prošlo u “obiteljskom” ozračju a mi vas preko portala SirokiBrijeg.info ne možemo objektivno informirati o točnosti predloženog i tko je sve zainteresiran da “uleti” u ovaj projekt.

Na sastanku su se navodno mogle čuti razne ideje oko korištenja ovog vrijednog prostora u pogledu rekonstrukcije postojećih objekata u objekte javne namjene, a kao što su: srednja strukovna škola, kulturni centar, novi javni trg sa javnom pozornicom, izgradnja parkovnih i parkirnih površina i drugih infrastrukturnih objekata.

SirokiBrijeg.info