Obavijest upisnicima I. razreda srednjih škola ŽZH

Ministarstvo obrazovanja, znanosti kulture i športa ZHŽ donijelo je odluku o upisu učenika u I. razrede srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini. U prvi (I.) razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovnu školu i koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine nemaju navršenih 17 godina.

Upis će se vršiti u dva upisna roka i tri upisna kruga kako slijedi:

I. LJETNI UPISNI ROK

PRVI UPISNI KRUG:

– Prijava učenika za upis 22. i 23. lipnja 2016. godine, a za glazbene i druge škole sa posebnom provjerom sposobnosti 24. lipnja 2016. godine od 8-14 sati;

– Objava rezultata (rang-liste) na školskoj oglasnoj ploči, najkasnije 27. lipnja 2016. godine do 8 sati;

– Upis učenika 28. lipnja 2016. godine od 8-12 sati.

DRUGI UPISNI KRUG:

– Prijava učenika na nepopunjena mjesta vršit će se 29. lipnja 2016. godine od 8-12 sati;

– Rezultati nakon drugog upisnog kruga objavit će se najkasnije 1. srpnja 2016. godine do 8 sati.

– Upisi učenika nakon drugog upisnog kruga obavit će se 2. srpnja 2016. godine od 8-12 sati.

II. JESENSKI UPISNI ROK

TREĆI UPISNI KRUG

– Objava nepopunjenih upisnih mjesta najkasnije do 12. kolovoza 2016. godine;

– Prijava učenika u škole s nepopunjenim mjestima 24. kolovoza 2016. godine od 8-12 sati;

– Objava rezultata primljenih učenika, najkasnije 25. kolovoza 2016. godine do 12 sati;

– Upis učenika je 26. kolovoza 2016. godine od 8 do 12 sati.

Potreban broj bodova za upis učenika u četverogodišnja zanimanja je određen na sljedeći način:

U gimnazije mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 45 bodova.

U građevinske tehničare i agro-turističke tehničare mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 36 bodova.

U ostala četverogodišnja zanimanja mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 42 boda.

– Djeca poginulih ili nestalih branitelja Domovinskog rata te djeca invalida Domovinskog rata invaliditeta preko 70% mogu se izravno upisati u određeno zanimanje uz uvjet da imaju barem minimalan broj propisanih bodova za to zanimanje.

Učenik se u svakome upisnom roku može natjecati samo u jednoj školi, odnosno vrsti programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe. Iznimno, učenik se može prijaviti za upis u glazbeni ili likovni program na temelju ovjerenih preslika dokumenata, ukoliko se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.

Na natječaj za upis – učenik prilaže:

a) prijavu za natječaj

b) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list,

c) svjedodžbu o završenom šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu osnovne škole,

d) rješenje ovlaštenog općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenje o razvrstavanju te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju),

e) mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za učenike sa zdravstvenim teškoćama – invalide učenike).

f) potvrda od Ministarstva branitelja za djecu poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70 %),

g) priznanja po osnovi natjecanja.

Detalji o rokovima i kriterijima za upis učenika objavljeni su u “Večernjem Listu”, a biti će objavljeni u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke” te istaknuti na oglasnim pločama škole.

LJportal.com