Home Vijesti Politika Ne poštuju zakone i propise koje sami donose – Tko odlučuje o prijamu vježbenika u Vladi ŽZH?

Ne poštuju zakone i propise koje sami donose – Tko odlučuje o prijamu vježbenika u Vladi ŽZH?

0
Ne poštuju zakone i propise koje sami donose – Tko odlučuje o prijamu vježbenika u Vladi ŽZH?

U ovoj priči moj identitet nije bitan. Jedna sam od onih koji su već godinama na evidenciji lokalnog Zavoda za zapošljavanje sa diplomom MAGISTRA ekonomije. Na žalost!!! U ovoj priči su bitne INSTITUCIJE Županije Zapadnohercegovačke koje krše zakone bez ikakvih odgovornosti, posljedica i sankcija samo kako bi progurali SVOJE.

Priča ide ovako:

18. 07. 2017. godine Povjerenstvo za državnu službu je objavilo Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladu Županije Zapadnohercegovačke. U Javnom natječaju je se tražilo 20 vježbenika, od toga 6 ekonomista.

DELIKT BR. 1.

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke je objavilo sljedeće:

„…Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:.

…VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova ekonomske struke…“

Objavom natječaja na ovakav način Povjerenstvo za državno službu je prekršilo nekoliko odredbi i zakona po definiciji VISOKE stručne spreme. Rezultat toga je konfuzija o kvalifikaciji visoke stručne spreme nastala među kandidatima za izbor vježbenika i među članovima Povjerenstva za izbor. Naime, prvostupnik/bachelor ekonomije ne spada u kategoriju VII. stupnja visoke stručne spreme

Prema kvalifikacijskom okviru Visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine VII. stupanj visoke stručne spreme odnosi se na završen drugi ciklus studiranja po Bolonjskom sustavu (tzv. Master studij) i traje pet godina, a vrednuje se sa 300 ECTS bodova. Završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom procesu koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova (tzv. Bachelor studij) traje tri godine i spada u kategoriju VI. stupnja visoke stručne spreme.

Povjerenstvo za državnu službu nije u obzir uzelo ove činjenice prilikom objavljivanja Javnog natječaja za prijem vježbenika u Vladi ŽZH, te je time prekršilo odredbe Odluke o usvajanju osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini (SL glasnik BiH 31/11 i 39/12). Povjerenstvo za državnu službu je prekršilo i članak 4. stavka d) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 17/13) u kojem jasno piše: “Agencija raspisuje javni natječaj koji sadrži:…d) vrstu visoke stručne spreme…“ Očigledno je da u Javnom natječaju nije jasno definirano koja vrsta stručne spreme se traži.

Unatoč pogrešno formuliranom natječaju ja sam se prijavila na taj isti natječaj sa diplomom Magistra ekonomije. Intervju je se održao 15. 09. 2017. godine. Moram spomenuti da sam znala odgovore na sva pitanja postavljena od strane Povjerenstva za izbor.

DELIKT BR. 2.

11.10. 2017. zaprimila sam od Povjerenstva za državnu službu Obavijest o izvršenom izboru vježbenika u kojem jasno piše da su tri osobe (od ukupno šestero primljenih) prvostupnici/bachelori ekonomije. U toj istoj Obavijesti je navedeno da je Vlada Županije Zapadnohercegovačke 03. 10. 2017. godine donijela Rješenja o prijemu ovih šest osoba, a u daljnem tekstu je navedeno sljedeće: „Ukoliko smatrate da postupak izbora i prijema vježbenika nije izvršen sukladno propisima, možete u roku od 15 dana od dana prijema ove Obavijesti izjaviti priziv Povjerenstvu za prizive Županije Zapadnohercegovačke“.

Ovim činom Vlada ŽZH je pokazala svoju vidovitost jer su pretpostavili da neće biti priziva na gore navedenu Obavijest pa su ekspresno donijeli Rješenja o prijemu šest vježbenika.

No JA buntovna po prirodi, sa niskim stupnjem tolerancije na nepravdu 16. 10. 2017. godine podnosim priziv na Obavijest o izvršenom izboru vježbenika izdanu od strane Povjerenstva za državnu službu od 06. 10. 2017. godine.

DELIKT BR. 3

Priziv sam podnijela zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešno formuliranog Javnog natječaja za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke objavljenog 18.07.2017.

U prizivu sam se između ostalog pozvala na članak 28. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke broj: 8/2013) u kojem je navedeno sljedeće:

„Osoba sa završenim prvim ciklusom bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova može se postaviti isključivo, na radno mjesto stručnog suradnika“.

To bi otprilike značilo da prvostupnici ne mogu biti obuhvaćeni Javnim natječajem za prijem vježbenika, ali se mogu postaviti na mjestu stručnog suradnika. Stručni suradnik je netko tko ima minimalno godinu dana radnog iskustva u struci. Vježbenik je osoba koja nema iskustva u struci.

Uz priziv samo dostavila i kopiju Osnovnog kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini u kojem dokazujem tvrdnje navedene na početku priče.

DELIKT BR. 4

23.10. 2017. godine sam zaprimila Rješenje od strane Povjerenstva za prizive državne službe Županije Zapadnoherecgovačke u kojem se moj priziv izjavljenom na Obavijest Povjerenstva za državnu službu ŽZH odbacuje zbog nenadležnosti.

U nejasnom obrazloženju se spominje nekakva Agencija do čije uspostave i rada nije došlo, zatim se navode zakoni kojima se dokazuje navodna nenadležnost Povjerenstva za prizive ŽZH, te sljedeće: „…Polazeći od navedenih zakonski odredbi, a uvažavajući činjenicu kako obavijest Povjerenstva za državnu službu nije rješenje rukovoditelja tijela državne službe kao ni odluka Stegovnog povjerenstva niti odluka ravnatelja Agencije, odnosno Povjerenstva za državnu službu ŽZH, Povjerenstvo za prizive državne službe ŽZH smatra da o prizivu XY iz Širokog Brijega, izjavljenom na Obavijest Povjeresntva za državnu službu od 6. listopada. 2017. godine ne može odlučivati jer to nije u njegovoj nadležnosti, te ne može donositi odluke izvan zakonom utvrđenih nadležnostu“.

Iako je za mnoge ovaj dopis čudan i zbunjujući, za mene je bio i donekle očekivan jer mi se identična situacija dogodila i prošle 2016. godine nakon podnošenja priziva na rezultate Javnog natječaja za izbor vježbenika u Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH. Zbog navedenog sam se obratila i Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke kako bi proveli inspekcijski nadzor, te su isti svojim Rješenjem od 21.11.2016. godine utvrdili sljedeće:

„Budući da je, temeljem odredbe članka 84. stavak (6) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe Županije Zapadnohercegovačke, Povjerenstvo za prizive državne službe Županije Zapadnoherecgovačke privremeno radno tijelo Vlade Županije, našim aktom broj 03-04-05-615-4/16, sukladno odredbi članka 129. stavak (1) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj, s prije navedenim upoznali smo Vladu Županije, te zatražili da se poduzmu mjere kako Povjerenstvo za prizive državne službe Županije Zapadnohercegovačke ne bi u budućim predmetima postupalo na isti način, jer na taj način dolazi do pravne nesigurnosti, kako kod kandidata koji nisu primljeni po javnom natječaju, tako i kod kandidata koji su primljeni“.

To znači da se od prošle godine pa do danas nije ništa poduzelo da se ispravi gore navedeno u pogledu nadležnosti Povjerenstva za prizive ŽZH. Ja kao i mnogi drugi kandidati dovedeni smo u nezavidnu situaciju u kojem su nam uskraćena osnovna prava.

Vlada Županije Zapadnohercegovačke je još jednom dokazala svoju sporost kad je riječ o izmjenama i dopunama Zakona, te hitnost u donošenju rješenja o prijemu novih zaposlenika

DELIKT BR. 5

Iako je u Rješenju Povjerenstva za prizive državne službe Županije Zapadnoherecgovačke kojeg sam zaprimila 23. 10. 2017. godine navedeno sljedeće: „…Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti postupak za njegovo preispitivanje pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka.“ na web-portalu SirokiBrijeg.info 7. 11. 2017. je objavljena vijest o početku rada 20 vježbenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Iako još nisam podnijela upravni spor pred nadležnim sudom 31. 10. 2017. poslala sam zahtjev Ministrstvu uprave i pravosuđa ŽZH u kojem zahtjevam provođenjem inspekcijskog odnosno upravnog nadzora nad radom Povjerenstva za prizive državne službe Županije Zapadnohercegovačke. Njihov odgovor još čekam!

Ukoliko se dokaže da Povjerenstvo za prizive uistinu nije nadležano za prizive izjavljene na Obavijest Povjerenstva za državnu službu to bi značilo da je Povjerenstvo za državnu službu počinilo tzv. povredu ovlasti jer je u Obavijesti o izvršenom izboru vježbenika svakog eventualno nezadovoljnog kandidata uputilo na Povjerenstvo koje nije nadležno.

Postavlja se pitanje kako se stvorila ova pravna zavrzlama. Je li ova situacija nastala nehotice (kao rezultat neusklađenih zakona i nesređenih propisa) ili namjerno (kako bi se onemogućilo da oštećeni kandidati ostvare svoja prava putem priziva)?

Htjela bih da mi Institucije Županije Zapadnohercegovačke odgovore na sljedeća pitanja:

– Tko je odgovoran za nastalu situaciju?

– Zašto se objavljuju javni natječaji za prijem vježbenika ukoliko ne postoji Povjerenstvo koje bi rješavalo prizive nezadovoljnih kandidata?

– Jesu li mogući nezadovoljni kandidati unaprijed degradirani?

– Hoće li se u budućnosti svaki priziv izjavljen na Obavijesti Povjerenstva za državnu službu rješavati pokretanjem upravnog spora pred nadležnim sudom?

Bez obzira na odgovore na gore navedena pitanja, činjenice ostaju nepromjenjene. Povjerenstvo za prizive nije razmotralo moj priziv u kojem sam navela vjerodostojne argumente.

Moja prava su nepovratno narušena! Istovremeno, troje prvostupnika/bachelora ekonomije je prošlog ponedjeljka započelo svoj vježbenički staž u tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke.

Za kraj još želim napomenuti kako sam sve ovo osim portalu SirokiBrijeg.info, uputila i na web stranicu Centri civilnih inicijativa (CCI) koji su također objavili kako bi se javnost bolje informirala o ovom slučaju.

Čitateljica portala SirokiBrijeg.info (podaci poznati uredništvu portala)