NAŠ PONOS: Zapadnohercegovačka županija najzaduženija

Analiza financija županija koju je uradila Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) pokazala je da je Zapadnohercegovačka županija najviše zadužena, a najmanje Zeničko-dobojska – kazala je na konferenciji za novinare u Sarajevu predstavnica Fondacije Mirjana Sirćo.

Istakla je da nemogućnost pokrivanja tekućih prihoda s rashodima dovodi do stvaranja značajnih deficita te da neke županije gotovo 100 posto svojih prihoda koriste za pokrivanje rashoda.

Ističe da je Analiza pokazala da je u 2005., nakon uvođenja PDV-a, došlo do naglog porasta prihoda u županijama, ali da su u 2009. godini nastali problemi nakon što je uposlen veliki broj radnika u javnoj administraciji.

“Trend početka prilagođavanja tekućih prihoda s rashodima vidljiv je u 2014., ali akumulirani deficit postaje veliko opterećenje za funkcioniranje županija”, naglasila je.

Također je dodala da, iako vlasti obećavaju zaustavljanje novih upošljavanja u administraciju, broj uposlenih se povećava.

Sirćo smatra će županije morati smanjiti agregatne tekuće izdatke na način da postignu uštede na rashodovanoj strani, odnosno povećanjem prihodovne strane.

“Ovo smanjenje se ne treba odnositi samo na županijsku administraciju, već na sve agencije, ustanove i direkcije, a u Sarajevskoj županiji već postoje pozitivne naznake s najavljivanjem ograničavanja plaća u javnom sektoru”, pojasnila je.

Sirćo je podsjetila da je BiH pristupila partnerstvu za otvorenu vlast u rujnu 2014. godine te se obavezala da će poštivati princip proračunske transparentnosti, ali da budžeti još nisu dostupni javnosti.

Također, predstavnici Fondacije danas su predstavili i Bazu javnih financija koja se nalazi na web stranici, a na kojoj se mogu pronaći dokumenti o izvršenju proračuna od 2009. do 2014. godine za više nivoe vlasti te od 2011. do 2014. godine za lokalnu samoupravu.

Fena