NAJAVA: 35. sjednica Gradskog vijeće Širokog Brijega u srijedu 10. veljače

ŠIROKI BRIJEG – Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 35. sjednicu u srijedu 10. veljače 2016., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 34. sjednice Gradskog vijeća;

2. Razmatranje Statuta Grada Širokog Brijega;

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz 2015.
godine;

4. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Širokog Brijega;

5. Prijedlog Rješenja imenovanju i razrješenju stručne komisije za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijskih dozvola;

6. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju o dodjeli na korištenje građevinskog zemljišta;

7. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2016. godinu;

8. Izvješće o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća i radnih tijela za 2015. godinu;

9. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg