Monografija o župi Klobuk

LJUBUŠKI – Robert Jolić, Župa sv. Marka u Klobuku, Tomislavgrad – Ljubuški, 2015., str. 472, format: 25,5 x 20 cm. Nakladnik: Naša ognjišta, Tomislavgrad; sunakladnici: Župa Klobuk, Općina Ljubuški.

Župa Klobuk počela je živjeti samostalnim životom od 1873. godine, odcijepivši se od dotadašnje matice Veljaka. Upravo je ona tema nove monografije autora dr. Roberta Jolića. Međutim, autor je obradio i naselja u župi, opću povijest ljubuškoga područja, s osobitim naglaskom na klobučke zaseoke, te posebno crkvenu prošlost ljubuških naselja, a iscrpno i detaljno župu Klobuk od 1873. do danas. Osim toga veoma su iscrpno obrađena demografska kretanja u župi, uključujući rodoslovlja svih klobučkih plemena i rodova, kao i sve poginule u ratovima tijekom 20. stoljeća. U 5. poglavlju doneseni su životopisi svih svećenika, redovnika i redovnica rodom iz Klobuka, svih župnika i kapelana koji su u župi djelovali od 1873. do danas, kao i opširni životopisi nekih poznatih osoba rođenih u Klobuku, prije svega sluge Božjega Petra Barbarića, vojvode don Ivana Musića, ministara NDH-a Andrije Artukovića i Joze Dumandžića, kao i nekih drugih, a potom slijede zanimljivosti iz prošlosti župe i sela. Konačno, u 6. poglavlju detaljno je opisana povijest školstva na području Klobuka.

Knjiga je rađena na temelju dokumentarne građe iz više arhiva, koja dosada u velikoj mjeri nikada nije bila korištena, kao i na temelju obimne literature te daje jedinstveni uvid u prošlost i sadašnjost Klobuka, s naglaskom na crkvenu povijest, ali nipošto nije isključena ni opća povijest kako Klobuka, tako širega ljubuškoga prostora.

Župa je više desetljeća obuhvaćala i prostor današnje župe Šipovača-Vojnići, koja se konačno osamostalila tek koncem 1956. godine, pa ova knjiga može poslužiti u velikoj mjeri i kao monografija župe Šipovača-Vojnići, a kako iscrpno obrađuje i pretpovijest tih župa, onda i kao povjesnica čitavoga ljubuškog prostora, osobito stare župe Veljaci.

Knjiga obiluje brojnim fotografijama, od kojih su najvrjednije one iz starijih razdoblja. Nažalost, u Klobuku živi sve manje stanovnika, brojka je spala gotovo na 1000 župljana, ali zato brojni žive vani, bliže ili dalje od rodnoga mjesta, pa i na drugim kontinentima. Uvjereni smo kako će i oni rado uzeti u ruke i čitati o prošlosti i sadašnjosti kraja iz kojeg su poniknuli.

Knjiga se može nabaviti i naručiti na: Župni ured Klobuk, 88324 Klobuk (tel. 039 845-096).

Franjevci.info