Mogu li i politički nepodobni dobiti presudu na sudu u Širokom Brijegu?

Profesorica Marina Mišetić Zeljko je, na adresu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, na ruke Predsjednika VSTV BiH Milana Tegeltije, uputila protužbu na rad sutkinje Općinskog suda u Širokom Brijegu. Navode se dokazi kako na Sudu u Š. Brijegu i Bosni i Hercegovini ne vrijede nikakva pravila sudskog postupka i ne vrijedi se pozivati na zakone, činjenice i materijalne dokaze i dokaz da Presude u politički nepodobnim slučajevima donose vladajuće političke strukture, a da ih sud samo pravno uobliči. Dokazuje kako nitko tko je politički nepodoban ne može dobiti presudu na sudu u Širokom Brijegu i BiH i da građanin ne može ostvariti nijedno svoje zakonsko pravo.

Pritužbu prenosimo u cijelosti:

Predmet: Pritužba na rad sutkinje Općinskog suda Široki Brijeg Ivanke Kopilaš zbog teškog kršenja osnovnih pravila sudskog postupka, zbog donošenja Rješenja od 28.06.2016.g. za plaćanje pristojbe na presudu i žalbu za štetu nastalu u radnim odnosima (krađa novca), zbog donošenja Presude od 18.10.2013. g. bez dokumenata i zbog zaštite počinitelja kaznenog djela krivotvorenja i uporabe krivotvorenih službenih isprava i pritužba na rad sudaca Županijskog suda Široki Brijeg zbog toga što su zaštitili teška kršenja osnovna pravila sudskog postupka sutkinje Ivanke Kopilaš (Obavijest o pravosudnom linču).

Ako je netko politički nepodoban županijske političke strukture protiv njega organiziraju opću hajku, ne može se nigdje zaposliti, a ako se kojim slučajem zaposli nezakonito i silom ga izbace s posla, godinama mu zagorčavaju život i ne daju živjeti ni njemu ni njegovoj obitelji, a ako pokuša zaštititi svoja prava putem suda, ne može dobiti presudu, jer se sud nezakonito proglasi nenadležnim tj. donese odluku da se ŽZH nalazi u nedostatku pasivne legitimacije i na taj način zaštiti sve počinitelje kaznenih djela u županijskoj vlasti i prosvjeti. Ta zaštita počinitelja kaznenih djela od strane suda toliko ohrabri druge počinitelje kaznenih djela da još žešće nastave s nezakonitim postupcima,progonom, terorom i drugim oblicima diskriminacije. To je dovelo do toga da su Tužiteljicu dana 22.01.2009.g. iz Druge osnovne škole izbacili s posla uz pomoć policije na banditski način bez odluke Povjerenstva (Školskog odbora) i bez rješenja ravnatelja Zdravka Jurilja o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme i da su Tužiteljicu dana 23.01.2013. g. iz OŠ fra Stipana Vrljića Sovići izbacili s posla na banditski način bez odluke Školskog odbora i bez rješenja ravnatelja Ante Krstanovića o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme. Osim ovoga, to je dovelo do toga da Ministarstvo obrazovanja ŽZH tj. ministrica Helena Lončar ne poštuje Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja ŽZH i da se doslovno sprda s pojedinim odredbama Kolektivnog ugovora. Kad ministrici H. Lončar netko spomene sud, ona se samo kiselo nasmije i odmahne rukom, a ostali djelatnici Ministarstva obrazovanja govore “sud je naš, samo ti tuži, tamo te čekaju suci egzekutori” i onda svi zajedno uglas nastave se smijati ha,ha,ha.. Znači, vladajuće županijske političke strukture progone Tužiteljicu i onda Sud svu odgovornost preuzima na sebe, zaštiti počinitelje teških kaznenih djela i zgazi politički nepodobnu Tužiteljicu.

Iako je pravomoćno Rješenje Županijskog suda broj:008-0-Pžp-10-000 046 od 19.04.2010.g. dokazalo da Tužiteljica nije počinila prekršaj dok je predavala učenicima VII c razreda i da su je policija i Zdravko Jurilj dana 22.01.2009.godine nezakonito silom na banditski način istjerali s posla, sutkinja Ivanka Kopilaš je smišljeno, namjerno i unaprijed sračunato prekršila osnovna pravila sudskog postupka i svojim nezakonitim pozivanjem na čl.12 st.3 ZPP-a upropastila sudski postupak i tako učinila Tužbu besmislenom. Osim ovoga, sutkinja Ivanka Kopilaš je smišljeno, namjerno i unaprijed sračunato počinila kazneno djelo prevare, jer se nezakonito poziva na nepravomoćnu presudu ovog suda broj:640P009485 od 13.07.2012.g. i nezakonito mješa radni spor s naknadom štete i da bi na kraju utvrdila da je sve vezano za prestanak radnog odnosa riješeno naprijed navedenom pravomoćnom odlukom suda. Znači, iako se u BiH presude iz drugih postupaka ne uzimaju kao dokazi na sudu, sutkinja Ivanka Kopilaš je nepravomoćnu presudu Općinskog suda proglasila pravomoćnom presudom da bi prevarila Tužiteljicu. Županija Zapadnohercegovačka (MUP ŽZH) izgubila prekršajni postupak protiv Tužiteljice (dokaz: Rješenje od19.04.2010.g.), ali za sutkinju Ivanku Kopilaš zbog privođenja, ispitivanja, vođenja prekršajnog postupka i izbacivanja s posla nema štete, što dokazuje da se radi o izrazito pristranoj sutkinji.

Sutkinja Ivanka Kolilaš je mogla iz priloženih dokumenata i bez pravomoćnog Rješenja Županijskog suda od 19.04.2010.g. utvrditi da je Tužiteljica bila uposlena Odlukom Školskog odbora od 04.09.2008. g. na određeno radno vrijeme i Odlukom Školskog odbora od 26.09.2008.g. na neodređeno radno vrijeme, da je Tužiteljica dana 22.01.2009.g. kad ju je policija silom izbacila s posla bila uposlena na neodređeno radno vrijeme, da se ne može retroaktivnom Odlukom Povjerenstva od 16.01.2009.g. o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme prekinuti radni odnos na neodređeno vrijeme i da je Odluka Školskog odbora o uposlenju Tužiteljice na neodređeno radno vrijeme dana 26.09.2009.g. postala pravomoćna. U čl. 76 Zakona o osnovnom školstvu ŽZH piše “Školski odbor odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika na prijedlog ravnatelja”. Ova zakonska odredba je dokaz da je profesorica M.M. Zeljko zasnovala radni odnos dana 04.09.2008.g. na određeno radno vrijeme, a dana 26.09.2008.g. na neodređeno radno vrijeme. Osim ovoga, bilo je dovoljno dokumenata koji dokazuju da je Tužiteljica bila u radnom odnosu i da nije bilo nikakve zakonske mogućnosti voditi Tužiteljicu kao da je uposlena ugovorom o djelu, a pogotovo isplatiti honorar preko nepotpisanog Ugovora o djelu od 01.09.2008.godine. Sutkinja je lako mogla, da je htjela, utvrditi da je nepotpisani Ugovor o djelu od 01.09.2008.g. nezakonit, jer u u čl.72 (sastavljanje isprave) ZOO piše” Kad je za zaključenje ugovora potrebno sastaviti ispravu, ugovor je zaključen kad ispravu potpišu sva lica koja se njim obavezuju”. Sve ovo je dokaz da je Tužiteljica smišljeno, namjerno i unaprijed sračunato diskriminitrana od strane Županije Zapadnohercegovačke (MUP ŽZH) i ravnatelja Zdravka Jurilja i da je zbog toga Tužiteljici počinjena materijalna i nematerijalna šteta, a pristrana sutkinja Ivanka Kopilaš u Presudi utvrdila da nema štete.

Sutkinja Ivanka Kolilaš u Presudi na str. 2 lažno svjedoči da drugotuženi Zdravko Jurilj u svom Odgovoru na tužbu tvrdi da “nije točno da je školski odbor donio odluku da se tužiteljica zaposli na neodređeno vrijeme”. U Obrazloženju Odgovora na Tužbu Zdravko Jurilj na str. 1 piše” Tužiteljica svoju tužbu temelji na Odluci Školskog odbora Druge osnovne škole Široki Brijeg od 26.09.2008. godine o upošljavanju na neodređeno radno vrijeme”. Ovo je dokaz da sutkinja Ivanka Kopilaš lažno svjedoči samo zato da ne bi donijela Presudu u korist politički nepodobne Tužiteljice.

Sutkinja Ivanka Kopilaš čak nije ni Presudu broj: 64 0 P 025985 12 P od 25.06.2013. g. donijela na tužbeni zahtjev Tužiteljice, već je taj tužbeni zahtjev po svojoj volji prepričala. Sutkinja Ivanka Kopilaš je po čl. 2 st.1 ZPP-a trebala odlučivati u granicama postavljenog tužbenog zahtjeva. Obzirom da nije odlučivala u granicama postavljenog tužbenog zahtjeva na taj način je počinila kazneno djelo.

Tužiteljica je napisala Žalbu na Presudu Općinskog suda Široki Brijeg od 25.06.2013. g. i Županijski sud je morao, da je radio zakonito, odgovoriti na navode Žalbe tj.ispitati prvostepenu presudu u onom dijelu u kojem se pobija Žalbom, u granicama razloga navedenih u Žalbi. Međutim, suci Županijskog suda su prekršili odredbe čl.221 ZPP-a i nisu odgovorili ni na jedan navod Žalbe iz razloga što nisu imali ni jedan materijalni dokaz i zakon koji dokazuje da Tužiteljici nije počinjena materijalna i nematerijalna šteta. Ako Županijski sud ne odgovara na navode žalbe, onda se postavlja pitanje čemu žalba i čemu Županijski sud.

Sutkinja Ivanka Kopilaš je donijela nekakav pravno nevaljan akt bez naziva broj:64 0 P 025985 12 P od 08.09.2015. godine, iako Općinski sud nije nadležan da donosi odluke u Zahtjevu Tužiteljice od 25.08.2015.g. za dostavom rješenja o reviziji i na taj način je teško prekršila osnovna pravila sudskog postupka.

Tužiteljica je Sudu dostavila Zahtjev od 30.09.2015.godine za povratom nezakonito naplaćene sudske pristojbe u iznosu od 1000,00KM. Sutkinja Ivanka Kopilaš se oglušila na Zahtjev Tužiteljice. Ovim nezakonitim postupcima sutkinja Ivanka Kopilaš je počinila kazneno djelo obmane-prevare Tužiteljice i kazneno djelo krađe novca-nezakonite naplate Tužiteljici u iznosu 1000,00KM.

Obzirom da je naknada materijalne i nematerijalne štete iz radnih odnosa oslobođena od plaćanja sudske pristojbe i obzirom da u vrijeme donošenja Presude i Žalbe nije bilo poziva Suda za plaćanje sudske pristojbe na presudu i žalbu, sutkinja Ivanka Kopilaš nije imala nikakvu zakonsku osnovu da Tužiteljici nakon tri (3) godine od donošenja Presude od 25.06.2013.g. i Žalbe od17.07.2013. g dostavi Rješenje od 28.06.2016.g. da plati pristojbu na presudu i žalbu u ukupnom iznosu od 2.000,00 KM. Sutkinja Ivanka Kopilaš je donijela ovo Rješenje da dodatno kazni Tužiteljicu što je zatražila da joj se dostavi rješenje o reviziji.

Kršeći osnovna pravila sudskog postupka, sutkinja Ivanka Kopilaš je upropastila sudski postupak protiv MUP-a ŽZH i Zdravka Jurilja i počinila brojna kaznena djela.

Znači, na Općinskom sudu Široki Brijeg i na Županijskom sudu Široki Brijeg krše se osnovna pravila sudskog postupka, što je dovelo do takvih apsurda da je Tužiteljica i sada službeno uposlena na neodređeno radno vrijeme u Drugoj osnovnoj školi Široki Brijeg, jer joj nitko nije prekinuo radni odnos na neodređeno vrijeme, a izgubila je spor radi naknade štete protiv MUP-a ŽZH i Zdravka Jurilja.

Sutkinja Ivanka Kopilaš nije donijela Presudu broj:64 0 Rs 02751713 Rs od 18.10.2013. g. (radni spor protiv ŽZH i gimnazije fra D. Mandić) na tužbeni zahtjev Tužiteljice već na neki drugi tužbeni zahtjev, što je teško kršenje osnovnih pravila sudskog postupka.

Sutkinja Ivanka Kopilaš nije primijetila da je tužbeni zahtjev na pripremnom ročištu promijenjen, pa je donijela Presudu od 18.10.2013.g. na pogrešan tužbeni zahtjev i time prekršila odredbu čl.2 Zakona o parničnom postupku. Zbog svih ovih nezakonitih postupaka pravomoćna Presuda Županijskog suda od 09.01.2014.g. nije donijeta na tužbeni zahtjev Tužiteljice, već na neki drugi tužbeni zahtjev, što je jedinstven slučaj u sudačkoj praksi i dokaz da je na Sudu u Širokom Brijegu sve moguće i da ne vrijede nikakva pravila sudskog postupka.

Sutkinja Ivanka Kopilaš u svojoj Izjavi broj:64 0 Rs 027517 13 Rs od 28.06.2013.g. otvoreno laže da je Tužiteljica tražila njeno izuzeće samo zato što nije u jednom drugom postupku dosudila nematerijalnu štetu. Pravomoćno Rješenje Županijskog suda od 19.04.2010.g. je dokaz da je Tužiteljici šteta počinjena, a sutkinja I. Kopilaš nije Tužiteljici dosudila ni materijalnu ni nematerijalnu štetu.

Sutkinja Ivanka Kopilaš je smišljeno, namjerno i unaprijed sračunato prekršila odredbe čl.81 Zakona o parničnom postupku, tj nije prihvatila dokumente koje je Tužiteljica predložila u Tužbi i Drugotužena u Odgovoru na Tužbu, a niti ih je svojim rješenjem odbila i naznačila razloge odbijanja i na taj način je učinila Tužbu besmislenom.

Ako nema najvažnijih dokumenata kao npr. Natječaja, Zamolbe za zasnivanje radnog odnosa itd., onda nema ni postupka. Postavlja se pitanje, kako poništiti Natječaj broj:408-04/12 od 16.04.2012.godine kao nezakonit ako ga nema u spisu ili kako je sutkinja I. Kopilaš odbila tužbeni zahtjev pod točkom 1. ako Natječaja nema u spisu.

Prema tome, sutkinja Općinskog suda Ivanka Kopilaš je počinila kazneno djelo, jer je postupila protivno odredbi čl. 77 Zakona o parničnom postupku i nije donijela Presudu od 18.10.2013.godine na osnovu činjenica i dokaza koji su iznijeti na pripremnom ročištu dana 10.07.2013.godine na Općinskom sudu Široki Brijeg tj. nije odlučivala na osnovu činjenica i dokaza koje je svojim Rješenjem o dokazima koji će se izvoditi na glavnoj raspravi prihvatila na pripremnom ročištu.

Obzirom da je sutkinja Ivanka Kopilaš prekršila odredbe čl.81 i čl.77 Zakona o parničnom postupku, Županijski sud je morao, da je radio zakonito, predmet vratiti Općinskom sudu na ponovno suđenje. Međutim i Županijski sud (predsjednik vijeća Stjepan Mikulić) je postupio nezakonito i donio pravomoćnu Presudu od 09.01.2014.godine uz povrede čl. 81 i čl.77 Zakona o parničnom postupku tj. donio Presudu iako nije bilo najvažnijih osnovnih dokumenata, što znači da bez tih dokumenata nije moglo biti ni postupka. Ovo je dokaz teškog kršenja osnovnih pravila sudskog postupka i dokaz da je na Sudu u Širokom Brijegu sve moguće.

Sutkinja Ivanka Kopilaš je svojim odbacivanjem Tužbenog zahtjeva pod točkom IV i V zaštitila počinitelje teških kaznenih djela krivotvorenja i uporabe krivotvorenih službenih isprava. Da je to istina dokazuje činjenica da po službenoj dužnosti nije podnijela Županijskom Tužiteljstvu izviješće o počinjenju kaznenih djela krivotvorenja i uporabe krivotvorene službene isprave.

Znači, sutkinja Ivanka Kopilaš nije donijela Presudu od 18.10.2013.g. u radnom sporu protiv ŽZH i gimnazije fra D. Mandića Š. Brijeg na tužbeni zahtjev Tužiteljice, već na neki drugi tužbeni zahtjev, odbila je Zahtjev Tužiteljice od 17.07.2013.g. za ponavljanje pripremnog ročišta i onda donijela Presudu od 18.10.2013.godine, iako nije moglo biti postupka, jer nije prihvatila najvažnije osnovne dokumente, zaštitila je počinitelje kaznenih djela krivotvorenja i uporabe krivotvorene službene isprave i krivotvorila je podatke na stranici Pristup sudskim predmetima putem interneta. Ovo je teško kršenje osnovnih pravila sudskog postupka ili bolje rečeno ovo nije ni ličilo na sudski postupak.

Ovo je dokaz da na Sudu u Širokom Brijegu i Bosni i Hercegovini može sve, ne vrijede nikakva pravila sudskog postupka i ne vrijedi se pozivati na zakone, činjenice i materijalne dokaze i dokaz da Presude u politički nepodobnim slučajevima donose vladajuće političke strukture, a da ih sud samo pravno uobliči. Sve ovo je dokaz da nitko tko je politički nepodoban ne može dobiti presudu na sudu u Širokom Brijegu i BiH i da građanin ne može ostvariti nijedno svoje zakonsko pravo. Kršenjem osnovnih pravila sudskog postupka Sud razara pravni sustav, stvara kaos i ugrožava vladavinu prava u Bosni i Hercegovini i zaustavlja strana i domaća ulaganja zbog pravne nesigurnosti.

Tužiteljica M.M. Zeljko je izložena političkom i pravosudnom linču zbog toga što je politički nepodobna i što je prije desetak godina tražila da se ponište krivotvorene službene isprave s kojima su se 2004.g. uposlile Marija Kožul i Daniela Kukić na neodređeno vrijeme.

Znači, Tužiteljica, koja je završila redovno studij u Zagrebu za profesorice biologije i kemije u 3.mj.1999.godine, zbog diskriminacije, progona i terora od strane Ministarstva obrazovanja ŽZH i zbog kršenja osnovnih pravila sudskog postupka i nezakonitih postupaka suda, ni nakon 17 godina nije se uspjela uposliti na punu tjednu normu sati na neodređeno vrijeme. Trenutno radi manje od pola norme (8 sati) na neodređeno vrijeme u OŠ Drinovci koja je udaljena 50-tak km od Širokog Brijega, tako da joj je posao gotovo neisplativ.

Osim ovoga, teška kršenja osnovnih pravila sudskog postupka sutkinji Ivanke Kopilaš dobro su opisana u priloženim dokumentima (Pritužba na rad sutkinje Ivanke Kopilaš predsjedniku suda Franji Ravliji od 28.05.2015.g., Žalba od 17.07.2013. g., Prijedlog za ponavljanje postupka od 09.04.2014.g., Žalba od 31.10.2013.g., Prijedlog za ponavljanje postupka od 30.01.2014.g.).

Sutkinja Ivanka Kopilaš je svojim nezakonitim postupcima upropastila dva sudska postupka ili bolje rečeno ovo nije ni ličilo na sudske postupke.

Znači, u BiH se radnik-prosvjetni djelatnik silom izbaci s posla na banditski način bez odluke o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u svim postupcima Sud presudi da je banditski način izbacivanja s posla zakonit i da se Tužiteljica ne može vratiti na posao. Zbog svega ovoga BiH još nije postala pravna i demokratska država i u BiH vlada banditski sustav u kome građanin ne može ostvariti nijedno svoje zakonsko pravo.

Napomena: Bez obzira što VSTV odbacuje pritužbe i time ohrabruje suce da još više krše osnovna pravila sudskog postupka, Tužiteljica će VSTV dostaviti i druge slučajeve teškog kršenja osnovnih pravila sudskog postupka na sudu u Širokom Brijegu i BiH i o tome će, kada dođe vrijeme, obavijestiti medije, domaću i inozemnu javnost.

Dokazi: Pritužba na rad sutkinje Ivanke Kopilaš predsjedniku suda Franji Ravliji od 28.05.2015.g.,Rješenju Općinskog prekršajnog suda broj:064-0-PR-09-000121 od 23.02.2010.g., Rješenje Županijskog suda broj:008-0-Pžp-10-000 046 od 19.04.2010.g., Tužba protiv MUP ŽZH i Z. Jurilja od 13.11.2012.g., Zapisnik s glavnog ročišta od 17.05.2013.g, Presuda Općinskog suda broj:640P02598512P od 25.06.2013.g., Žalba od 17.07.2013.g., Presuda Županijskog suda broj:64 0 P 025985 13Gž od 18.03.2014. g., Ugovor o djelu broj:1109/08 od 01.09.2008.g., Zamolba Školskom odboru od 25.09.2008.g., Zapisnik sa sjednice Školskog odbora od 04.09.2008.g, Zapisnik sa IX sjednice Školskog odbora od 26.09.2008.g., Otipkani zapisnik sa IX sjednice Školskog odbora od 26.09.2008.g., Zapisnik sa X sjednice Školskog odbora od 16.10.2008.g., Otipkani zapisnik sa X sjednice Školskog odbora od 16.10.2008.g., Ugovor o radu br:1111/2008.g. od 30.09.2008.g., Odluka o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme broj:55/09 od 16.01.2009.g., Prekršajni nalog od 27.01.2009.g., Prijedlog za ponavljanje postupka od 09.04.2014.g., Rješenje Županijskog suda broj:64 0 P 025985 14Gv1 od 14.07.2014.g., Žalba na Rješenje od 25.08.2014.g., Rješenje Kantonalnog suda Livno od 25.05.2015.g., Odgovor na Tužbu Zdravka Jurilja bez datuma, Zahtjev od 25.08.2015.g., akt bez naziva broj:64 0 P 025985 12 P od 08.09.2015. g., Akt Općinskog suda o dostavi spisa Županijskom sudu od 15.05.2014.g., Ponovni zahtjev od 24.09.2015.g., Zahtjev za povratom nezakonito naplaćene sudske pristojbe od 30.09.2015.g., Podnesak o nezakonitoj Opomeni za plaćanje sudske pristojbe na presudu i o nezakonitom Pozivu za plaćanje sudske pristojbe na Žalbu u naknadi štete iz radnih odnosa od 01.10.2015.g., Podnesak o nezakonitoj Opomeni za plaćanje sudske pristojbe na Žalbu od 11.11.2015.g., Zahtjev za dostavom rješenja o reviziji od 23.11.2015.g.,Podnesak o nenadležnosti Općinskog suda i drugim kršenjima osnovnih pravila sudskog postupka i zahtjev za dostavom rješenja o reviziji od 09.06.2016.g., Rješenje od 28.06.2016.g., Žalba na Rješenje od 07.07.2016.g., Poziv za plaćanje sudske pristojbe od 19.11.2012.g.,Dokaz o uplati takse od 29.11.2012.g.,Poziv za plaćanje sudske takse od 25.06.2013.g., Opomena za plaćanje sudske pristojbe od 18.09.2015. g., Poziv za plaćanje sudske pristojbe od 18.09.2015.g., Opomena za plaćanje sudske pristojbe na žalbu od 29.10.2015.g.,

Tužba protiv ŽZH i gimnazije fra D.Mandić od 19.02.2013.g., Izjava sutkinje I. Kopilaš broj:64 0 Rs 027517 13 Rs od 28.06.2013.g., Zapisnik s pripremnog ročišta od 10.07.2013.g., Zahtjev za ponavljanje pripremnog ročišta od 17.07.2013.g., Zapisnik s glavnog ročišta od 04.10.2013.g., Podnesak za glavno ročište od 04.10.2013.g., Presuda Općinskog suda broj:64 0 Rs 02751713 Rs od 18.10.2013. g., Žalba na presudu od 31.10.2013.g., Presuda Županijskog suda broj:640Rs02751713Rsž od 09.01.2014. g., Prijedlog za ponavljanje postupka od 30.01.2014.g., Rješenje Županijskog suda broj:64 0 Rs 027517 14 Rsv1 od 06.05.2014.g., Žalba na rješenje od19.05.2014.g., Rješenje Vrhovnog suda F BiH od 22.07.2014.g., Rješenje Kantonalnog suda u Livnu od 06.10.2014.g., Presuda Općinskog suda broj:64 0 Rs 024181 13 Rs od 13.02.2013.g,. Presuda Županijskog suda broj:640 Rs 024181 13 Rsž od 10.09.2013.g., Zahtjev za dostavom rješenja o reviziji od 23.11.2015.g., Podnesak za dostavom rješenja o reviziji od 09.06.2016.g.,

S poštovanjem!
Marina Mišetić Zeljko

Ljubuski.net