“Maloljetnik”, “Miran vikend” i “Prosjak” policijske akcije MUP-a ŽZH koje su obilježile 2015. godinu

U Informaciji o stanju sigurnosti sigurnosti na području Županije Zapadnohercegovačke u 2015. godini objavljujemo statističke pokazatelje iz oblasti javnog reda i mira (u daljnjem tekstu: JRiM), sigurnosti prometa i kriminaliteta, iz kojih je moguće izvući zaključak o stanju sigurnosti u Županiji u 2015. godini.

Javni red i mir (JRiM)

U 2015. godini evidentirano je 218 prekršaja protiv JRiM-a, što predstavlja neznatno povećanje u odnosu na višegodišnji prosjek, koji iznosi 216 prekršaja godišnje.

Kod svih prekršaja protiv JRiM-a, odmah po saznanju da je prekršaj izvršen, policijski službenici su intervenirali, ponovno uspostavili javni red i mir, te izvršili prekršajnu obradu nad počiniteljima prekršaja.

Protiv 296 počinitelja prekršaja (od kojih je 11 maloljetnika, 37 povratnika i 2 strana državljanina), poduzete su represivne mjere, odnosno podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka na nadležnom Sudu (ukupno 32 zahtjeva) ili im je izdan prekršajni nalog (izdano je ukupno 226 prekršajnih naloga).

Prilikom narušavanja JRIM-a ukupno 66 osoba, od kojih su 3 maloljetne, zadobilo je lake tjelesne ozljede.

U strukturi prekršaja protiv JRiM prevladavaju tučnjava (87 prekršaja ili 40 %), zatim slijede svađa, vika i nepristojno ili drsko ponašanje na javnom mjestu (51 prekršaja ili 23 %), naročito drsko ponašanje (38 prekrsšaja ili 17 %), odbijanje zapovijedi i omalovažavanje policijskih službenika (28 prekršaja ili 13 %) itd.

U prošloj godini nije se dogodilo nijedno narušavanje javnog reda i mira velikih razmjera; također, nijedna osoba nije zadobila teške tjelesne ozljede prilikom narušavanja JRiM.

U cilju održavanja povoljnog stanja JRiM, pored redovitih zadaća, u prošlog godini policijski službenici su proveli i više akcija kodnog imena “Maloljetnik”, “Miran vikend” i “Prosjak”.

U prošloj godini izvršili smo 841 osiguranja javnih okupljanja i drugih događaja, pružili smo 94 asistencije raznim općinskim i županijskim inspekcijskim službama, Poreznoj upravi i drugim općinskim, županijskim i federalnim tijelima, a poduzeli smo i brojne druge mjere i radnje s ciljem održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira.

Sigurnost prometa

Prošle godine evidentirano je 668 prometnih nezgoda (usporedbe radi, u razdoblju od 1997 – 2014 godine godišnji prosjek iznosi 1218 prometnih nezgoda a 2014. godine evidentirano je 740 prometnih nezgoda).

U prometnim nezgodama smrtno je stradalo 9 osoba, teške tjelesne ozljede zadobilo je 39 osoba a lake tjelesne ozljede zadobile su 422 osobe.

Iz usporedbe parametara sigurnosti u prošloj godini s višegodišnjim prosjekom moguće je izvući zaključke o trendovima – vidljivo je da su posljednjih godina svi trendovi pozitivni, što prvenstveno možemo zahvaliti planskom radu policije, kako po pitanju prevencije tako i po pitanju represije.

Planski i metodičan rad policije vidljiv je, između ostaloga, iz povećane nazočnosti policijskih službenika na cestama i gradskim ulicama u vremenima vršnog opterećenja prometa, zatim iz povećane nazočnosti policije na cestama i gradskim ulicama na kojima se u prometu nalaze ranjivije skupine stanovništva (djeca školskog uzrasta itd.).

Višegodišnji preventivni rad policije, brojne javne kampanje i akcije, rezultirali su većom sviješću građana o opasnostima u prometu te višom prometnom kulturom svih sudionika u prometu, a ti faktori, kao i bolja prometna infrastruktura u odnosu na ranije razdoblje, utjecali su na povoljnije stanje sigurnosti u prometu.

Glede prevencije, izdvajamo županijske akcije pojačane kontrole prometa: “Sigurnost u prometu”, “Zima – sigurni u prometu”, “Djeca sigurna u prometu”, “Nadzor vozača mopeda i motocikla”.

Uz navedene akcije, te uz redovite zadaće, proveli smo i veliki broj drugih, lokalnih i županijskih akcija pojačane kontrole.

Poduzeli smo slijedeće represivne mjere:

na nadležnim Sudovima podnijeli smo 29 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv počinitelja prometnih prekršaja (godinu ranije podnijeli smo 146 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka), počiniteljima prometnih prekršaja uručili smo 22.445 prekršajna naloga, a ta brojka nalazi se u granicama višegodišnjeg prosjeka.

Županijskom tužiteljstvu smo podnijeli 23 Izviješća o počinjenom kaznenom djelu protiv osoba, osumnjičenih da su izvršile kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa, iz prometa smo isključili 1204 motornih vozila, i to 1171 vozilo zbog neregistriranosti i 33 vozila zbog tehničke neispravnosti (godinu ranije iz prometa je isključeno 416 vozila) iz prometa smo isključili 1282 vozača, i to 1012 vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 253 vozača zbog upravljanja motornim vozilom bez položenog vozačkog ispita i 17 vozača zbog upravljanja motornim vozilom pod izrečenom zaštitnom mjerom (godinu ranije iz prometa smo isključili 700 vozača)

Analizirajući strukturu najtežih prometnih nezgoda vidljivo je da su, kao i ranijih godina, najčešći uzroci istih prekoračenje dopuštene brzine i vožnja pod utjecajem alkohola; također, vidljivo je da u velikom broju najtežih prometnih nezgoda sudjeluju mladi vozači, a tim činjenicama ćemo se rukovoditi kod planiranja budućih aktivnosti.

Kriminalitet

Na području Županije u 2015. godini evidentirano je 398 kaznenih djela a rasvijetljeno je 252 KD (63 %), a još 17 kaznenih djela, počinjenih 2015. godine, rasvijetlili smo u siječnju o.g.

Protiv 310 osoba, osumnjičenih za izvršenje KD, podnijeli smo Izvješće o počinjenom kaznenom djelu na nadležnim Tužiteljstvima.

Od 310 osoba, osumnjičenih za izvršenje KD-a, 12 osoba (4 %) su maloljetnici a 79 osoba (25 %) su recidivisti (povratnici u vršenju kaznenih djela).

U strukturi izvršenih kaznenih djela prevladavaju kaznena djela protiv imovine, i to ponajprije krađe (100 KD) i teške krađe (90 KD).

Kada govorimo o kaznenim djelima protiv imovine najteži oblik kaznenih djela iz ove oblasti jesu razbojništva.

Početkom godine na području Županije izvršeno je šesnaest /16/ KD razbojništvo iz čl. 289. KZ-a FBiH, od toga deset /10/ KD je rasvijetljeno.

Osim kaznenog djela terorizma, izvršenog početkom veljače u Ljubuškom, a koje za posljedice nije imalo ljudska stradavanja niti veću materijalnu štetu, prošle godine nismo imali evidentiranih teških kaznenih djela, kao što su kaznena djela iz Glave XVI KZ-a F BiH i kaznena djela iz Glave XIX KZ-a F BiH.

U cilju prevencije krađa motornih vozila tijekom cijele godine provodili smo operativno kriminalističku akciju kodnog imena “VIN”.

Prošle godine na području naše Županije ukradeno je 9 motornih vozila, od kojih je 6 pronađeno i vraćeno vlasniku, a pronašli smo 8 motornih vozila, koja potječu iz krađa izvršenih u drugim dijelovima BiH.

Također, izuzeli smo 15 motorna vozila i 6 priključnih vozila, zbog osnova sumnje da imaju krivotvorene broja šasije ili da potječu iz kaznenih djela.

Određeni broj akcija realizirali smo u suradnji s drugim policijskim i sigurnosnim agencijama – SIPA-om, FUP-om, MUP-om RS-a, OSA-om te drugim županijskim MUP-ovima iz FBiH.

Posebno želimo istaknuti izvrsnu suradnju sa Županijskim tužiteljstvom, s kojim održavamo redovite sastanke u cilju ostvarivanja što uspješnije suradnje odnosno postizanja što boljih rezultata prilikom vođenja kriminalističkih istraga.

Prošle godine proveli smo više uspješnih akcija s ciljem suzbijanja zlouporaba opojnih droga – te akcije rezultirale su zapljena opojnih droga, ukupne vrijednosti oko 150,000 KM te sudskim procesuiranjem većeg broja osoba.

Zahvaljujući stručnom i profesionalnom radu krim istražitelja i krim tehničara otkriven je identitet teškog kaznenog djela koje je počinjeno postavljanjem ekplozivne naprave na motorno vozilo na području općine Grude.

I prošle godine, kao i prethodnih godina, policijski službenici Uprave policije MUP-a predano su radili na rasvjetljavanju kaznenih djela koruptivne naravi – uspješno je provedeno dvanaest /12/ složenih, opsežnih i dugotrajnih kriminalističkih istraživanja, što je rezultiralo podnošenjem Izviješća o počinjenom kaznenom djelu protiv dvanaest /12/ osoba.

Nakon pogoršanja sigurnosne situacije na razini BiH, kao i u regionalnim okvirima, a što je posljedica terorističkih napada u zemlji i u većem broju europskih zemalja, ovaj MUP je podigao razinu pripravnosti što zahtijeva dodatni angažman policijskih službenika.

U vrlo kratko roku smo rasvijetlili kazneno djelo koje je moglo dovesti do narušavanja međunacionalnih odnosa (oštećenje mesdžida u Ljubuškom) – u istom danu kada je kazneno djelo počinjeno otkrili smo identitet počinitelja, istoga lišili slobode te nakon provedene kriminalističke obrada protiv istoga smo podnijeli odgovarajuće Izviješće o počinjenom kaznenom djelu.

Uprava policije MUP-a ŽZH sudjelovala je u većem broju međunarodnih akcija koje su vođene u koordinaciji s EUROPOL-om i INTERPOL-om.

Od ostalih sigurnosno interesantnih podataka, možemo spomenuti da je prošle godine počinjeno 8 samoubojstava. Sedam samoubojstava su izvršile osobe muškog spola, a jedno samoubojstvo je izvršila osoba ženskog spola.

Zaključak

Uzimajući u obzir sve navedene podatke stanje sigurnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj ocjenjujemo zadovoljavajućim.

Temeljem analize prikupljenih podataka Uprava policije MUP-a će planirati buduće preventivne i represivne aktivnosti, u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti u Županiji.

UPRAVA POLICIJE MUP-a