Laži, obmane i nedosljednosti vladajući koje mogu dovesti do kolapsa ŽZH

Zastupnik skupštine ŽZH Mirko Jelić na zadnjoj održanoj sjednici je uložio amandmane na predloženi zakon. Predloženi zakon o ublaživanju negativnih ekonomskih mjera donijet je bez konzultacija sindikata, odnosno sindikat je upoznat sa mjerama zakona iz medija što uvelike govori o vladajućim. Nakon istupa u javnost od strane sindikata vladajuću su reagirali i pozvali na dogovor uz dana obećanja, koja možete vidjeti u prilogu. Donesene mjere nisu pravične a dogovoreno na sastanu nije ispoštovano čime su izigrani sindikati. Dogovoren im je povrat umanjenih sredstava nakon prolaska pandemije, što je premjer na izlaganju zakona opovrgao odnosno rekao kao ne dolazi u obzir povrat tih sredstava pozivajući se na solidarnost.

Zastupnik Mirko Jelić podržava pomoć gospodarskim subjektima, pogotovo onim koji su u ovoj situaciji najteže pogođeni, kao i umanjenje plaća korisnicima proračuna, ali se pitanja zašto se išlo prvo sa smanjenjem plaća. Problem ovog Zakona je da se poziva na financijsku stabilnost, a da prethodno nije vršena nikakva financijska projekcija stabilnosti budžeta ŽZH, a posebno ako se uzme u obzir da je Županija zbog Korona virusa dobiti od MMF 8 miliona KM za te potrebe. Također se sredstva umanjenja plaća, bez suglasnosti svakog pojedinačnog radnika i sindikata ne mogu usmjeriti za financijsku stabilnost izvanproračunskih fondova, javnih ustanova, agencija . U praksi bi to bilo na štetu radnika ,a u korist eventualnih manipulacija u proračunu jer se “prelijeva iz šupljeg u prazno”, jer se precizirano ne navodi gdje će ti novci koji su oduzeti umanjenjem plaće završiti (npr. izvanproračunski fond i javne ustanove).

Vladajući su mogli prvo smanjivati poticaja, ukinuti financiranje udrugama, privremenim ukidanjem pojedinih zavoda koji ne ostvaruju svoju svrhu (Zavod za odgoj i obrazovanje, sam je premjer rekao da ne radi u punom kapacitetu a isti ovu županiju na godišnjem nivou košta više stotina tisuća KM), ukidanjem davanja strankama za 2020 godinu u iznosu od 207.000,00 KM. Zakon je donesen nezakonito i diskriminirajući gdje dolazi do mogućnost ponovnih tužbi koje bi ostavile nesagledivi posljedice na Županiju Zapadnohercegovačku.

Odredbe Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom bolesti korona virusa za područje Županije Zapadnohercegovačke, a koji se odnose na umanjenje plaća iz njegovog članka 6.stavka 2.kojim se umanjuje osnovica za obračun bruto plaća državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave državne uprave Županije Zapadnohercegovačke, kao i uposlenika u školama koje su korisnici proračuna Županije Zapadnohercegovačke itd. za svibanj i lipanj, nezakonite odnosno nisu u skladu sa drugim pozitivnim pravnim propisima, kol. Ugovorima, na kraju sa zaključenim ugovorima o radu.

Iako se u članku 2.Navedenog zakona navodi da ako su odredbe ovog zakona o određenim područjima drugačije propisane u zakonima ili propisima odredbe ovog zakona ne mogu imati prioritet nad odredbama tih zakona i propisa i primjenjivat će se odredbe ovog zakona.

Jer ako ovako propisuju znači da bi ovaj zakon ustvari mogao biti izvan svih drugih donesenih zakona, kolektivnih ugovora, a onda je to protivno Ustavu i Zakonu, jer se zakonski propisi ne mogu derogirati na ovakav način, bez obzira što se radi o stanju prirodne nesreće. Svi raniji propisi vezano za plaću kao u Zakonu o radu, kolektivnom ugovoru, drugim propisima tako i zaključenom ugovoru o radu ne mogu se derogirati odnosno ovim zakonom na pravno prihvatljiv način donijeti kao prvo jednostrano bez suglasnosti sindikata, kao drugo morali bi postojeće zakone najprije staviti izvan pravne snage, te bi morali također staviti izvan pravne snage odredbe Zakona o radu i kolektivnog ugovora.

Poštovani Premjeru podsjećam Vas na značenje riječi solidarnost (franc.), 1. soc spontan ili dogovoren odnos između dvije ili više osoba, u kojemu postoji bitna podudarnost između interesa, ideje i osjećaja. Spominjanje solidarnosti nikako ne ide uz ovakve predložene mjere.

Ana Kvesić / SirokiBrijeg.info