KRONOLOGIJA DOGAĐAJA: Što se sve dešavalo oko rezolucije, objave registra i jedinstvene braniteljske organizacije

Dana 31.05.2016 godine u Zgradi Vlade FBiH je održan sastanak predstavnika Savjeta Branitelja FBiH i predstavnika federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida iz Domovinskog rata na čelu sa federalnim ministrom za pitanja branitelja gosp. Salkom Bukvarevićem. Savjet branitelja je činilo 12 predstavnika dok je ovlašteni pregovarač ispred savjeta bio Fahrija Pitić zvani Dedo. Na sastanku su bili nazočni savjetnici ministra Salke Bukvarevića,predstavnici braniteljskih udruga s područja Federacije te Ministra i branitelja ispred nekoliko županija u FBiH, od kojih izdvajam Mladena Begića ministra branitelja ŽZH, Olivera Soldu ministra branitelja HNŽ, te ministra branitelja ispred sarajevske županije.

Ja sam ispred Savjeta Branitelja FBiH zatražio od vođe protokola Fed.ministarstva branitelja da u pregovarački tim ispred Savjeta Branitelja ubaci i Vladimira Galića iz Tomislavgrada predstvnika Herceg-Bosanske županije (Županije br. 10.) no nije mi udovoljeno jer je već sve određeno.

Sastanak je vodio ministar Branitelja FBIH Salko Bukvarević koji je u kratkim crtama rezimirao zahtjeve Savjeta branitelja sadržanih u Rezoluciji Branitelja, te o mogućnostima Ministarstva Branitelja kao I Vlade FBiH u implementaciji tih zahtjeva.

Potom je riječ dobio ovlašteni pregovarač ispred Savjeta branitelja Fahrija Pitić koji je pojasnio što to žele i traže branitelji kroz svoju rezoluciju,te kako odgovornost leži na Fed.ministarstvu branitelja i invalida iz Domovinskog rata,kao i Vlade FBiH da se opravdani zahtjevi branitelja riješe.

Nakon Fahrije Pitića riječ je dobio Selvedin Bulbul ispred Sarajevske županije i Bosansko-Podrinjske županije koji se osvrnuo na organizaciju mirnih prosvjeda koji su se dogodili u Sarajevu, 24.04.2016 godine te 19.05.2016 godine i koji su protekli uredno bez ijednog ekscesa, kao i to da se on ispred Savjeta Branitelja FBiH ograđuje od svih nasilničkih i rušilačkih pohoda koja se imputiraju braniteljima koji organiziraju mirne prosvjede, te kako branitelji kroz rezoluciju traže samo prava koja im pripadaju. Osvrnuo se također na činjenicu kako se od proteklih prosvjeda u Sarajevskoj i još nekoliko županija ubilo 5/pet branitelja, te je rekao kako se taj trend samoubojstava mora prekinuti na način da se najugroženijim braniteljima odmah osiguraju određena novčana sredstva jer su branitelji u jako teškom položaju.

Iza njega su se riječ javljali predstavnici braniteljskih udruga s područja FBiH koji su svi odreda ponavljali kako se kroz dijalog između predstavnika federalnog ministarstva za pitanja branitelja i Vlade s jedne strane i predstavnika Savjeta Branitelja može iznaći zajedničko rješenje za sve. Svi su odreda ponavljali kako je nesporna činjenica da se treba uraditi jedinstven registar branitelja FBiH na najkvalitetniji način, te da nemaju ništa protiv jedinstvene braniteljske organizacije na području FBiH s tim da se ne diraju prava temeljnih ili krovnih udruga kako je to naglasio savjetnik ministra Salke Bukvarevića Ramiz Dreković.

Riječ su dobili i ministri branitelja u 3/tri županije i to: Mladen Begić ispred ŽZH, Oliver Soldo ispred HNŽ, te ministar branitelja Sarajevske županije Muharem Pišo, koji su također rekli kako se kroz dijalog ove dvije strane,koje po njihovom mišljenju ne trebaju biti suprotstavljene može sve riješiti.

Nakon njih opet su riječ dobili predstavnici Savjeta Branitelja Murat Silajdžija ispred Srednje-Bosanske županije koji je razlagao Rezoluciju jer ju je kako kaže kreirao te kako je ona utemeljena na Zakonu o pravima branitelja FBiH objavljenom u Sl.novinama FBiH broj 33/04, te u Zaključcima Doma Naroda FBiH iz lipnja 2014 godine, Drago Grbavac predsjednik Udruge Zaboravljeni Branitelji FBiH, te Vlado Marušić,Predsjednik Udruge Zaboravljeni branitelji ŽZH, kao i Esudin Džafić ispred TK i sva trojica su explicite tražili od Vlade da usvoji Rezoluciju branitelja u cijelosti, i po hitnom postupku je proslijede u Parlament FBiH na usvajanje, s tim da je Vlado Marušić nazočnim prezentirao točne podatke o broju pripadnika oružanih snaga na dan 28.02.1995 godine kada su pripadnici Armije BiH brojili negdje oko 229.000,dok je komponenta HVO-a imala 37.000 pripadnika dok ih danas u vojnoj evidenciji ima oko 585.000 što su potvrdili prethodni ministar branitelja FBiH Zukan Helez a s čime je upoznat i sadašnji Salko Bukvarević.

Najviše prijepora u razgovoru a konačno i dogovoru ove dvije strane je bilo oko braniteljskog dodatka, jer predstavnici Fed.ministarstva branitelja smatraju kako ovo ministarstvo ne može obećavati nerealne zahtjeve jer su u pitanju znatna novčana sredstva, što bi opteretilo ionako opterećen proračun, a što izlazi iz okvira mogućnosti i same Vlade FBiH.

Predstavnici savjeta branitelja FBiH su naprotiv smatrali kako ima mnogo realnih mogućnosti plaćanje braniteljskog dodatka braniteljima bez ikakvih prava, što je na koncu predstavnik Unsko-Sanske županije Senad Okugić pojasnio na način da se sačini jedinstven registar branitelja u FBiH, u kojem ima branitelja odnosno korisnika vojnih prava koji tu ne pripadaju,i koji bi se tim registrom eliminirali iz tog registra čime bi se uštedjela znatna novčana sredstva, koja bi se pravilnijom preraspodjelom mogla iskoristiti u svrhe braniteljskog dodatka za obespravljene branitelje. Također je napomenuo kako je najbolje rješenje da se Rezolucija branitelja hitno proslijedi u Parlament FBiH na usvajanje a neka Parlament istu usvoji ili ne usvoji.

Njemu je replicirao Salko Bukvarević koji smatra kako je Rezolucija politički akt s čime se nije složila velika većina članova Savjeta Branitelja.

Kako je vrijeme odmicalo Ministar branitelja Salko Bukvarević je predlagao kako demobilizirani branitelji okupljeni u Savjetu branitelja imaju jedinu mogućnost kroz 2/dva nacrta zakona o demobiliziranim braniteljima u FBiH, te nacrta zakona o Udrugama od posebnog društvenog značaja artrikulirati svoje zahtjeve kako bi isti išli u parlamentarnu proceduru.

S obzirom kako je sastanak u Vladi započeo u 13,00 h a približavalo se vrijeme od 16,00 h kada je zakazana press konferencija Ministar branitelja Salko Bukvarević je na brzinu pročitao 4 zaključka sa tog sastanka nazočnima kako bi se isti predstavnici obratili medijima.

Zaključci su slijedeći:

1. Zadužuje se Ministarstvo branitelja FBiHda u roku od 10 dana pripremi zakonska rješenja o jedinstvenom registru branitelja FBiH.

2. Zadužuje se Ministarstvo branitelja FBiH da uputi 2/dva prijedloga zakona u županijske skupštine na usuglašavanje i to prijedlog Zakona o demobiliziranim braniteljima,i prijedlog zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja,gdje bi županijske skupštine bile dužne najkasnije u roku od 30 dana dostaviti svoja rješenja Federalnom ministarstvu branitelja a ministarstvo branitelja preko Vlade bi u parlamentarnu proceduru uputiti ta 2/dva zakona najkasnije u roku od 60/šezdeset dana.

3. Zadužuju se predstavnici braniteljskih/boračkih udruženja koji su ovlašteni predlagatelji ta dva zakona da u komisiju koja radi na tim zakonima uvrsti i 2/dva predstavnika Savjeta branitelja FBiH kako bi i oni imali uvida u te radne materijale i davali svoje sugestije,primjedbe i prijedloge.

4. Ministarstvo branitelja FBiH će kroz svoj rad na implementaciji svih podnesenih prijedloga Zakona o pravima branitelja voditi računa o realnim mogućnostima tog ministarstva kao i mogućnostima Vlade FBiH.

Nakon što je ministar Bukvarević pročitao te zaključke ja, dolje potpisani Vlado Marušić, Drago Grbavac, kao i velika većina predstavnika Savjeta Branitelja se s njima nismo složili i bili smo spremni otići iz Vlade FBiH jer je po našem mišljenju Federalni ministar Branitelja opet ignorirao naše zahtjeve, jer nije usvojio Rezoluciju branitelja u cijelosti zbog čega je sastanak u zgradi Vlade i zakazan.

Potom je ispred velike dvorane za sastanke održana press konferencija na kojoj je ispred Savjeta branitelja FBiH govorio Nermin Bise iz Stoca koji nije imao ovlast predstavljati Savjet Branitelja jer je nije dobio od ogromne većine članova Savjeta Branitelja, niti ta njegova izjava može biti vjerodostojna a niti obvezujuća. Zbog svih tih razloga ja i Drago Grbavac smo napustili zgradu Vlade FBiH a nismo učestvovali u nakaradnoj press konferenciji.

Ispred zgrade Vlade su nas čekali naši branitelji iz mnogih općina i gradova FBiH kojima smo priopćili kako nam Rezolucija nije usvojena u cijelosti i kako mi ne stojimo iza zaključaka ministra Salke Bukvarevića niti nas oni obvezuju.

Potom je Esudin Džafić predstavnik Tuzlanske županije(TK) sve članove Savjeta Branitelja FBiH ispred Vlade FBiH izvijestio kako će se idući sastanak Savjeta Branitelja FBiH održati u Tuzli za 4-5 dana i tek potom će se Savjet Branitelja očitovati o zaključcima Fed.ministra Salke Bkvarevića, kao i o svim drugim pitanjima.

Vlado Marušić, Predsjednik Udruge Zaboravljeni Branitelji ŽZH