Kako se trošio novac građana u FUCZ-u: Ogromni izdaci za gorivo, zloupotrebe službenih vozila

Fakturiranje troškova za gorivo vozilima kojima je istekla registracija, nepoznate lokacije na koje se išlo službenim vozilima i u dane odmora, zaračunavanje dodataka na plaću deminerima u vrijeme kada su bili na bolovanju i godišnjem odmoru…, samo su neke od zloupotreba koje su evidentirali federalni revizori u Izvještaju o radu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) na prošlu godinu.

Troškovi za plaće u FUCZ-u u prošloj godini iznosili su više od 5,3 milijuna KM.

Umjesto 993 KM, demineru isplaćeno 1.780 KM

-Bruto plaće i naknade plaća sa 31.12.2019. iskazane su u iznosu od 5.362.324 KM i veće su za 757.957 KM u odnosu na prethodnu godinu. Najviša neto plaća bila je 3.348 KM, najniža 679 KM (NKV), a prosječna 1.372 KM. Pravilnik o plaćama i naknadama nije usklađen sa Zakonom o plaćama i Zakonom o zaštiti i spašavanju u dijelu obračuna i isplate posebnog dodatka na plaću za posebne uvjete rada za pripadnike deminerskih timova koji nisu neposredno uključeni u deminiranje. Ovaj dodatak se obračunavao i isplaćivao i za vrijeme bolovanja, godišnjeg odmora i kada pripadnici timova nisu na terenu obavljali poslove deminiranja, što nije u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju – upozoravaju revizori.

Kao primjer navode obračun plaće i naknade za prosinac za zaposlenika kojem je utvrđen koeficijent za obračun plaće 2,7 i odobren poseban dodatak na plaću od 50 posto, a koji je u toku mjeseca bio na bolovanju i godišnjem odmoru i nije radio niti jedan dan.

-Isplaćena mu je neto plaća od 1.780 KM (bruto 3.203 KM), što nije u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju. Budući da nije neposredno na terenu obavljao poslove deminiranja, zaposleniku je trebalo obračunati i isplatiti 993 KM, umjesto 1.780 KM, što je za 787 KM više – navode revizori.

Ukazuju da je za rukovoditelja Jedinice za internu reviziju utvrđen koeficijent za obračun plaće od 5,7 i dodatak na plaću zbog posebnih uvjeta rada od 20 posto.

-Zaposlenik je bio cijeli mjesec na godišnjem odmoru. Obračunata je i isplaćena neto plaća u iznosu od 2.454 KM (bruto 4.325 KM). U ovom slučaju ne možemo potvrditi usklađenost obračuna i isplate posebnog dodatka za posebne uvjete rada s članom 23. Zakona o plaćama, imajući u vidu da su poslovi internog revizora slični u svim ustanovama i institucijama – obrazlažu revizori.

Umjesto u mirovinu, radio još dva mjeseca i naplatio više od 8.000 KM

Navode kako je bilo slučajeva da je uposleniku FUCZ-a koji je ispunio uvjete za mirovinu, produžen neosnovano radni odnos za još dva mjeseca čime je inkasirao najmanje 8.650 KM.

-Uvidom u dokumentaciju konstatirali smo da je Rješenje o prestanku radnog odnosa radi odlaska u mirovinu doneseno 24.10.2019. kada je zaposlenik ispunio uvjete za odlazak u mirovinu, što je potvrdila i Agencija za državnu službu FBiH. Bez obzira na ranije ispunjene uvjete, rješenjem je utvrđeno da radni odnos prestaje 31.12.2019. godine, čime je neopravdano iz Budžeta FBiH isplaćeno najmanje 8.650 KM, što se odnosi na bruto plaće i naknade za dva mjeseca – navodi se u revizorskom izvještaju.

Posebno škoantno kršenje zakona se može vidjeti u stavci o korištenju službenih vozila i troškova goriva.

-Izdaci za usluge prijevoza i goriva financirani su iz Budžeta FBiH za 2019. godinu i najvećim dijelom se odnose na izdatke za dizel 326.636 KM. Uvidom u putne naloge za korištenje službenih vozila, konstatirali smo da pojedine naloge nisu popunjavale osobe koje su ovlaštene za upravljanje vozilima. Nalozi su popunjeni u dijelu navođenja relacije i vremena kretanja, ali nije navedeno koja je osoba upravljala vozilom ili je navedena osoba koja je upravljala vozilom, ali nije vrijeme ni relacija kretanja – navode federalni revizori.

Gorivo fakturirano vozilu sa isteklim registarskim oznakama

Dodaju kako je, primjera radi, evidentirano da je istog dana jedna osoba upravljala vozilom, a na fakturi za gorivo stoji je da je druga osoba točila gorivo. A evidentirano je i kretanje vozila i točenje goriva u naredne i dane godišnjeg odmora.

-U izvještaju sa službenog puta u Njemačku navedene su registarske oznake vozila koje je korišteno za put, ali u putnom nalogu evidentirana je relacija “Sarajevo – loko” i nema zabilježenih inostranih kretanja u navedenom periodu. U listopadu 2019. godine gorivo je u više navrata fakturirano za vozilo registarskih oznaka koje su prestale važiti u lipnju 2019. godine i u neradne dane. Tako je 5.10.2019. (subota) natočeno 130,98 litara goriva u Sarajevu, 8.10.2019. natočeno je 57,17 litara na Ilidži, a 13.10. (nedjelja) 46,50 litara u Mostaru – naveli su, između ostalog, federalni revizori.

Faktor.ba