Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo JKP Čistoća diže kredit, Mekovac se širi, majkama jednokratnu pomoć za svako novo dijete!

JKP Čistoća diže kredit, Mekovac se širi, majkama jednokratnu pomoć za svako novo dijete!

0
JKP Čistoća diže kredit, Mekovac se širi, majkama jednokratnu pomoć za svako novo dijete!

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 13. sjednica Gradskog vijeća.

Na sjednici su bili nazočna 24 vijećnika, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Odluka o pravu na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete na području Grada Širokog Brijega usvojena je jednoglasno. Proračunom Grada Širokog Brijega za 2018. godinu planirana su sredstva za provođenje ove Odluke. Također, za provođenje Odluke nadležan je Centar za socijalni rad Široki Brijeg i Grad Široki Brijeg. Visina jednokratne novčane potpore iznosi 500,00 KM za svako novorođeno dijete. Ovom odlukom se utvrđuju visina sredstava, korisnici, uvjeti za odobravanje, postupak odobravanja i način isplate. Možete je pronaći na sljedećem linku.

Jednoglasno je usvojena Odluka o sudužništvu za kreditno zaduženje JKP ČISTOĆA d.o.o. Široki Brijeg za koje je Gradsko vijeće na 11. sjednici donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje.

Utvrđena je konačna prosječna građevinska cijena na području grada Širokog Brijega iz prethodne godine (2017.) u iznosu od 1000,00 KM.

Usvojena je Odluka o proširenju gradskog groblja Mekovac. Riječ je o proširenju najvećega širokobriješkog groblja na njegovoj istočnoj strani parcele prema urbanističko-tehničkim uvjetima, a razlog je evidentna potreba i potražnja. S obzirom da je JU „Coming“ nadležan za uređenje i proširenje gradskog groblja Mekovac, isti se obvezuju da osiguraju potrebnu dokumentaciju i ishode potrebne dozvole te provedu postupak javne nabave za izvođenje planiranih građevinskih radova.

Odluka o građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu usvojena je jednoglasno, a takvim se određuje parcela označena kao k.č 1836/3 k.o. Mokro po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1/393 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 149 m2.

Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Zoranu Kraljeviću sinu Ivana iz Mokrog i Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Ivana Cvitanovića sina Mariofila iz Buhova i Marina Brekala sina Milana iz Širokog Brijega usvojeni su jednoglasno.

Rješenje o razrješenju Irene Knezović sa dužnosti člana Upravnog vijeća JU „Coming“ zbog podnošenja ostavke usvojeno je jednoglasno.

Jednoglasno je usvojen program rada Gradskog vijeća Široki Brijega za 2018. godinu. Također, jednoglasno je usvojeno i Izvješće o realizaciji programa rada Gradskog vijeća i stalnih radnih tijela za prošlu godinu.

Grad Široki Brijeg