Izvještaj o radu Općinskog suda u Širokom Brijegu za 2015.godinu

ŠIROKI BRIJEG – Na rješavanju predmeta, u Općinskom sudu u Širokom Brijegu u 2015. godini radilo je 9 sudaca i to Franjo Ravlija, koji ujedno obavlja i funkciju predsjednika suda, suci: Boris Galić, Jadranka Prskalo, Snježana Jerkić, Radmila Mandić, Darijo Stanić, Josipa Koroušić, Ivanka Kopilaš, Milica Bošković, te stručni suradnici Robert Puljić, Mirjana Kevo i Aida Hidović.

Što se tiče ostvarenih rezultata u pogledu broja riješenih i neriješenih predmeta, ističemo da je sud u izvještajnom razdoblju imao u radu ukupno 26.944 predmeta svih vrsta, što je za 1.102 predmeta više nego u prethodnoj 2014.godini, kada je u radu bilo ukupno 25.842 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u radu, po svim referatima je riješeno ukupno 13.378 predmeta (odnosno 49,65 %), dok je na dan 31.12.2015. godine ostalo ukupno neriješenih 13.566 predmeta (odnosno 50,35 %), u odnosu na 12.018 iz 2014. godine. Međutim od ukupnog broja neriješenih predmeta 6.767 predmeta se odnose na predmete RTV pretplate (49,88 %), te 1.094 (8,06 %) na predmete izvršenja prekršajnih sankcija (Ips), odnosno ukupno 7.861 ili 57,95 %. Isto tako od ukupnog broja neriješenih predmeta na kraju godine je ostalo neriješenih 2.237 zemljišno-knjižnih predmeta, zbog velikog broja zahtjeva za novu uspostavu zk uložaka za k.o. Bešlići i Posušje.

Prednje znači da je broj neriješenih predmeta na kojima sud radi svakodnevno znatno manji.

Od ukupnog broja svih predmeta, iz ranijih godina u 2015.godinu je preneseno je 12.018 predmeta (u 2014.godini 13.861), dok je u 2015. godini primljeno u rad 14.926 (a u 2014.godini 11.981) predmeta.

Znači sud je na kraju 2015.godine u odnosu na kraj 2014.godine imao više neriješenih predmeta za 1.486 (u 2014.godini 12.018) predmeta svih vrsta, što znači da je 1.548 predmeta u tijeku tekuće godine riješeno manje nego što je bio priliv.

Važno je napomenuti da izvještajnu 2015.godinu karakterizira povećanje priliva ukupnog broja predmeta u radu (za 2.945 predmeta) u odnosu na 2014.godinu, ali i povećanje ukupnog broja neriješenih predmeta na kraju godine.

Ostvarena kolektivna norma suda u izvještajnom razdoblju iznosi 117,7 %.

Pojedinačne norme predsjednika suda ,sudaca i stručnih suradnika u 2015.godini su sljedeće:

Ø predsjednika suda Franjo Ravlija 142,83 %,
Ø sudac Boris Galić 111,95 %,
Ø sudac Darijo Stanić 107,87 %,
Ø sudac Jadranka Prskalo 181,02 %,
Ø sudac Josipa Koroušić 103,01 %,
Ø sudac Radmila Mandić 120,42 %,
Ø sudac Snježana Parlain 6,68 %,
Ø sudac Ivanka Kopilaš 107,35 %,
Ø sudac Milica Bošković 108,38 %,
Ø stručni suradnik Robert Puljić 101,26 %,
Ø stručni suradnik Mirjana Kevo 2 %,
Ø stručni suradnik Aida Hidović 103,4 %,

Iz naprijed navedenog pregleda je razvidno da sutkinja Snježana Parlain, te stručna suradnica Mirjana Kevo jedine nisu ostvarile 100% propisane norme. Kada je pak u pitanju razlog ne postignute 100% propisane norme jasno je da je to činjenica što iste u tijeku godine nisu radile. S druge strane,najveća ostvarena pojedinačna norma je sutkinje Jadranke Prskalo i ista iznosi 181,02 %.

S druge strane, ukupno ostvarena kvaliteta rada suda iznosi 76,8 % .

U 2015. godini sud je donio 5185 odluka na koje su stranke mogle izjaviti pravni lijek,dok je na odluke ovog suda u 2015.godini,po izjavljenim pravnim lijekovima – žalbama u 640 predmeta rješavano po žalbama ,od čega su u 400 predmeta odluke potvrđene, u 186 predmeta odluka je ukinuta, u 45 predmetu odluka je preinačena, te u 9 predmeta odluka je djelomično ukinuta, dok je u 3 predmeta žalba odbačena

Izračun ostvarene godišnje norme Predsjednika suda, sudaca i stručnih suradnika, obračunat je sukladno Uputstvu za izračun ostvarene norme sudaca i stručnih suradnika u 2015.godini, navodi se na internetskoj stranici Općinskog suda u Širokom Brijegu.

Detaljno izvješće o radu suda za 2015.godinu i protoku predmeta možete pogledati u priloženim dokumentima;

Izvješće o radu suda za 2015. godinu

Protok predmeta u sudu u 2015. godini

Godišnja informacija

SirokiBrijeg.info