HSP AS: Čemu služi Gradsko vijeće Široki Brijeg i gradonačelnik kada ne mogu stati u zaštitu svog naroda!

ŠIROKI BRIJEG – Na 4. sjednici Gradskog vijeća grada Široki Brijeg bila su nazočna 24 vijećnika i predsjednika Gradskog vijeća.

Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice, te su donešeni sljedeće stavke:

Program rada gradskog vijeća;
Odluka o grobljima;
Odluka o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva;
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o JU COMING;
Imenovani su novi članovi za izradu Strategije razvitka Grada Širokog Brijega;
Imenovano je i povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama te su usvojeni prijedlozi rješenja o utvrđivanju prava vlasništva.

Ponovno je najaktualnija bila zadnja točka dnevnog reda Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Zastupnica HSP dr. Ante Starčević Bosne i Hercegovine odnosno koalicije Saveza za Široki Brijeg Marija Lovrić je uputila pitanja kako nije dobila odgovore na postavljena pitanja i zahtjeve sa sjednice 21.12.2016. – „ Da se uputi dopis nadležnim i odgovornim tijelima za slučaj Mile Solde, za informacijama o statusu tog predmeta, jer je po Statutu Širokog Brijega po članku 12. dužnost da se brine da svi građani Širokog Brijega ostvaruju svoja prava i slobode, zatim da se uputi dopis Elektroprivredi HZHB da se očituju o najavljenom poskupljenu struje, te da se očituju zašto je struja koju plaćaju korisnici Elektroprivrede HZHB skuplja u odnosu na cijene koje plaćaju korisnici Elektroprivrede BiH, te je postavila pitanje što je s gradskom tržnicom, zašto je situacija takva kakva jest, da ljudi svoje proizvode moraju prodavati pored na ulici ili pak na zaobilaznici.

Za odgovor se javio gradonačelnik, koji je konstatirao da se ne može miješati u rad nadležnih institucija vezano za slučaj Mile Solde, te da se ne može uputiti dopis Elektroprivredi, jer to može napraviti svaki građanin pojedinačno, te da mi nismo ti koji možemo nešto mijenjati.

Nakon toga se javio drugi predstavnik HSP dr. Ante Starčević BiH Kristijan Crnjac, te je tražio da se imenuje Odbor za branitelje u sklopu rada vijeća, te da se kod Male škole napravi kružni tok, jer je to raskrižje s pet strana i vrlo je rizično za sve koji prometuju tom dionicom.

Ponovno se javila Marija Lovrić, koja je replicirala na gradonačelnikov odgovor. Naglasila je kako je zadatak svih nas u vijeću, brinuti se o svim stvarima koja se tiču građana Širokog Brijega, jer su nas za to izabrali građani Širokog Brijega i naša dužnost je voditi računa o svemu. Pojedinac sam ne može puno napraviti, ali institucija kao što je Gradsko vijeće može i mora. Potrebno je uputiti dopis Elektroprivredi koji je razlog poskupljenja cijena, jer prosječna plaća u Federaciji je cca. 800,00 KM, od tog se podmiruju režije, struja, voda, telefoni, od tog se hranimo i školujemo djecu, i svaki fening je bitan, te se poskupljenje tiče i gradskog vijeća, te je potrebno reagirati na ovakve stvari.

Zaključujemo kako se nijedan prijedlog HSP dr. Ante Starčevića Bosne i Hercegovine nije usvojio, za svaki prijedlog je dobiven odgovor da se to ne može uraditi ili da to može uraditi svaki građanin Širokog Brijega. Pa gospodo draga zašto se onda biraju predstavnici gradova i svih drugih razina vlasti, ako svaki građanin može sve sam napraviti?

Zadatak Gradskog vijeća i gradonačelnika u 21. stoljeću ne smije se temeljiti na odgovorima kako se nešto ne može uraditi. Najlakše je reći da se nešto ne može, jer se onda smatra da se to i ne mora raditi. Zadatak Gradskog vijeća i Gradonačelnika je da nađu način da to odrade kako je najbolje moguće. No, možda je baš ovo problem. Ako hoćemo raditi moramo zasukati rukave i početi baš od našeg grada, pa neka onda on bude primjer borbe lokalne zajednice za svoje građane i žitelje.

HSP dr. Ante Starčević BiH