HDZ-ova “sokolica” Jelka Miličević iz Trezora platila kineske respiratore, a sad se pravi neupućena!

Sudeći na osnovu izjava ministrice financija Jelke Miličević (HDZ) reklo bi se da ona nije imala nikakve veze sa spornom nabavkom stotinu respiratora iz Kine. Ministrica Miličević je, pokušavajući skinuti odgovornost sa sebe, išla čak dotle da je kazala kako “institucije nisu sudjelovale” u spornoj nabavci.

Zanimljiva teza ministrice Miličević, ali zapitajmo se ozbiljno: da li je moguće provesti javnu nabavku, a da institucije ne sudjeluju u tome, prvenstveno Ministarstvo financija na čijem je ona čelu?

Nema nikakve dileme da je direktor Civilne zaštite Fahrudin Solak potpisao apsurdni ugovor sa “Srebrenom malinom”, te da samo on mora objasniti zašto je za nabavku respiratora zadužio malinarsku firmu.

Ali bilo bi naivno misliti da sve završava na tome, odnosno da je potkapacitirani i ambiciozni Solak sam mogao sve završiti, tj. prebaciti 10,5 milijuna federalnog novca na privatne račune dobavljača, bez ikakvog znanja i “sudjelovanja institucija”, kao što nas uvjerava ministrica financija.

“Slobodna Bosna” je u posjedu dokumenata, koji dokazuju da je ministrica financija Jelka Miličević potpisala, nadzirala i odobrila isplatu 10,5 milijuna za nabavku respiratora iz Kine.

O tome kako je započeo cijeli proces svjedoči “Odluka o nabavci materijala i opreme u uvjeta pogoršane epidemiološke situacije”, koju je 1. travnja potpisala Miličevićeva u svojstvu zapovjednice Federalnog stožera civilne zaštite.

Ovom odlukom, kao što se vidi u prilogu, Miličevićeva je odobrila Federalnoj upravi civilne zaštite 7 milijuna KM.

U članu 3. njene odluke stoji da je Federalna uprava CZ zadužena da provede javnu nabavku materijala i opreme.

Dan poslije, 2. travnja premijer FBiH Fadil Novalić je potpisao drugu odluku, koju je Vlada FBiH donijela (ponovo) na prijedlog ministrice financija Jelke Miličević. Tom odlukom je, kako se vidi iz priloženog, Federalnoj upravi civilne zaštite odobreno dodatnih 4,95 milijuna KM iz sredstava tekuće rezerve Vlade FBiH.

U članu 3. ove odluke stoji da se za njenu realizaciju “zadužuje Federalno ministarstvo financija i Federalna uprava civilne zaštite”.

Dakle, obje ove odluke donesene su na inicijativu Jelke Miličević, njeno ministarstvo je preuzelo financijsku odgovornost za njihovu realizaciju. Ukupan iznos obje odluke je 11,59 milijuna KM.

Ovaj novac jeste odobren FUCZ i on jeste zadužen da pronađe dobavljača, ali novac nije prebacivan ni na kakav poseban račun FUCZ kojim bi upravljao Solak, kao što se kreirala predstava u javnosti. Novac je, naime, sve vrijeme na računu Trezora, a pod striktnom kontrolom Ministarstva financija.

To dokazuje i član 4. odluke koju je potpisala ministrica Miličević, a u kojoj se – kako se vidi iz priloga – kaže da će se plaćanje nabavke FUCZ izvršiti iz financijskih sredstava sa podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora.

Svatko tko poznaje abecedu javnih financija zna se ni marka iz Trezora ne može isplatiti bez odobrenja Ministarstva financija, bez obzira na potpisane ugovore, posebno ako se sumnja da su oni bili nezakoniti kao u ovom slučaju.

Kada je Solak sa firmom “Srebrena malina” sklopio ugovor (koji je dostupan javnost), on nije mogao uplatiti novac sam, jer ga nije imao na svome nekome računu. Novac je cijelo vrijeme na računu Trezora. Miličević je u svojstvu zapovjednice Federalnog stožera civilne zaštite imala puno pravo da traži ugovor od Solaka, prije nego što je kao ministrica financija odobrila bilo kakvu isplatu iz proračuna.

Također, kao ministrica financija, Miličević je imala puno zakonsko pravo i obavezu da odmah pošalje proračunsku inspekciju u FUCZ, ako je posumnjala u zakonitost nabavke.

Po članu 6. Uredbe o proračunskom nadzoru u FBiH, federalni ministar financija nalaže obavljanje poslova proračunskog nadzora, po zahtjevima građana ili ovlaštenih proračunskih korisnika.

Umjesto svega toga, ministrica Miličević je odlučila da iz Trezora isplati 10,5 milijuna za nabavku za koju je ocijenila da je nezakonita!? Kako objasniti ovaj apsurd i ovu količinu neodgovornosti?

Solak jeste birao dobavljača, i on mora objasniti zašto je za nabavku visokosofisticirane medicinske robe odabrao firmu koja se bavi uzgojem malina!?

Ali ministrica Miličević, i kao ministrica financija i kao zapovjednica Federalnog stožera CZ, mora objasniti (ako treba i pravosudnim institucijama) – zašto je Ministarstvo financija dalo odobrenje za isplatu 10,5 milijuna KM iz Trezora, po osnovu ugovora, za koje je samo to Ministarstvo odnosno ministrica Miličević ocijenila da je nezakonito proveden!

SlobodnaBosna.ba