Govor: Dragan Čović – Susret gradonačelnika s gospodarstvenicima