FOTO: U Širokom Brijegu održan prvi sastanak ekipe koja će se suprodstaviti nasilju u obitelji i nasilju nad ženama

ŠIROKI BRIJEG – Gender Centar Vlade Federacije BiH je danas 26.4.2018. u Širokom Brijegu organizirao inicijalni radni sastanak sa predstavnicima institucija Zapadnohercegovačke županije: resornih ministarstava, centara za socijalni rad, policije, zdravstvenih ustanova i pravosudnih institucija.

Sastanak je realiziran u okviru projekta „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na županijskom i općinskom nivou“ koji se provodi u okviru UNWOMEN programa, a financiran je od strane Švedske razvojne agencije (SIDA).

Cilj sastanka je bio predstaviti aktivnosti u okviru projekta i napraviti uvid u analizu stanja u oblasti nasilja u obitelji i nasilja nad ženama na području Zapadnohercegovačke županije.

Na sastanku je dogovoren nastavak suradnje Gender Centra FBiH i institucija sa područja ŽZH i dogovorene su aktivnosti za naredni period:

– Organizirati sastanke sa gradonačelnikom Širokog Brijega i načelnicima općina: Posušje, Grude i Ljubuški,

– Pokrenuti inicijativu za formiranje općinskih multisektorskih timova i županijskog koordinacijskog tijela,

– Pokrenuti inicijativu revizije županijskog Protokola o suradnji u slučajevima nasilja u obitelji,

– Organizirati multisektorsku edukaciju za predstavnike različitih institucija koje djeluju u oblasti nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.

SirokiBrijeg.info