Drago Martinović: Organiziranost civilne zaštite u ZHŽ-u nije na zadovoljavajućoj razini

Na čelo Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke prije pola godine imenovan je dr. sc. Drago Martinović. Martinović smatra da organiziranost civilne zaštite u ZHŽ-u nije na zadovoljavajućoj razini, te da bi svaka jedinica lokalne samouprave trebala imati službu civilne zaštite, a što je i zakonska obveza.

„Koliko imam informacije Općina Ljubuški će dobiti zasebnu službu civilne zaštite, nadam se da će to uskoro učiniti i općine Grude i Posušje, a u Gradu Širokom Brijegu pokrenute su aktivnosti da sukladno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastva vatrogasci budu dijelom Službe civilne zaštite“, ispričao je Martinović. Kaže da se upravo zbog spomenute neorganiziranosti propuštaju i značajna financijska sredstva.

Iz Gradske uprave Širokog Brijega došli ste na mjesto ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i načelnika Županijskog stožera civilne zaštite. To su dva posve različita područja…

–Prije nekih pola godine nakon provedene natječajne procedure imenovan sam, te postavljen na mjesto ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke na mandat od četiri godine. Ovo je nešto sasvim drugačije od onoga što sam radio u proteklih osam i pol godina u Gradskoj upravi Širokog Brijega, ali za mene osobno veliki izazov, te već sada mogu reći da sam se na neki način pronašao u ovom poslu.

Zasigurno jedan od ključnih razloga je i taj što su zadaće civilne zaštite ponajprije socijalne i civilne naravi, tj. ostvarivanje sigurnosti i zaštite ljudi i imovine, okoliša, te kulturnih, materijalnih i drugih dobara. Ali, isto tako nadam se da ću pronaći vremena, te kao znanstvenik iz područja komunikacije, odnosa s javnošću i medija pridonijeti razvoju odnosa s javnošću u sustavu zaštite i spašavanja, ponajprije u veoma važnom segmentu komuniciranja u vrijeme kriznih situacija, pri proglašenju stanja prirodne i druge nesreće koje veoma često sa sobom nosi i stradanja ljudi i velike materijalne štete.

Koji su poslovi i zadaci Uprave civilne zaštite na čijem ste čelu?

–Uprava civilne zaštite obavlja upravne, stručne i druge poslove iz područja zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva koji se ponajprije odnose na organiziranje, pripremanje i funkcioniranje zašite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva na području Županije, te organiziranje Županijskog operativnog centra civilne zaštite. Uprava poduzima mjere za popunu ljudstvom stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja, njihovo opremanje materijalno – tehničkim sredstvima, te financijski i u opremi pomaže organiziranje sustava zaštite i spašavanja u općinama i gradu. Uprava planira korištenje sredstava ostvarenih temeljem posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, prati stanje priprema zaštite i spašavanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje organizacije i osposobljavanja civilne zaštite, te druge poslove za koje je nadležna. Uprava također obavlja stručne, administrativne, financijske, tehničke i druge poslove za potrebe Županijskog stožera civilne zaštite.

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite izjavili da organiziranost civilne zaštite u ZHŽ nije na zadovoljavajućoj razini. Što to točno znači?

-Organiziranost civilne zaštite u gradu i općinama u našoj Županiji nije na zadovoljavajućoj razini, jer kao što svaka jedinica lokalne samouprave ima svoju službu za financije, gospodarstvo, urbanizam i druge službe tako bi trebalo da ima i službu civilne zaštite, a što je i zakonska obveza. To nije baš tako, ali su ipak vidljivi pomaci, pa tako koliko imam informacije Općina Ljubuški će dobiti zasebnu službu civilne zaštite, nadam se da će to uskoro učiniti i općine Grude i Posušje, a u Gradu Širokom Brijegu pokrenute su aktivnosti da sukladno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastva vatrogasci budu dijelom Službe civilne zaštite.

Što bi na terenu značilo kada bi svaka općina i grad u Županiji imali zasebnu službu civilne zaštite, te da vatrogasci budu dijelom te službe?

-Civilna zaštita je od javnog interesa kako za sve jedinice lokalne samouprave tako i za županiju, ali i puno šire. S obzirom da je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća obveza jedinica lokalne samouprave da imaju zasebnu službu civilne zaštite, te da je temeljem Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva obveza općina i gradova da vatrogasne postrojbe budu dijelom službe civilne zaštite nema niti jednog razloga da tako ne bude. To ponajprije ide u prilog općinama i gradu jer temeljni uvjet za dodjelu sredstva jedinicama lokalne samouprave iz posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća i posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo u Županiji Zapadnohercegovačkoj je upravo njihova organiziranost. Ako nisu organizirani sukladno navedenim zakonima ne mogu niti aplicirati za financijska sredstva i opremanje gradske/općinskih struktura civilne zaštite.

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite imali ste pokazne vježbe u Ljubuškom, gdje su vatrogasci i djelatnici hitnih službi spašavali unesrećene iz automobila u plamenu. Jeste li zadovoljni s opremom i obučenosti ljudi koji obavljaju ove veoma odgovorne i teške poslove?

-Upravo je obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite bila prigoda da ukažemo na važnost organiziranja, pripremanja, funkcioniranja i razvoja sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na razini jedinica lokalne samouprave, a samim tim i na razini Županije Zapadnohercegovačke. Osim vježbe, službe za zaštitu i spašavanje i postrojbe civilne zaštite su izložili svoju opremu, te smo imali prigodu vidjeti s čime raspolažu strukture civilne zaštite. Ne možemo biti zadovoljni s opremom koju posjedujemo posebice kada se radi o vatrogascima. Moram napomenuti da je ovo bila i prigoda da dodijelimo priznanja zaslužnim pojedincima i postrojbama civilne zaštite za uloženi rad, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te pravnim osobama za uspješnu suradnju s gradskom/općinskim strukturama civilne zaštite i doprinos u izgradnji sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Koji su planovi Uprave civilne zaštite u ovoj godini?

–Na prošloj sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke održanoj 23. ožujka usvojen je Program rada Uprave civilne zaštite za 2017. godinu. Sukladno Programu rada za 2017. godinu na naš prijedlog Vlada je na istoj sjednici donijela Uredbu o organiziranju službi za zaštitu i spašavnje u Županiji Zapadnohercegovačkoj, krajem veljače otvorili smo službenu web-stranicu, započeli smo s izradom procjene ugroženosti i plana zaštite od požara u Županiji Zapadnohercegovačkoj, izradili smo Nastavni plan i program edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja u 2017. godini… U sljedeća dva mjeseca planiramo održati edukaciju za učenike srednjih škola u našoj županiji s temeljnim ciljem da ukažemo na važnost i neophodnost pravodobne i pravilne reakcije u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća. Organizirat ćemo također i obuku za članove županijskog/gradskog/općinskih stožera civilne zaštite. Planiramo u ovoj godini financijski i u opremi pomoći u opremanju gradske/općinskih struktura civilne zaštite. Ovo je samo jedan dio onoga što smo radili i što planiramo raditi u ovoj godini. Za kraj moram sa zadovoljstvom napomenuti da će nakon dugog niza godina podstanarstva Uprava ponajprije zahvaljujući Vladi na čelu s predsjednikom Ćosićem i Općini Grude na čelu s načelnikom Grizeljom nadam se do ljeta preseliti u svoje prostore.

Dnevni list