Kako vam je svim poznato, nalazimo se u fazi koja je žučna i mučna kako za poslodavca tako i za nas. Obavljeni su i slijede pritisci akcijama sindikata a svaka akcija zahtjeva ne samo hrabrost nego i protok informacija te strategiju izvođenja.

Izborom nositelja sindikalnih funkcija nasljedili smo od ranijeg perioda zahtjeve prema našem poslodavcu, pa smo svi imali i obvezu izvršiti ih. Također, od skupštine sindikata u današnjem sazivu dobili smo jasno definirane zahtjeve i nalog za izvršenje istih.

Odmah po registraciji i obavljenoj papirologiji krenuli smo sa sastancima u našem MUP-u kojeg je sa svojim kolegijem zastupao aktualni ministar Zdravko Boras. O tim sastancima ste bili izviještavani putem oglasne ploče. Imali smo doista nadu u njega i njegov tim jer je današnji ministar jednu fazu života proveo kao policijski službenik našeg MUP-a, dakle slobodno možemo reći da je riječ o kolegi.

Kada smo došli na temu zahtjeva “Izjednačavanja koeficijenata” našim državnim službenicima i namještenicima, upravo Zdravko Boras je napao nas sindikalce kako smo mogli dozvoliti da se dogodi ovakvo nešto, rekao je citat: “dok sam ja na čelu ovog Ministarstva to se neće događati, ne može zaposlenik u mome ministarstvu biti manje plaćen nego zaposlenik u drugom ministarstvu”. To nas je naravno razveselilo, dalo nam je elan i zaključili smo da ćemo imati vjerajatno lagan mandat. Zatražio je vremena jer je riječ o izmjenama Zakona o plaćama, Pravilnika i sl. Tražio je također da se obraćamo samo njemu i da utječemo na članove da ne bude novih radno-pravnih tužbi. Naravno, sve smo ga poslušali, dali smo mu puno vremena i nismo zahtjevali žurbu već smo se bavili unutar-sindiklanim problemima.

Negdje u ožujku 2016. imali smo još jedan sastanak u kojem je Z.Boras naložio Ani Smoljan da do 01.04.2016 izračuna o kojim se iznosima radi te da o tome pismeno izvijesti sindikat i njega, pa ćemo nakon toga ugovoriti novi sastanak. To se i dogodilo Ana je sa svojim timom izradila tabelu izračuna o kojoj ste svi izviješteni. Uslijedio je sastanak u lipnju 2016. na kojem je krenulo sve naopako. Umjesto da razgovaramo o načinu, periodu i vremenu ispravke, dobili smo sastanak polubijesnog a u fazamo i bijesnog monologa. Poniženi i uvrijeđeni jedva smo došli do svojih baza i prestali smo s aktivnostima.

Na pritisak članova i tijela sindikata, tek smo dana 21.09.2016. godine poslali službeni zahtjev Vladi ŽZH . U tom tekstu su navedeni svi naši zahtjevi s obrazloženjem i traženo je očitovanje. Međutim, ni nakon dva mjeseca nitko se nije oglasio (ni pismeno niti usmeno).

Zaključak UO je bio da treba reagirati akcijama jer nas nitko ama baš nitko ne shvaća ozbiljno. Organizirali smo prosvjed ispred zgrade Vlade ŽZH u Širokom Brijegu, a taj prosvjed je bila jedina opcija koju mi trebamo napraviti. Dakle, krenuti akciju ili se povući, odlučili smo se za akciju koja je sasvim uspjela.

Održali smo sastanak s relevantnim čimbenicima Vlade: Predsjednikom, Ministrom financija i našim Ministrom. Na tom sastanku nitko ni na jedan naš zahtjev nije dao utemeljen odgovor, niti je ponuđena alternativa, niti neka ponuda niti strategija rješavanja. Kada je bila riječ o uplatama doprinosa, Ministar financija je izbacivao brojke što mu je, istini za volju, i posao te je rekao da sve uplate doprinosa idu svojim tijekom, a da će se u budućem vremenu rješavati dugovi, dok oni koji budu odlazili u mirovinu neće imati nikakivih problema. To je riječ jednog čovjeka kojem smo opet poklonili vjeru da je uistinu tako.

U ožujku 2017. godine imali smo sastanak s novim ravnateljem MUP-a s kojim su bili i članovi užeg kolegija Ministra a između ostalih i Bruno Kraljević. On je tada rekao; “što se tiče uplata doprinosa sve je uplaćeno za 2016. godinu za sve zaposlenike MUP-a a na posebne moje upite o namjeni uplata (mirovinsko, beneficirani, zdravstveno…), na sve upite Bruno je odgovarao: sve, sve, sve je uplaćeno”. Kada su u pitanju umirovljenici odgovorio je da su svi doprinosi uplaćeni ali nije sve sravnato s poreznom upravom što god to značilo.

Odmah poslije sastanka, Ž. Kolobarić je otišao u Poreznu upravu Široki Brijeg i dobio je napismo, ovjereno potpisom i pečatom te “bar kodom” da su svi doprinosi uplaćeni za 2011. i 2012. godinu dok sa ostali period (2012.-2017.) nema uplata. Na službenoj stranici federalne porezne uprave u rubrici dužnici stajao je dug MUP-a ŽZH u iznosu od oko 8 milijuna KM.

Obzirom da smo dobili ove podatke, pričekali smo neko vrijeme i vidjeli da je stanje ne promjenjeno.

Situacija je zahtjevala novu akciju pa smo organizirali štrajk upozorenja koji je sam po sebi izazvao za nas pozitivne reakcije. Dana 05.06.2017. u medijima je istupio ministar financija koji je tvrdio suprotno, pa smo se odlučili na nove provjere. U tim provjerama je sudjelovalo više osoba iz PU Posušje, PU Široki Brijeg i PU Grude gdje je utvrđeno potpuno isto stanje, a također i na službenoj stranici federalne porezne uprave stanje je bilo ne promjenjeno.

Stanje je bilo ovakvo: Period do 2000. godine je sve uplaćeno. Od 2000-2010 nema uplata. Od 2011. je nadležna Porezna uprava. To su podaci MIO/PIO u Ljubuškom i Mostaru.

Od porezne uprave Široki Brijeg je potpuno isto stanje, dakle 2011. i 2012. su uplaćeni dok za period 2012.-2017. nema uplata. Što ovdje reći: osoba 1 tvrdi da je uplatila dug osobi 2, osoba 2 provjeri da li je dug isplaćen i dobije napismeno podatak da nema uplata i tako više puta. Opet, što reći. Zaključite sami i izvršite slobodno pojedinačne provjere, nema nikakvih problema, dobit će te isto što i mi. Ovo stanje traži opet akciju, organiziran je štrajk upozorenja za 16.06.2017. godine, a dalje čemo vidjeti.

1. Štrajk upozorenja

Ova akcija je izazvala burne reakcije da ih nitko nije mogao očekivati u takvom obimu i takvim učinkom. Izdata je nezakonita zapovjed da nitko ne smije sudjelovati u štrajku, a ukoliko se to ne izvrši biti će sankcioniran. Ne smiju se stavljati obavijesti u vezi štrajka na sve zgrade MUP-a odnosno ustrojbenih jednica. Svi naši zaposlenici su tu zapovjed poslušali, tako da nitko nije štrajkao. Ja i Kolobarić smo dali po jednu izjavu za TV dok smo bili van radnog vremena, tako da nismo niti mi štrajkali. Velikani MUP-a su se totalno raspali, pucali po šavovima, psovali prijetili i sl. Što mislite kako bi bilo da smo štrajkali. Postoji opravdana sumnja da je Ministar Zdravko Boras i njegov tajnik Željko Naletilić počinili kazneno djelo Zloporabe položaja i ovlasti opisano u članku 383. KZ F BiH koji glasi: “Službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koja iskorištavanjem svoga položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svoga službenog položaja ili ne izvrši svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu šetu ili teže povrijedi prava drugog, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina”. Ovo djelo se ogleda u tome što su ova dvojica samovoljno proglasila štrajk upozorenja – nezakonitim, a za to nemaju legitimitet niti ovlaštenje jer takvu odluku može donijeti samo Sud nakon provedenog postupka. Dakle, prekoračenjem granica službenog položaja postoji u ovom slučaju jer su ova dvojica postupali izvan svojih ovlaštenja i izvan svoje stvarne nadležnosti, poduzimajući službenu radnju koja je u nadležnosti drugoga službenog tijela (više ili niže instance) odnosno ta službena radnja pripada drugoj službi.

Skraćeno, riječ je o uzurpaciji ovlasti, lažnim prikzivanjem činjenica. Djelo je i dovršeno jer je nanesena šeta sindikatu i teško je povrijeđeno pravo drugih osoba, nas sindikalaca, odnosno uskraćeno je pravo na štrajk.

Ovaj sindikat će podnijeti kaznenu prijavu protiv navedenih Federalnom tužiteljstvu, Fedralnoj upravi policije, Ministarstvu sigurnosti BiH, Ombudsmanu za ljudska prava u BiH, Direkciji za kordinaciju policijskih tijela BiH, Federalnoj i Županijskoj inspekciji, Ravnatelju MUP-a ŽZH.

Osim toga, izvršen je pritisak na rukovodeće službenike Odjela i Odsjeka u MUP-u i u svim PU/PP, o čemu ćemo naknadno postupiti s inspecijom za rad i ombudsmenom za ljudska prava, dok su predtavnici OHR-a već uzeli sve relevantne iskaze i činjenice te će postupiti u skladu sa svojim ovlastima. Prozivajući nas i ispunjenje naših zahtjeva protuzakonitim, te proglašenjem štrajka upozorenja nezakonitim, pokušavaju nas staviti u koš sa sobom, tezom da mi činimo protuzakonitosti, dok oni mogu činiti što hoće i sve što oni rade je zakonito.

E pa nije tako, niti će biti tako.

Pored svega ovoga, ministar financija je u više navrata izviještavao medije o stanju uplata za doprinose zaposlenicima MUP-a koji su kontradiktorni s podacima kojima mi i naši članovi raspolažemo. Također, ćemo od svih relevantnih čimbenika kakvog-takvog pravnog sustava Suda, Tužiteljstva, Vještaka i sl, zatražiti postupanje u skladu s ovlaštenjima.

2. Štrajk upozorenja

Provest će se dana 16.06.2017. godine u vremenu od 10,00 do 11,55 sati u svim ustrojbenim jedinicama MUP-a, s nadopunjenim zahtjevom a to je “Smjena Ministra unutarnjih poslova Zdravka Boras”. Zašto?.

Naime, od samog preuzimanja našeg Ministarstva vidjeli ste i čuli da se oko njega i njegova imena vuku kontroverze, optužbe i sl. I na pritisak nekih naših članova, nismo htjeli ulaziti u to što nije naš posao. Bavljenje njime nije bio naš posao već posao visoke politike, tužiteljstava i sl. i nismo na to reagirali. Tek kada je Boras agresivno krenuo prema našim članovima i nama samima, dužnost nam je pružiti otpor i tražiti njegovu smjenu jer bi na drugačiji način prihvatili njegovi tiraniju i samovolju. Bez obzira na to, moramo i dužni smo zaštiti sindikat i naše članove koji se progone.
Naravno, ostaju i oni zahtjevi koje tražimo već dugi niz godine.

3. Uputa članovima prilikom provođenja akcija

Ovdje vas sve skupa želim obavijestiti o zaštiti koju imamo u Zakonima ove države, te o jasnim činjenicama te uputama prilikom pokrenutih akcija. Naime, u Zakonu o štrajku F BiH (Službeni glasnik 14/00) su date upute prilikom održavanja štrajka i štrajka upozorenja. Dakle, štrajk je sam po sebi temeljno ljudsko pravo, pojedinca ili grupe da slobodno mogu izražavati svoja uvjerenja i stavova. On je jedno od najjačih i najefikasnijih sredstava u borbi radnika za poboljšanje svoga ekonomskog i socijalnog statusa. To je privremena kolektivna obustava rada neprekidno i zove se štrajk ili ograničena obustava ( do dva sata) i naziva se štrajk upozorenja. Velika većina članaka u Zakonu o štrajku se odnose na potpunu i neprekidnu obustavu rada i naziva se štrajkom, dok je u samo nekoliko članaka se objašanjava štrajk upozorenja i to treba razgraničiti.

Prilikom održavanja štrajka upozorenja dužnost sindikata je da poslodavcu dostavi:

Odluku o održavanju štrajka,

Najavu održavanja štrajka, i

Odluku o imenovanju štrajkačkog odbora, što je u ovom štrajku i učinjeno.

Osim toga, iako je to dužnost poslodavca sukladno članku 5. ZOŠ, sindikat je dostavljao i odluku o prioritetnim poslovima koji se neće prekidati tijekom štrajka upozorenja, za koji je poslodavac trebao dati pismeno očitovanje, te ugovoriti sastanak u vezi donošenja tih poslova-sporazumno. Međutim, naš poslodavac je ultimativno postavio termin sastanka “hoćeš-nećeš” iako smo se ispričali pismeno da na taj sastanak ne možemo doći zbog spriječenosti te da dogovore drugi termin, no to se nije dogodilo.

Mi smo štrajk upozorenja organizirali i postavili one prioritetne poslove koje smo donijeli u odluci, jer drugačije nije bilo moguće. Zbog ovih poslova, tajnik i ministar su samovoljno donijeli odluku da je štrajk nezakonit suprotno odredbi članka 10. ZOŠ F BiH. Upravo ta njihova odluka je nezakonita i za to će odgovarati. Sindikat će podnijeti Kaznene prijave.

Pravo na štrajk je izričito priznato u međunarodnim ugovorima i konvencijama. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima prvi je međunarodni ugovor koji je eksplicitno priznao pravo na štrajk. Pravo na štrajk je je priznato i u Europskoj socijalnoj povelji, te u više konvencija Međunarodne organizacije rada, koja se naziva; Konvencija o slobodi udruživanja i izražavanja.

Kada je u pitanju pozitivno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine te Županije zapadnohercegovačke, pravo na udrživanje i slobodu izražavanja zajamčeno je Ustavima na sva tri nivoa. Pravo na štrajk postoji samo onda ako ga organizira Sindikat, a pravo svakog člana i onoga koji to nije, je pravo sudjelovanja u štrajku.

Organiziranje i učešće u štrajku ne predstavlja povredu ugovora o radu, pa poslodavac ne može dati otkaz zaposleniku zbog učešća u štrajku. Zaposlenik koji učestvuje u štrajku ne snosi bilo kakvu osobnu odgovornost, ne može biti disciplinski, prekršajno niti krivično odgovoran.

Ukoliko postoji bilo kakva odgovornost, ona se očituje na Sindikatu i njegovim odgovornim osobama, odnosno nositeljima sindikalnih funkcija, a nikako na pojedincima.

Osim toga vrlo važno je napomenuti da organiziranje ovih akcija nije inicirana od jedne osobe, odnosno od mene ili bilo kojeg pojedinca u sindikatu. Ovdje je riječ o nasljeđenim zahtjevima još od 2010. i 2011. godine. U našem sindikatu postoje tijela kao što je Upravni odbor, kojeg čine delegati ustrojbenih jedinica MUP-a. Na sjednicama UO nisam dužan sudjelovati, a ako sudjelujem nemam pravo glasa. Dakle, delegati koji upravo vas predstavljaju, raspravljaju i donose odluke koje se daju meni na izvršenje. Kada nisam mogao doći do ciljeva, UO je jednoglasno donio odluku o provođenju ankete kroz članstvo. Provedenom anketom je UO donio Zaključak o analizi ankete i odluku kojom se utvrđuje da se nadpolovična većina članova izjasnila da želi provođenje štrajka, a shodno tome nadpolovična većina se izjasnila da će aktivno sudjelovovati u štrajku.

Također, UO odbor je donio odluku o imenovanju štrajkačkog odbora kojem je dana zadaća da štrajk provede. Dakle, demokratskim načelima, slobodnog izražavanja volje, članostvo je dalo legitimaciju na provedbu akcija pritiska na poslodavca do ispunjenja zahtjeva.

Sve ih demantira da je ovdje riječ o samovolji pojedinaca, buntovnika, čangrizavaca i politički obojenih ljudi. Čim se netko slobodno izražava, oni ga svrstavaju u stranu političke oporbe. Mi smo samo izvršitelji vaše volje, a sami se zamislite bi li jedna ustrojbena jedinica dala potporu pojedincu ako smo politički obojeni ili ako provodimo samovolju. Ne jer bi za to znali i ne bi imali potporu.

4. Mediji i odnos s njima

Ovdje želim otkolniti nekakve teze i stavove pojedinaca kojima kordiniraju Ministar, Ravnatelj i naša Uprava policije da ja osobno prenosim informacije koje se ne tiču sindikata, u medije, što nije točno, a evo zašto.

Moja osobna dužnost i pravo je angažirati medije u svrhu sindikalne akcije, odnosno u svrhu nas samih. Okupio sam medije, koji su nakon izvedenih naših akcija, svojim radom doprinjeli uspješnosti tih akcija. Oni su moć i tu njihovu moć sam iskoristio u sindikalne svrhe. Nema portala, radia i televizije u BiH da nije prenijela vijest o našim izvedbama, nastojanjima i borbi za ljudsko dostojanstvo. Te medije, nikada nisam mogao niti sam koristio za odavanje bilo kakvih informacija koje se tiču rada našeg Ministarstva, njihovih odluka, kadroviranja i sl. Iskreno, ja sam pojedine informacije o tome dobivao baš od novinara.

Za podatke koje zna uži ili širi kolegij Ministra ili Ravnatelja MUP-a ja ne mogu niti znati jer sam ja “policajac prašinar” niže rangirani policijski službenik i od kuda bi ja mogao znati što se događa u vrhu MUP-a.

Dobro oni znaju da “curi” sve iz njihova okruga, pa tu svoju nemoć otkrivanja žele prebaciti na mene, sa ciljem da me prikažu izdajnikom MUP-a, izdajnikom kolega. Tako me povezuju s njihovim neprijateljem br. 1 portalom ljubuski.info. Taj portal sam koristio kao svaki drugi. Što se tiče sindikata sve sam slao ne samo njima nego i drugima s ciljem objave, kako bi demantirao neistine, kako bi nešto argumentirao i sl, a na te sam se dopise ja osobno potpisivao i slao sam ih većini lokalnih portala, od kojih je neke objavio samo ljubuski.info i sirokibrijeg.info.

Sve ostalo što se tiče MUP-a nemam potrebu komentirati, niti sam u vezi toga istupao javno, a sigurno sam među zadnjim saznavao članke koji su objavljivani. Toliko o tome.

5. Apel članovima

Dobro smo proučili zakonske odredbe za provođenje štrajka i znamo da smo učinili sve da do ovoga ne dođe. Bili smo jako razumni i strpljivi. Tek kada smo istrošili sve rezerve za mirno rješavanje spora, akcija je bila jedina opcija koja je krajnja nužda.

Provedenom akcijom nastali su udari na članove, što je od njih protuzakonito i za to će odgovarati kad-tad.

Mi smo spremni ići do kraja i na radikalnije akcije sve dok ste uz nas i dok znamo da imao potporu. Zahtjev za smjenu Ministra je nastala kada je on agresivno krenuo prema svima nama, kao otpor takvim postupcima s ciljem zaštite.

Stoga apeliram da ne potpadate na sitne provokacije, prijetnje i slično, jer vam nitko ništa ne može. Bilo kakve usmene ili pismene zapovjedi su neizvršne, nezakonite i samo su njihov alat da utječu na vašu slobodnu volju. Za organizaciju i provedbu štrajka sam ja najodgovorniji skupa sa štrajkačkim odborom i spreman sam snositi posljedice za eventualne naše propuste, a nikako vi kao pojedinci.

Tražimo od vas da se samo odazovete našim pozivima i postupite po našim uputama, te da nam prijavite bilo kakav i svaki utjecaj od strane rukovodnih djelatnika, dok ostali operativni dio prepustite nama. Naš sindikat napokon ima snagu, znanje i volju zaštiti svakog od svojih članova.

Ovaj tekst vam može poslužiti kao edukacija iza otklon nedoumica, te je ujedno moje i naše očitovanje. Jedino vama polažem račune i nikome drugome odnosno samo vama odgovaram. Postupajte po uputama štrajkačkog odbora i nitko vam ništa ne može.

Ovim putem vas molim da mi dostavite e-mail adrese (ako ih tko ima) da vas mogu češće izvještavati jer dosta pismena koja se dostavljaju ne završe na oglasnoj ploči nego u košu, pa se moramo služiti medijma da vam se obratimo. Također, za bilo kakve nejasnoće, upite, prijave ili za razgovor možete mi se osobno javiti na mobilni telefon 24 h na dan.

U nadi da će te biti hrabri i ustrajni, da se ne bojite nikoga i ništa te da će te se javiti za sve nedoumice, srdačno vas sve skupa pozdravljam!

“…samo pred Bogom klečimo, pred drugima stojimo…”

Predsjednik Sindikata
Vjekoslav Markota