FOTO: Mili Marušić.

Na osnovu provedenog Javnog natječaja za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu -JK2019 („Službene novine Federacije BiH – Oglasni dio” broj: 24/19 od 12.04.2019. godine, dnevni listovi „Dnevni avaz” i „Večernji list”, kao i na službenoj stranici Fonda: www.fzofbih.org.ba), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na prijedlog direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na svojoj 25. sjednici održanoj dana 30.10.2019.godine, donosi:

O D L U K U

o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog natječaja za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata, i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu – JK2019

I.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog natječaja za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu – JK2019, ostvario je 160 aplikanat.

Portal SirokiBrijeg.info donosi Vam popis dobitnika novčanih sredstava za 2019. godinu s našeg s područja ŽZH, i jedan (polu)naš…

Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica:

-Općina Ljubuški za projekat: „Izgradnja vodovodnih objekata Vodovoda Ljubuški – Niska Zona, Podsustav Vojnići-Vodice Dole Greda” sa iznosom do 200.000,00 KM,

-Općina Posušje za projekat: „Nastavak izgradnje dijela kolektorske mreže I.faze gradske kanalizacije, II. dio na području općine Posušje” sa iznosom do 100.000,00 KM.

Projekti zaštite zraka:

-Općina Posušje za projekat: „Revitalizacija dendroflore središnjeg gradskog parka Posušje – faza II” sa iznosom do 100.000,00 KM.

Projekti upravljanja otpadom:

-FEAL d.o.o. Široki Brijeg za projekat: „Izgradnja platoa za sortiranje i prešanje otpada” sa iznosom do 90.000,00 KM,

Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša:

-Večernji list BH d.o.o. za projekat: “EKO GENERACIJE” sa iznosom do 30.000,00 KM,

-Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH Široki Brijeg za projekat: „Podizanje svijesti o pravilnom odlaganju otpada kod mladih” sa iznosom do 20.000,00 KM,

-Media No1 d.o.o. Ljubuški za projekat: „Izrada strategijskog plana, naučno-stručna konferencija i promotivna kampanja o važnosti zaštite zraka na teritoriju FBiH” sa iznosom do 25.000,00 KM,

Na objavljeni Javni natječaj je dostavljeno 428 prijava, od toga njih 160 je ostvarilo financijsku podršku, a tko su ostali možete pogledati na ponuđenoj (link) stranici – ZAŠTITNICI OKOLIŠA U F BIH.

Ana Kvesić / SirokiBrijeg.info