Čelni ljudi u Ljubuškom bi trebali znati – svako novo zaduživanje općine je krivično djelo

LJUBUŠKI – Svako novo kreditno zaduženje općine Ljubuški nije u skladu s Zakonom o dugu, zaduženjima i garancijama F BiH točnije članku 7. koji kaže:”Gradovi i općine mogu se dugoročno zadužiti ukoliko u vrijeme odobrenja zaduženja iznos servisiranja duga koji dospijeva u svakoj narednoj godini, uključujući i servisiranje za predloženo novo zaduženje i sve zajmove za koje su izdate garancije grada i općine, ne prelazi 10% prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.”

Izradom teksta Nacrta proračuna za 2016. godinu, bez objavljivanja podataka o svim trenutačnim zaduženjima i jamstvima, izdatim od strane općine Ljubuški, njegov autor Stipe Bubalo je grubo prekršio zakonske propise kao odgovorna osoba zadužena za financije općine, piše portal Ljubuski.net

Iduća 2016. je izborna godina i političari na vlasti ju žele predstaviti kao razvojnu, bez obzira što svako novo zaduženje općinu približava financijskom sunovratu.

Servisiranje trenutačnih kredita općine prelazi 50% proračuna, jer se onima, što se otplaćuju, trebaju dodati ovrhe na računu i dug prema Nativi u stečaju, kao i jamstva općine Ljubuški dane javnim poduzećima. To znači da servisiranje prelazi 4.000.000 KM. I bez duga prema Nativi servisiranje uveliko prelazi 10% proračuna iz prethodne godine, a njegovo ostvarenje za 2015. godine bi moglo biti oko 7.700.000 KM.

Načelnik općine Nevenko Barbarić, predsjednik OV Ljubuški Tihomir Kvesić, tajnica Vjerica Vukojević i šef financija Stipe Bubalo još više utapaju općinu u probleme. Ignoriraju sudske odluke, ne poštuju zakonske procedure, a tajnica Vjerica Vukojević, nesavjesnim radom u službi, zbog jasnih odredbi Poslovnika o radu OV Ljubuški, propušta pismeno upozoriti na ove nezakonitosti.

Nekoliko Ljubušaka upozorava na nezakonit rad

Nekoliko javnih djelatnika iz Ljubuškog su, zbog stanja u općini, najavili pokretanje nadzora nad radom općinskih službi i vijećnika po pitanju novih zaduženja.

Oni će se obratiti mjerodavnim ministarstvima i zatražiti postupak nadzora, jer je jasno da se podaci sakrivaju.

Članak 64, Zakona o dugu jasno govori:

“Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvima, drugim organima uprave i službama, upravnim organizacijama i javnim ustanovama u Federaciji ako se:

– dostave pogrešni podaci u vezi sa zaduživanjem u skladu sa članom 29. stav 3. i članom 45. stav 3. ovog Zakona,
– prekrši ograničenje za zaduživanje iz čl. 7. i 9. ovog Zakona,
– prekrše procedure za zaduživanje u skladu sa čl. 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 40. i 41. ovog Zakona,
– ne vode evidencije, niti se obavještava u skladu sa čl. 13., 14., 15., 16., 17. i 18. ovog Zakona.”

Ljubuski.net