BRZA REAKCIJA MUP-a ŽZH (nakon deset dana): Naši policajci su pošteni i neko im smiješta!

Posljednjih tjedana pojedine TV kuće i web portali objavili su veći broj priloga u kojima se optužuju pojedini policijski i državni službenici ovog Ministatstva za navodno nezakonite radnje, i u kojima se proziva rukovodstvo ovog Ministarstva zbog navodne zaštite kriminala u policijskim redovima.

Stajališta smo da Ministarstvo ne treba reagirati na svaki novinski prilog u kome se neosnovano prozivaju dužnosnici te državni i policijski službenici ovog Ministarstva, i to je jedini razlog zbog čega nismo objavljivali demantije tvrdnji iz tih priloga.

Međutim, budući da prozivke postaju svakodnevne i poprimaju razmjere organizirane hajke, odlučili smo reagirati i građane upoznati s pravim stanjem stvari.

Prvo, nije istina da su pojedini policijski službenici nezakonito raspoređeni na rukovodna, ili na bilo koja druga radna mjesta, kao što se tvrdi u više tekstova objavljenih na pojedinim portalima.

Nadležne županijske i federalne institucije već su provele istragu, kojom je utvrđeno da su ti navodi neistiniti.

Drugo, nije istina da ovo Ministarstvo štiti policijske službenike, državne službenike ili namještenike koji su počinili kazneno djelo ili povredu službene dužnosti.

Upravo suprotno, ispitana je svaka, pa i najmanja sumnja na nezakonito ili neprofesionalno postupanje djelatnika ovog Ministarstva.

Postupajući po prijavama rukovodnih policijskih službenika, po predstavkama građana ili po prijavama drugih institucija Odsjek za unutarnju kontrolu samo prošle godine je proveo 69 istražnih postupaka kojima je bilo obuhvaćeno 108 policijskih službenika.

Prošle godine vođeno je 8 stegovnih postupaka protiv 14 policijskih službenika, kojima su izrečene zakonom propisane stegovne mjere, od toga jednom policijskom službeniku je izrečena najteža stegovna mjera, prestanak radnog odnosa, zbog teške povrede službene dužnosti.

Zbog počinjenih povreda službene dužnosti prošle godine su stegovno gonjeni i sankcionirani jedan državni službenik i jedan namještenik.

Iz gore navedenoga vidljivo je da ovo Ministarstvo beskompromisno sankcionira sve svoje djelatnike, kojima se dokaže da su počinili povrede službene dužnosti.

Budući da učestali medijski natpisi, koji su dijelom zasnovani na istinitim događajima, na koje se onda nadovezuje gruba medijska manipulacija, mogu dovesti do gubitka povjerenja u policiju građanima želimo poručiti slijedeće:

U emisiji “Mreža” emitiran je prilog u kome se, između ostaloga, govori o razbojništvu počinjenom u Grudama, pri čemu se grubo otužuju dvojica policijskih službenika koji u to vrijeme uopće nisu radili u Policijskoj postaji Grude, te samim time nisu mogli počiniti nijednu od radnji za koje ih se optužuje.

Na mjestu događaja očevid je izvršio istražni sudac Općinskog suda u Širokom Brijegu, uz asistenciju sasvim drugih policijskih službenika, što dovoljno govori o utemeljenosti iznesenih optužbi.

Nadalje napominjemo, ovo Ministarstvo je dužno uvijek poštivati pretpostavku nevinosti, bilo da je riječ o građanima koje se dovodi u vezu s izvršenjem kaznenih djela, bilo da je riječ o uposlenicima ovog Ministarstva koje pojedini mediji prozivaju za navodna izvršenja kaznenih djela, ili za navodne povrede službene dužnosti.

Stoga jasno želimo poručiti da ovo Ministarstvo ima zakonsku obvezu štititi fizički i moralni integritet svakog uposlenika tijekom obavljanja službenih dužnosti sve dotle dok se u zakonito provedenom postupku ne dokaže njegova krivnja.

U pogledu objave sudskih presuda protiv djelatnika ovog Ministarstva dužni smo reći da je čl. 125. Kaznenog zakona F BiH propisano da se uvjetna osuda briše iz kaznene evidencije po proteku roka od jedne godine od dana prestanka vremena provjeravanja, ako za to vrijeme osuđenik ne počini novo kazneno djelo.

Istim člankom propisano je da se brisanjem osude iz kaznene evidencije počinitelj kaznenog djela smatra neosuđivanim.

Prema tome, nikome se ne može trajno zabraniti rad i napredovanje u policiji ili u drugoj javnoj službi zbog toga što je prije deset ili više godina bio uvjetno osuđen, kao što je propisano čl. 117. KZ-a F BiH.

Na kraju, građane koji imaju saznanja ili dokaze o bilo čijim nezakonitim aktivnostima pozivamo da iste dostave ovom Ministarstvu, ili drugim policijskim agencijama.

Jamčimo da ćemo sve navode iz predstavki, bile one i anonimne, temeljito istražiti, i ukoliko se isti pokažu osnovanima da ćemo poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti.

MUP Županije Zapadnohercegovačke

U nastavku možete pogledati još dva zanimljiva video priloga o poštenju i radu MUP-a ŽZH: