Apsurdno pravilo za polaganje vozačkih stavlja se van snage

Vozačku dozvolu D kategorije, odnosno dozvolu za upravljanje autobusom, moći će ponovno dobiti vozači koji posjeduju C kategoriju i koji imaju određen broj godina iskustva.

Ovo je dio izmjena koje će se naći u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u BiH, a o kojima će Zastupnički dom Parlamenta BiH raspravljati u srijedu. Spomenuti zakon jedan je od najviše dorađivanih, a ova izmjena nije i zadnja koja će biti predložena.

Prijedlog je u proceduru poslao zastupnik Momčilo Novaković, a nakon što je Asocijacija autoškola u BiH uputila otvoreno pismo vlastima da u narednim godinama nitko u BiH neće ispunjavati uvjete za polaganje vozačkog ispita za autobuse i autobuse sa priključkom.

Nelogičnosti

Prijedlog zakona dobio je pozitivna mišljenja, a nije do sada naišao ni na protivljenja politike budući da se radi o propustu koji je upravo država napravila prilikom usvajanja spornog zakona.

Auto škole su skrenule pozornost kako je u trenutnom zakonu navedeno da “pravo upravljanja motornim vozilom kategorije D i DE stiče lice koji navrši 24 godine, pod uvjetom da ima vozačku dozvolu potkategorije D1 ili D1E najmanje dvije godine”. Podsjetimo da D1 i D1E kategorija jeste kategorija za upravljanje minibusevima za koju u proteklim godinama skoro nitko u BiH nije polagao ispite, i za koje većina autoškola nisu ni opremljene.

– Ako se to ne izmijeni u naredne dvije godine nitko u BiH ne bi ispunjavao uvjete za polaganje vozačkog ispita za D i DE kategoriju, upozorili su iz auto-škola zatraživši da se izmjenama zakona licima koja imaju vozačku kategoriju C omogući dobivanje vozačke dozvole za kategoriju D. Upozorili su nadležne, koji su pravili, kako kažu, apsurdni zakon, da je na tržištu BiH ogromna potražnja za vozačima autobusa jer su mnogi iskusni vozači, zbog bolje zarade otišli u europske zemlje. Sa druge strane kažu, oni koji imaju želju i znanje za polaganje ispita, ne mogu to uraditi zbog smiješne zakonske procedure.

Direktive EU-a

I sam Novaković je isto posvjedočio dodajući još kako tek dvije auto-škole u BiH imaju u svojoj ponudi obuku na minibusevima, dok druge autoškole uopće nisu osposobljene za to, a obuka na minibusevima je po važećem zakonu preduvjet za obuku na autobusima.

Novaković čak dodaje kako direktiva EU-a omogućava polaganje C kategorije čak nakon B kategorije.

– U EU može D kategoriju i sa B kategorijom, a naš zakon je predvidio da ne može ni s C…, rekao je prilikom obrazlaganja izmjena Novaković.

Novaković je u više navrata, obrazlažući izmjene, pojasnio kako je Zakon o sigurnosti prometa pun manjkavosti, te kako je potrebno donijeti potpuno novi zakon u koji će biti uvrštene nove direktive, ali dobre stvari iz trenutnog zakona.

Vanja Bjelica-Čabrilo / Dnevni list