FOTO: Mili Marušić

ŠIROKI BRIJEG – U ponedjeljak, 25. veljače 2019. godine, u hotelu „Park“ u Širokom Brijegu održan je tradicionalni susret „Večer s gospodarstvenicima“.

Središnja tema ovogodišnjeg Susreta bila je potpisivanje Svečane povelje o suradnji i prijateljstvu između Općine Žepče i Grada Širokog Brijega.

Cilj povelje je ostvarivanje zajedničkih interesa i promicanje suradnje na svim poljima, s naglaskom:

Suradnja na području gospodarstva;

Suradnja na području kulture koja uključuje međusobnu suradnju između kulturnih ustanova i udruga, a u cilju upoznavanja kulture, povijesti i tradicije;

Suradnja i unaprjeđenje sportskih veza;

Suradnja i unaprjeđenje lokalne samouprave.

Povelju su potpisali gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević i načelnik Općine Žepče Mato Zovko.

Na večeri su bili prisutni politički, kulturni i društveni djelatnici kao i gospodarstvenici Širokog Brijega i Žepča.

Ujedno je to bila i prigoda za upoznavanje gospodarstvenika sa stanjem gospodarstva u Širokom Brijegu i njegovim perspektivama, kao i aktualno stanje i perspektive gospodarstva Općine Žepče.

Prezentirano je i gospodarsko stanje Općine Žepče. Prema FZS Općina Žepče broji malo više od 30 000 stanovnika. Broj zaposlenih prema podacima za 2018. godinu iznosi 7500, a na području Žepča posluje 545 gospodarskih subjekata. Vrijednost izvoza u 2018. godini iznosi nešto više od 80 milijuna KM. Prosječna bruto plaća prema FZS je 890 KM.

Važno je istaknuti kako gospodarski pokazatelji, poput broja gospodarskih subjekata, izvoza, broja zaposlenih, građevinskih radova posljednjih godina bilježe uzlaznu putanju. Gospodarstvo je izvozno orijentirano, a budućnost i razvoj vide u metaloprerađivačkom, drvnom i tekstilnom sektoru. Perspektivu vide i u geostrateškom položaju, poslovnim zonama i najplodnijim poljima u dolini rijeke Bosne.

U Širokom Brijegu je, prema aktualnim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2017. godini bilo aktivnih 409 pravnih osoba koji imaju registrirano sjedište u Širokom Brijegu, 294 poslovne jedinice u sastavu pravnih osoba i 489 fizičkih osoba-obrtnika. Ovi podaci pokazuju da broj poslovnih subjekata u odnosu na prethodne godine polako raste.

Kada analiziramo strukturu pravnih osoba u Širokom Brijegu prema djelatnostima, možemo vidjeti da je i dalje najveći broj poduzeća u sektoru trgovine (39 %) i prerađivačke industrije 24%.

Struktura fizičkih osoba-obrtnika je nešto drugačija i najviše je poslovnih subjekata iz sektora ugostiteljstva i hotelijerstva (30%), trgovina (27%) i prerađivačke djelatnosti (10%).

Od aktivnih poduzeća u Širokom Brijegu 58 % ih ima do 5 zaposlenih, 36% poduzeća ima između 5 i 50 zaposlenih (mala poduzeća), a tek 5% poduzeća ima od 50 do 250 uposlenika (srednje velika poduzeća), i samo 1% koji imaju preko 250 zaposlenih (velika poduzeća).

Visina prosječne neto plaće u Širokom Brijegu bila je u proteklom višegodišnjem razdoblju najmanja u odnosu na druge općine u Zapadnohercegovačkoj županiji, ali i u odnosu na Federaciju BiH. To se polako mijenja i u tri zadnje godine neto plaće imanju trend laganog porasta.

S druge strane broj zaposlenih u Širokom Brijegu je daleko najveći (i u odnosu na prijeratno i u odnosu na poratno razdoblje) i zadnjih desetak godina bilježi stalan porast tako da je taj broj u 2017. godini prosječno iznosio 7327 zaposlenih. Službenih statističkih podataka za 2018. godinu još nemamo, a neslužbeno možemo potvrditi da je taj broj u blagom porastu. To je 40% od svih zaposlenih u Županiji Zapadnohercegovačkoj s tim da u Širokom Brijegu 2017. godine živi 31 % stanovništva (28920) od ukupnog broja u stanovnika Županiji ZH (93696).

SirokiBrijeg.info