FOTO: Mili Marušić

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 15. sjednicu u utorak, 29. 5. 2018., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća;

2.Prijedlog Odluke o signaturi akata Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Službi za upravu Grada Širokog Brijega;

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Široki Brijeg;

4. Prijedlog Odluke o usuglašavanju pravnog statusa JP Veterinarska stanica d.o.o.;

5. Prijedlog Statuta JP Veterinarska stanica d.o.o.;

6. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasnoštvu;

7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Pere Vuletića sina Predraga iz Dobrkovića;

8. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Širokog Brijega od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine;

9. Izvješće o radu Gradskog pravobraniteljstva Široki Brijeg za 2017. godinu;

10. Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad za 2017. godinu;

11. Izvješće o radu JU Hrvatski kulturni dom za 2017. godinu;

12. Izvješće o radu JU Narodna knjižnica za 2017. godinu;

13. Izvješće o radu DV „Trnoružica„ za 2017. godinu;

14. Izvješće o radu Doma za djecu ometenu u tjelesnom ili fizičkom razvoju „Marija naša nada“ za 2017. godinu;

15. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

SirokiBrijeg.info