ŽUPNE OBAVIJESTI: Crkva Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 29.5. do 5.6.2016

ŠIROKI BRIJEG – Devetnica na čast svetog Ante na Uzarićima započinje u subotu 4. lipnja i bit će svaku večer u 19.30 sati. Program Devetnice otiskan na listiću možete pronaći kod tiskovina.

Preuzvišeni gospodin Ratko Perić, mostarsko-duvanjski biskup na 29. lipnja ove godine će u Mostaru zarediti za svećenika đakona fra Ivana Penavića iz naše župe. Pozivamo vas, dragi župljani, da našeg fra Ivana uključite u svoje molitve da mu dragi Bog daruje ustrajnost u svetom zvanju i prati ga u njegovu svećeničkom životu.

Mjesečni susret članova FSR-a bit će u nedjelju 5. 6. 2016. nakon svete mise koju će slaviti u 13 sati.

Darovatelji za Crkvu i samostan:

Vlado Ljubić „Šimukić“ (Njemačka) 100 Eura
Stanko Kraljević „Jukić“ (Zavoznik) 100 KM
Milijan Karačić + Stanka (Grad) 100 KM
Maturanti 30. naraštaja Srednje škole 100 Eura

Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

Ante Kožul, sin Miroslava i Branke r. Leko iz Prova i
Ivana Mandić, kći Damira i Mile r. Čarapina iz Dobriča.

Josip Kvesić, sin Bože i Ankice r. Hrkać s Trna i
Marija Alpeza, kći Tomislava i Marice r. Čerkez iz Mokrog.

Ivan Kvesić, sin Zdravka i Drinke r. Brkić iz Rasna i
Milka Šušak, kći Vlade i Ivanke r. Lovrić iz Mokrog.

Zlatklo Popović, sin Ivana i Mare r. Dragobratović iz Slivna.
Ana Vuletić, kći Predraga i Ljiljanke r. Planinić iz Dobrkovića.

Viktor Čerkez, sin Anđelka i Ankice r. Kraljević s Čerigaja i
Ivana Kolobarić, kći Mladena i Lidije r. Jurilj s Višnjice.

Damir Zlomislić, sin Stipe i Hedvige r. Knežević s Trna i
Matea Marušić, kći Draženka i Milke i Sušac r. iz Biograca.

Ante Crnjac, sin Ivana i Anke r. Ćorić sa Širokog Brijega i
Jelena Ramljak, kći Mladena i Jasne r. Janjić iz Posušja.

Od tiska imate nove brojeve:

Glas koncila

Katolički tjednika

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Ruža Kraljević + Frane iz Zavoznika.
Radica Bubalo ž. Markova iz Turčinovića.
Ruža Musa ud. Nikole s Čerigaja, opremljena.
Ante Ivanković + Joze iz Grada.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 29.5. do 5.6.2016.;

DAN VRIJEME MISNA NAKANA
Nedjelja

DAN GOSPODNJI

29.5.2016.

6:30 Za ++ iz ob. Anđelka Čerkeza
8:00 Za ++ Vinku i Boru Marijanovića i ostale ++
9:30 Za ++ Stanka i Janju Barać
11:00 MISA ZA NAROD
18:00 Za + Dragu Šarića
Ponedjeljak

30.5.2016.

7:00 Za + Branka Soldu i ostale ++
7:00 Za ++ Matu i Lucu Ćavar i ostale ++
7:00 Za + Grgu Pavkovića
7:00 Za ++ Jelu, Milu i Juru Šuška
7:00 Za ++ Anicu, Šimu i Ivana Topića
7:00 Za ++ Gojka i Anicu Zeljko
18:00 Za + Anu Jukić
Utorak

31.5.2016.

7:00 Za ++ Grgu, Ružu i Antu Galića i ostale ++
7:00 Za ++ Vjekoslava i Milku Mandić
7:00 Za ++ Vencela, Katu Lovrić i Milu Prskala
7:00 Za ++ Ilku, Božu, Milu i Franciku Penavić
7:00 Za ++ Matiju, Ivana, Krešu i Katu Hrkać
7:00 Dragan Zovko za svoje ++
18:00 Za ++ Ružu i Ivana Naletilića i ostale ++
Srijeda

1.6.2016.

7:00 Za ++ Tomislava Kraljevića i ostale ++
7:00 Za ++ Ivana, Katu, Grgu, Stanu i Matu Mandića
7:00 Za + Mariju Šušak
7:00 Za ++ Anđu i Nikolu Mandića
7:00 Za ++ Marka, Marija, Dobroslava, Milu, Miru i Vesnu Slišković
7:00 Za ++ Antu, Martu Prskalo i ostale ++
18:00 Za + Ivana Šuška i ostale ++
Četvrtak

2.6.2016.

7:00 Za ++ Marka i Maru Zovko
7:00 Za ++ Ivana Barukčića
7:00 Za + Ivana Šuška
7:00 Za ++ Milu, Ivana, Franu i Jozu Vukoju
7:00 Za ++ Juru i Veroniku Brekalo
7:00 Za ++ Marka, Krištu, Matu i Cvitana Mikulića
18:00 Za ++ Radu i Milu Planinić i ostale ++
Petak

3.6.2016.

7:00 Za ++ Stanka i Ljubicu Knezović
7:00 Za + Karla Grbešića
7:00 Za + Stanka Jelčića
7:00 Za ++ Brunu, Ivu i Miška Hrkaća i ostale ++
7:00 Za + Blagu Karačića
18:00 Za + Radoslava Kraljevića
Subota

4.6.2016.

7:00 Za ++ Doboslava, Veroniku i Josipa i ostale ++
7:00 Za + Maria Sesara
7:00 Za ++ Milu, Vjekoslava i Bojku Topić i ostale ++
18:00 Misa za dobročinitelje

Gospin-brig.info